Leta i den här bloggen

2014-10-27

Carl-Johan Westholm och Jeffrey D. Sachs: alla investeringar are not equal

A New Macroeconomic Strategy
Jeffrey D. Sachs, Project Syndicate 23 October 2014


- The core challenge of macroeconomics is to allocate society’s resources to their best use. Workers who choose to work should find jobs; factories should deploy their capital efficiently; and the part of income that is saved rather than consumed should be invested to improve future wellbeing.


Överskottsmålet ger minskad utvecklingskraft
Svenska Dagbladets ledarsida, Op-ed torsdagen den 23 oktober 2014


- Att dela upp statens utgifter i konsumtion och investeringar kan vara svårt i enskilda fall. Där skiljer sig inte statliga investeringar från privata; utgifter måste betalas, förr eller senare. Men att inte försöka göra skillnad är ett underbetyg åt den egna förmågan. Effekterna blir lätt besynnerliga. Om exempelvis järnvägar ägs av ett privat företag påverkas inte statsbudgeten, även om staten skulle borga för lånen till investeringarna. Men om staten själv äger järnvägar, då ökar varje krona till underhåll och nya spår budgetunderskottet. Överskottsmålet leder till ett underskott i angelägna investeringar i infrastruktur. 

Stabiliseringspolitik


Nyheter

Inga kommentarer: