Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2014

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Riksbanken har sänkt räntan till noll. Det skall väl få tyst på en del av den enfaldiga kritiken ledd av Lars E.O. Svensson, som, även om det är väl dolt på sidan om honom hos Wikipedia, var vetenskaplig rådgivare åt riksbanken när Bengt Dennis och Carl Bildt misslyckades med kronkursförsvaret, trots en ränta på 500 procent. Det kan väl ingen människa tro att det spelar någon roll om räntan är noll eller noll komma tjugofem. Det är inte bara den svenska centralbanken som till sin förvåning har noterat att inflationen har sjunkit mer än väntat. Det är så över snart sagt hela världen. Den låga svenska inflationen beror alltså inte på någon särskild inkompetens hos Stefan Ingves. Så skilda personligheter som Bertil Ohlin, John Maynard Keynes, Adolf Hitler och Ernst Wigforss insåg att när räntan hade sänkts och det ändå inte blev fart på ekonomin skulle man använda använda andra metoder. Till och med Hitler förstod att det var bättre att folk byggde motorvägar och Volkswagen-bil

Carl-Johan Westholm och Jeffrey D. Sachs: alla investeringar are not equal

A New Macroeconomic Strategy Jeffrey D. Sachs, Project Syndicate 23 October 2014 - The core challenge of macroeconomics is to allocate society’s resources to their best use. Workers who choose to work should find jobs; factories should deploy their capital efficiently; and the part of income that is saved rather than consumed should be invested to improve future wellbeing. Överskottsmålet ger minskad utvecklingskraft Svenska Dagbladets ledarsida, Op-ed torsdagen den 23 oktober 2014 - Att dela upp sta tens utgifter i konsumtion och investeringar kan vara svårt i enskilda fall. Där skiljer sig inte statliga investeringar från privata ; utgifter måste betalas, förr eller senare. Men att inte försöka göra skillnad är ett underbetyg åt den egna förmågan. Effekterna blir lätt be synnerliga. Om exempelvis järnvägar ägs av ett privat företag påverkas inte statsbudgeten, även om staten skulle borga för lånen till investeringarna. Men om staten själv äger järnvägar, då ökar varje kr

Otmar Issing, ECB’s former chief economist, one of my Gurus, apparantly does not understand that Germany no longer is an idependent state, regarding monetary policy.

Otmar Issing, ECB’s former chief economist, one of my Gurus, apparantly does not understand that Germany no longer is an idependent state, regarding monetary policy. If Germany would still have the D-Mark his arguments would be right. But now Germany is a part of Euroland. Could my Guru be wrong? - Where is the economic textbook that argues that such a country /Germany/ should run a deficit to stimulate the economy /in Euroland/?  - Yet in never-ending debates in Europe and discussions at recent meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, politicians and academics ignore such basic economic reasoning and demand that Berlin “do more”.  The weakest argument is that Germany, unlike a number of highly indebted countries, has “room for manoeuvre”. This is from his article in The Financial Times, 23 October 2014 Full text Otmar Issing News

Tysklands Sinn dammar på - ECB bör avskaffa OMT och skulderna i Target skall betalas med guld

The fiscal compact – formally the Treaty on Stability, Coordination, and Governance in the Economic and Monetary Union French Prime Minister Manuel Valls and his Italian counterpart, Matteo Renzi, have declared – or at least insinuated – that they will not comply with the fiscal compact to which all of the eurozone’s member countries agreed in 2012 Their stance highlights a fundamental flaw in the structure of the European Monetary Union  – one that Europe’s leaders must recognize and address before it is too late. Hans-Werner Sinn, Project Syndicate 22 October 2014 The fiscal compact – formally the Treaty on Stability, Coordination, and Governance in the Economic and Monetary Union – was the quid pro quo for Germany to approve the European Stability Mechanism (ESM), which was essentially a collective bailout package. ECB should abolish its OMT program  – which, according to  Germany’s Constitutional Court , does not comply with EU treaty law anyway. Furthermore, th

Suveränt - FT-artikel ställer frågan om EMU och även EU spricker av tvister om gränser och budgetar

Borders and budgets risks provoking political crises that could plausibly culminate in the break-up of the euro, or even the EU. Gideon Rachman, FT October 20, 2014 Speaking on television earlier this year, Manuel Valls, the French prime minister, declared that his government’s budget would not be written to “satisfy Brussels”, adding – “We are a great nation" -France is a sovereign country.” I winced when I heard that. It was one of those statements that actually sounds less convincing the more defiantly it is uttered. For the fact is that France is not a sovereign country when it comes to budgetary matters – and nor are the other 17 countries that have adopted the European single currency. In the next few days that truth could become brutally apparent. France is not alone in struggling with the constraints on its national sovereignty imposed by Europe. Britain too is wrestling with the fact that, under European law, it cannot prevent unlimited immigration from the r

En bra dag för en permabjörn - Men det gäller att välja rätt tidsperiod för sitt diagram.

Bild
Mer om aktiebörsen här

Jag lider av Procrastination. Gör Du?

Often it's so innocent. It might even be relevant initially. A quick Wikipedia fact-check, perhaps.  But before long you've been sucked into the wormhole. Link after link, page after page. When you finally snap out of it you've lost a precious hour and you're reading about the intricacies of 16th Century Prussian politics. If this sounds familiar, you're not alone. BBC Procrastination is the practice of carrying out less urgent tasks in preference to more urgent ones, or doing more pleasurable things in place of less pleasurable ones, and thus putting off impending tasks to a later time, sometimes to the "last minute" before the deadline. Wikipedia  

Wolf och Rolf om Finanskrisen

Jag inbillar mig inte att jag är en så oerhört duktig ekonom. Däremot inbillar jag mig att jag är nyfiken på hur det faktiskt förhåller sig och har en viss förmåga att känna igen sanningen om någon annan förklarar den.  Jag har nog också en viss oförmåga att hålla inne med vad jag tror vara sanningen och vad jag tycker om dem som ännu inte har skådat ljuset och som inte vill skåda ljuset därför att  det skulle vara dåligt för deras karriär. Det är inte svårt att förstå vad som händer i världsekonomin. Det är bara att läsa vad Martin Wolf skriver i Financial Times. Nu har han också utkommit med en ny bok; The Shifts and the Shocks: What we've learned - and have still to learn - from the financial crisis. Han skriver därom: In my book The Shifts and the Shocks, I argue that pre-crisis trends – huge global current account imbalances, rising inequality and weak propensity to invest – had already created weak underlying demand in high-income countries. The de facto response o

SSU stod enat bakom valet av Ardalan Shekarabi sedan konkurrenten och EMU-motståndaren Lina Afvander oväntat drog tillbaka sin kandidatur

SSU:s nye ordförande Ardalan Shekarabi får varken bli minister eller rösta i riksdagsvalet. Han är inte svensk medborgare. - Jag har inga ambitioner om en politisk karriär, säger han. SSU stod enat bakom valet av Ardalan Shekarabi sedan konkurrenten och EMU-motståndaren Lina Afvander oväntat drog tillbaka sin kandidatur Ardalan Shekarabi kom till Sverige från Iran en decembernatt 1989. Föräldrarna var politiska flyktingar men fick avslag efter avslag när de sökte uppehållstillstånd. Till slut tvingades familjen gömma sig hos släktingar för att undkomma avvisning. Aftonbladet 2003-08-07 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10385306.ab Stefan Löfven var inför folkomröstningen om EMU 2003 ordförande för kampanjorganisationen  Fackliga röster för Europa . Själv ingick jag i kampanjorganisationen Medborgare mot EMU . Mer om EMU