Leta i den här bloggen

2009-10-20

Vad vilja socialdemokraterna?

Vad vilja socialdemokraterna?

Torsten Sverenius har ställt frågor till kretsen som arbetar närmast Mona Sahlin:
Thomas Östros, Ibrahim Baylan, Sven-Erik Österberg och Marita Ulvskog.
Torsten Sverenius, Arena nr 10/2009

Inga kommentarer: