Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2009

"Om hushållens upplåning fortsätter att öka med 8 procent är det inte riktigt hållbart", säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist

Det ligger bra till för priset om årets understatement. Det är Statistiska centralbyråns, SCB:s, senaste finansmarknadsstatistik som ser ut som om Riksbanken misslyckats totalt i sin räntepolitik. Läs mer här

Vad vilja socialdemokraterna?

Vad vilja socialdemokraterna? Torsten Sverenius har ställt frågor till kretsen som arbetar närmast Mona Sahlin: Thomas Östros, Ibrahim Baylan, Sven-Erik Österberg och Marita Ulvskog. Torsten Sverenius, Arena nr 10/2009

Klaus, EU och Sudettyskarna

Att EU skulle vara bra för freden är ett av Ja-sägarnas enfaldigaste argument. Det kan faktiskt vara så att det inte är EUs framväxt som har skapat freden utan den rådande freden som gjort det möjligt för EU att växa på längden och tvären och djupet. EU och EMU skapar nya och onödiga konfliktanledningar länderna emellan. Det senaste exemplet är att den Tjeckiens presidenten Klaus vägrar skriva på Lissabonfördraget om han inte får garantier för att de tyskar som fördrevs efter andra världskriget inte skall kunna åberopa Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna för att återfå den egendom de berövades utan "due process". Utan Lissabon hade denna fråga sakta fått dö sotdöden. Nu står den överst på dagordningen. Skall tyskar ha mänskliga rättigheter? Det anser man nog i alla fall i Tyskland. Och skall några politiker med Fredrik Reinfeldt i spetsen kunna garantera att Domstolarna skall handla på ett visst sätt? Vill vi det? Vad säger Cecilia Malmström? Vad säger Beatrice A

Fredspriset hjälper talibanerna

Hur kunde norrmännen vara så dumma att de ger fredpriset till Obama, undrar säkert många. Förklaringen är att fredsprisutdelarna i Oslo är en samling överblivna vänstermänniskor från 1970-talet som hatar USA och älskar alla fiender till USA. Genom att ge Obama fredspriset hoppas de väl att det skall bli svårare för Obama att sända mer trupper till Afghanistan. Lätt som en plätt att förstå, om man vill. Läs mer om USA-hatarna här

I have seen the future, and it works

Nej, jag har inte varit i Stalins Ryssland, som upphovsmannen till rubriken. Det jag har sett är hur nyhetsförmedlingen kan komma att fungera i framtiden. Framtiden är redan här. Bland alla de katastrofer jag ständigt varnar för ( se Cataclysm ) ingår det faktum att jordens oljereserver är ändliga. Jag sökte på nätet och fann med förunderlig lätthet en site om Peak Oil (oljeproduktionen kommer snart att nå maximun, för att sedan sjunka). Vad skall den heta om inte peakoil.com? Jag citerar deras sida about us: PO.com is a privately funded website, and has no affiliation with any group, business or other interest group. Publishing at this domain has two primary benefits: 1. The preferred Domain Name for what we feel will become the most important debate of humanity. 2. Building on online community to enrich this debate. The supporting staff are 100% volunteers from around the globe, and receive no compensation of any kind. Our agenda is as simple as our slogan: "Exploring the Issue

DN svänger on kronkursförsvaret; månne man nu blir rehabiliterad?

Släpp valutan fri Det är i dag den sjätte oktober 2009 rubriken på huvudledaren i Dagens Nyheter. Det är onekligen remarkabelt. DN har alltid hört till de tappraste kronkursförsvararna och de mest okritiska anhängarna av Den Gemensamma Valutan inom EMU. - Den lettiska regeringen har svårigheter med att uppfylla omvärldens lånekrav. Om valutan tilläts flyta skulle den ekonomiska återhämtningen gå fortare, skriver DN och fortsätter: - Så skedde i Sverige i början på nittiotalet. Efter ett fåfängt och dyrt försvar av kronan släpptes valutan fri. Det är nästan så att jag kan börja hoppas på att bli rehabiliterad efter det att jag hamnat i onåd efter att ha propagerat för flytande växelkurs och motsatt mig EMU på liknande grunder. Det finns länkar till kronkursförsvaret och min artikel därom på DN Debatt den 26/8 2009 här. Det är klart att jag gläder mig åt att DNs ledaravdelning har kommit till insikt. Men den glädjen bygger kanske delvis på en föråldrad syn på ledarsidornas betydelse.