Leta i den här bloggen

2009-02-27

Bildt-regering till försvar för valutan kroon


Riksbanken meddelade i dag att man ingått ett avtal med sin motpart i Estland, som ger Estland rätt att till dagens fasta kurs köpa svenska kronor för 10miljarder SEK-kronor. 

Vad skall Estland ha kronorna till, kanske någon undrar. 
Svaret är att Estland skall växla kronorna mot förslagsvis dollar för att stödköpa sin egen valuta, kroon.

Estland har nämligen, liksom Sverige hade 1992, en fast växelkurs. 
Den kommer att vara fast ända tills den den fasta växelkursen överges, liksom i Sverige 1992.


Observera att det var kursen som de försvarade, inte kronan. 

Även detta misslyckades genom att folket sade Nej till EMU.

För att framstå som en sann EU-vän, värdig att i sinom tid försöka bli EU-kommissionär och därmed uppfylla sitt livsmål, höjdes räntan och sänktes ekonomin av samme Bildt som nu åter ingår i en svensk regeringen som ägnar sig åt valutakursförsvar i EU:s intresse.

Eller om det månne nu, liksom 1992, är i storbankernas intresse?

Det sista dygnet 1992, när Riksbanken under ledning av den med SEB nära lierade Staffan Burenstam Linder och med Bengt Dennis, sedermera anställd av SEB som rådgivare, växlades utlandslån in på 160 miljarder kronor.

Nu skall den estniska valutakursen försvaras igen tills dess bankerna har kunnat gå ur sina positioner, verkar det som.

För en tid sedan, noga räknat den 19/2 2009, skrev finansmannen Tomas Fischer i den utmärkta tidskriften Fokus att "de baltiska regeringarna och centralbankerna upprepar nu det svenska katastrofala kronkursförsvaret från regeringen Bildt 1991-92".

- Hopplös är situationen i de baltiska länderna som alla knutit sina valutor till euron. 

I Baltikum försöker man nu, liksom i Sverige 1992, att möta krisen med åtstramningspolitik.

- Tanken är att lönesänkningar skall återställa de baltiska ländernas konkurrenskraft. En sådan politik har inte lyckats någonstans tidigare och kommer inte heller att lyckas i Baltikum, skrev Tomas Fischer.

Svenska banker har lånat 90 miljarder dollar - nästan en femtedel av Sveriges BNP till högriskländer, enligt The Times 19/2 2009.

Krisen började i USA, men det är i Europa som den kan övergå i en katastrof, skrev Wolfgang Münchau, kolumnist i Financial Times 22/2 2009.

Han hade talat med en "senior policymaker" som sade sig se likheter med vad som hände i Europa 1992.

Visserligen har EMU-länderna en gemensam valuta och man kan inte sätta sina slantar på en nedgång för t ex den italienska valutan liran. Men tack vare "credit default swaps" är det lätt och behändigt att satsa på en kollaps för eurozonen.

Münchau stönar över att man (även svenska banker) i de gamla kommuniststarena uppmuntrat hushållen att ta sina huslån i utländsk valuta, ofta i Swiss francs. 

Enligt Financial Times (25/2) har banker i Österrike lånat ut 300 miljarder dollar till kunder i det forna Östeuropa. Det motsvarar, enligt BIS, 68 procent av Österrikes BNP och, om man räknar med Bank Austria, ägd av den italienska banken Unicredt, skulle siffran stiga till nära 100 procent av BNP.

Som dom har ställt till det.

Och allt bara för att kvala in i EU och EMU - och kanske bli EU-kommissionär.

Mer om EMU här

Mer om Finanskrisen mm  här

Inga kommentarer: