Leta i den här bloggen

2009-02-20

Om nedgången beror på för lite kreditgivning - då kanske den tidigare uppgången berodde på för mycket kreditgivning

Det låter bestickande.

Men om Finanskrisen orsak var, som de flesta anser, att Fed höll räntan för lågt för länge,
kan då verkligen lösningen, som de flesta anser, vara att sänka räntan till noll.

Med en så låg ränta lockar man väl än fler unga familjer och kanske en och annan pensionär att låna för mycket för den bostad som just nu verkar överkomlig.

Är den låga räntan till för att låntagarna eller för att hjälpa bankerna?

Jag läser just nu Dagens Industri 2009-02-20 09:
Bonus och rörliga ersättningar till vd:ar och ledningsgrupper i de statliga AP-fonderna är inte tillåtna.

Det löser Tredje AP-fondens styrelse genom att i stället ge vd Kerstin Hessius en gratifikation på en halv miljon kronor.

Och när googlar hittar jag följande

 2008-12-22

Tredje AP-fonden ökar i fastigheter

Alltmer av det statliga pensionskapitalet söker sig till fastigheter. I går blev det klart att Tredje AP-fonden köper hälften av Kungsledens publika fastigheter, som ligger i bolaget Hemsö.


- Affären ger oss en unik möjlighet att diversifiera vår portfölj mot publika fastigheter. Hemsö fastigheter är ett välskött bolag med låg risk och stabil avkastning, säger Kerstin Hessius, vd för Tredje AP-fonden.
I juni köpte AP Fastigheter Vasakronan för 41 miljarder kronor. De fyra första AP-fonderna äger nu vardera 25 procent av AP Fastigheter, som har bytt namn till Vasakronan.


1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Den grundläggande frågan är om det är vettigt att ha nollränta i botten på en ekonomisk kris. Implicit i frågan ligger en förmodan att detta kan bidra till en ännu värre kris.

"Med en så låg ränta lockar man väl än fler unga familjer och kanske en och annan pensionär att låna för mycket för den bostad som just nu verkar överkomlig."

Ja, om oansvarig utlåning är mekaniskt kopplad till låg ränta kommer naturligtvis en ny kris. Men varför skall bankerna låna ut till dem som inte klarar att betala när tiderna blir bättre och räntan högre?

Det som låg ränta nu förväntas åstadkomma är att bostadspriserna vänder uppåt. Då kan bankerna avstå från att säga upp lånen för dem som inte har säkerhet ens med 25 procents kontantinsats. Man vill inte göra ont värre.

Men inte ens detta är säkert. Stocken av tomma småhus motsvarar flera års produktion. Räntesänkningen skulle ha gjorts långt tidigare för att undvika denna förödande utflyttning.

Kritiken då hade väl gått ut på att detta skulle ha medfört ett fortsatt för stort bostadsbyggande. Räntan kanske därför är ett alltför farligt och ohanterligt stabiliseringspolitiskt instrument.
/DNg