Leta i den här bloggen

2009-02-14

"Riksbankens nya stjärna" - Karolina Ekholm - En lydig kvinna

- Utnämningen av den nya vice Riksbankschefen väckte milt sagt förvåning. Det går inte att hitta Karolina Ekholms namn någonstans bland förhandstipsen. På finansmarknaden gissades att Irma Rosenbergs plats i direktionen skulle övertas av en konjunkturbedömare. Ett alternativ hade varit någon med erfarenhet från finansiell verksamhet. 
Ändå verkar Karolina Ekholm bli ett värdefullt tillskott till Riksbanken. 

Det skrev Pär Isaksson i Affärsvärlden 2009-02-14

Att det skulle bli en kvinna, det var ju klart. Mona och Hillary och Maud. 
Inte alltid så lyckat, men särintresset kvinnorna har ju majoritet i valmanskåren.

Karolina Ekholm uppfyller kravet på att vara kvinna.

Vad mer kunde Riksbanksfullmäktige med Johan Gernandt i spetsen önska sig?

En lydig kvinna som är beredd att skriva under på att EMU är bra för land och folk, naturligtvis.

Även detta krav uppfyller Karolina Ekholm.

Hon har meriterat sig genom att skriva under en artikel på Brännpunkt inför folkomröstningen om EMU under rubriken "Euron lyfter Sverige" publicerad den 14 maj 2003.

I ingressen skrev SvD: 
Vår slutsats blir att euron är bra för både näringsliv och konsumenter i Sverige, skriver Klas Eklund, Carl Johan Åberg och åtta andra nationalekonomer /däribland  således Karolina Ekholm/.

- Den räntepolitik som förs av ECB i normalfallet kommer att stabilisera även den svenska ekonomin, skrev de.

Inte ens det är väl riktigt sant, men den viktiga frågan är vad som händer när läget inte är normalt, som t ex om världen skulle råka in i en Finanskris.

- Den viktiga slutsats vi drar är tydlig. De samhällsekonomiska kostnaderna för att inte kunna sätta räntan fritt i Sverige är mindre än de ekonomiska förluster det skulle ge att stå utanför den gemensamma valutan.

Sådant skriver Klas Eklund lätt ihop under en kafferast som chefsekonom på SEB.

Sedan skriver Karolina Eklund på och meriterar sig för Riksbankens direktion.


Efter det att Birgitta Swedenborg m fl svarade den 3 juni återkom den tiohövdade skaran den 11 juni: 
 
- Sedan Calmforsutredningen publicerades 1996 har det kommit fram rader av vetenskapliga studier, som påvisat stora handelseffekter av inträdet i en valutaunion. 

Tyvärr hade självaste Assar Lindbeck fallit undan för påtryckningarna och satt sin kvarvarande heder i pant på att 
En valutaunion ökar handeln. Det kan röra sig om 30–50 procent på lång sikt. 
Assar Lindbeck SvD 8/9 2003

Dessvärre, för Assar Lindbeck och hans heder, har det senare föga överraskande framkommit att detta var fullständigt fel.

- A new study by Richard Baldwin works out that the boost to trade within the euro area from the single currency is much smaller with a best estimate of 9%
The Economist, 22/6 2006


Tidigare hade Assar Lindbeck hör till EMU-skeptikerna.

"Många nackdelar med EMU" 
Professor Assar Lindbeck sällar sig till skeptikerna 
Dagens Nyheter 96-02-03

”Vi vet att regimer med flytande växelkurs fungerar” 
Assar Lindbeck
Ekonomisk Debatt 1994, nr 5 s.489


Självständighet och integritet borde vara viktiga egenskaper hos en medlem av Riksbankens Direktion. Borde vara. Men det som är viktigt hos dem som utsett Karolina Ekholm förefaller vara att hon är en lydig kvinna som gillar EMU.

Upprörande?

Tja, är det egentligen någon som längre är förvånad?
Inga kommentarer: