Leta i den här bloggen

2017-05-31

Consumers surplus förklarar lägre produktivitet ?

Många oroar sig för den sjunkande produktiviteten i OECD-länderna.

Men tänk om det bara är ett räknefel?

Om jag fattat det rätt mäter man produktivitet som produktion per mantimme (ursäkta) till marknadspris.

Låt oss ta wifi-utrustning som exempel. Den har blivit mycket billigare, eftersom den, liksom de mesta andra varor, produceras allt billigare i Asien.

Skillnaden mellan vad vi konsumenter är villiga att betala för wifi, The Sky is the Limit, och vad de faktiskt kostar att köpa hos Kjell, är mycket stor.

Min enkla, förhoppningsvis geniala, tanke är att det som framstår som lägre produktivitet i själva verket är en ökning av Consumers Surplus.

Kommentarer välkomnas.

,

Production is valued at the prices we pay for goods. Take beer. 
Count the number of bottles sold, multiply by the price per bottle, and we have the value of beer produced, by the standard definition. That does not, however, indicate the value to consumers of all that beer. 

To get value to consumers, we need an immeasurable concept called “consumer surplus.”


2017-05-27

Central banks response to the crisis almost a decade ago is still the key driver of markets

The steady expansion of central bank balance sheets via quantitative easing is still keeping the now-familiar show of equities at record levels and negligible risk premiums firmly on the road.

FT 26 May 2017


ZIRP and QE were terrible mistakes2017-05-26

ECB faces impossible choice between German overheating or Italian debt storm Ambrose

When ECB runs out of plausible justifications for why it is still covering Italy's entire budget deficit and rolling over its existing €2.2 trillion of public debt.


Ambrose, 25 May 2017

2017-05-24

Riksbanken: Nödvändigt att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv om det uppstår likviditetsbehov i utländsk valuta som inte bankerna själva kan hantera

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. 

Det finns även sårbarheter i det svenska banksystemet och dess motståndskraft behöver därför stärkas.  Det gäller såväl bankernas förmåga att hantera likviditetsrisker som deras kapitalnivåer. 


Riksbanken Finansiell Stabilitet 24 maj 2017


De svenska storbankerna lånar in korta pengar och lånar ut långa – det klassiska receptet för allvarliga finanskriser.

Tidigare hanterades bolånen av särskilda bolåneinstitut. De gav ut bostadsobligationer med mycket långa löptider, som svarade mot låntagarnas amorteringstider. 


2017-05-23

Canada household debt has risen to 167 percent of disposable income

As buyers stretch to afford homes, household debt has risen to 167 percent of disposable income -- the highest among the Group of Seven industrialized nations. 

Bloomberg 23 May 2017

Will a Smaller Fiscal Deficit Cause the Trade Deficit to Decline or Unemployment to Rise?

However, accounting identities do not tell us the direction in which causality flows, and so all identity-based arguments must implicitly make assumptions about which of the variables drive the other.

That is the nub of the claim Shultz and Feldstein make. They argue that if we cut the U.S. fiscal deficit, the U.S. trade deficit must automatically decline.

Michael Pettis, The Carnegie Endowment for International Peace 22 May 2017

Greece and its European creditors failed on Monday to agree on the next batch of bailout loans

After more than eight hours of talks in Brussels, finance ministers from the single currency bloc and the International Monetary Fund (IMF) were unable to secure an agreement on the sort of debt relief measures the Athens government can expect when its current bailout program ends next year.

Greece could default on its debts in July if it can't repay some 7.3 billion euros

Monte dei Paschi rescue deal now close

Since the start of 2017, MPS, the Italian government, the European Commission and the European Central Bank’s regulatory arm, the Single Supervisory Mechanism, have been locked in talks about the design of a rescue.


FT 22 May 2017

2017-05-21

Münchau: The eurobonds would dismantle the toxic nexus between banks and governments.

The no-bailout rule would suddenly make sense. 

This is an environment in which states can default.


Wolfgang Münchau, FT 21 May 2017

The End of Theory: Financial Crises, the Failure of Economics and the Sweep of Human Interaction Richard Bookstaber Lucas

As Queen ELIZABETH II famously once pointed out, most economists failed to predict the crisis of 2007-08.

In a lecture to the American Economic Association in 2003, Robert Lucas argued that macroeconomics had succeeded in so far as the “central problem of depression prevention has been solved, for all practical purposes”.


Yet within five years the world faced its worst crisis since the 1930s.

The Economist Print 18 May 2017


When the Queen asked asked an academic at the LSE why the economics profession had failed to predict the credit crunch, she raised a topic which continues to resonate. 

Although many answers have been given to Her Majesty’s question, I suspect that none of them has really settled the issue. Her question is disarmingly simple, but the answer is not.

Gavyn Davies blog, February 10, 2011


2017-05-19

Tett: a sudden recession would create a nasty shock.

The key point is this: 

with so much growth already baked into financiers’ forecasts a sudden recession would create a nasty shock.

Gillian Tett, FT 18 May 2017

2017-05-15

The Economist: How the 2007-08 crisis unfolded

Take the cash, hide it in the mattress and wait for the next/coming stock market storm to pass.

I Sverige drömmer knappt någon om euron längre, utom möjligtvis Liberalerna – och debattören och författaren Per Wirtén.

Joseph Stiglitz, före detta chefekonom på Världsbanken och rådgivare till amerikanska regeringar, tvingas i sin nya bok Euro – hur en gemensam valuta hotar Europas framtid, konstatera att en fullständig ”brist på empati” präglar eurons politiska förespråkare.

Per Wirtén drömmer om ett enat, federalt Europa, ett Europas förenta stater. Kärnan i den drömmen är just den euro som Stiglitz sågar med fotknölarna.

Känslan är stark av att Wirtén inte greppat vidden och djupet av den katastrof som eurosystemet faktiskt ställt till med. Och hans lösning är att göra EU:s institutioner mäktigare.

Mr Stiglitz presents the euro story as mostly tragedy: 

“It was created with the best of intentions by visionary leaders whose visions were clouded by an imperfect understanding of what a monetary union entailed.” 


2017-05-14

In 2016, Germany ran a current-account surplus of roughly $ 297 billion, or 8.6% of GDP

Changing the exchange rate would not diminish the incentive for Germans to save.

In the current European environment of near-zero interest rates, there’s little risk that additional public investment will crowd out private investment. 


Barry Eichengreen, Project Syndicate 14 May 2017

2017-05-12

Beleaguered pessimists of the eurozone, searching for the next threat on the horizon, have settled on Italy

have settled on Italy as the likeliest source of doom, or at least disorder.

Weaker banks struggle with consequences of a long recession and loose lending


FT 11 May 2017

A bird flu called H7N9

Across China, the virus that could spark the next pandemic is already circulating. It's a bird flu called H7N9.

What H7N9 can't do-yet-is spread easily from person to person, but experts know that could change. 

The longer the virus spends in humans, the better the chance that it might mutate to become more contagious-and once that happens, it's only a matter of time before it hops a plane out of China and onto foreign soil, where it could spread through the air like wildfire.

The World Is Not Ready for the Next Pandemic
Time Magazine, 4 May 2017

2017-05-07

Assar Lindbeck om 90-talet: En fråga värd att diskutera är om det var rätt att hålla investeringar inom utgiftstaket

– En fråga värd att diskutera är om det var rätt att hålla investeringar inom utgiftstaket eller om vissa skulle kunna lyftas ut.

– Man kunde ha lyft ut infrastruktur. Det skulle innebära svåra avgränsningar, men det är inte heller bra att underhållet av järnvägen blivit såpass eftersatt.

- Vi förlorade idén om att påverka konjunkturutvecklingen med finanspolitiska medel. Under en lågkonjunktur ska man enligt normala spelregler öka offentliga utgifter.

Assar Lindbeck, SvD 28 april 2017


Vi menade då /i Ekonomikommissionens rapport (SOU 1993:16)/, liksom nu, att de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.

Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.Göran Persson om 90-talet: 
Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.

Göran Persson om 90-talet: Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.


SvD 7 maj 2017

Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaretLO-Kampanjen "Jag räddade Sverige.

Huvudpersonerna i kampanjen var Annika, handelsmedlem och ensamstående mamma, Anders, arbetslös byggnadsarbetare och Bibbi och Kenta, en lågavlönad barnfamilj.

Kommentar av Rolf Englund:
Kampanjens syfte från LOs sida synes ha varit att övertyga sina medlemmar, som hade fått lida av Göran Perssons åtstramningspolitik, om att deras lidande inte hade varit i onödan. 


Dessvärre var det nog ändå så att det var i onödan. Göran Perssons hade tydligen köpt den Bildt/Wibbleska problemformuleringen utan att inse att de dåliga offentliga finanserna berodde på krisen, och inte tvärtom. 

Det kanske kan förklaras av Göran Perssons traumatiska möte med "de flinande 25-åringarna" på Wall Street.

Ur LOs verksamhetsberättelse för 1998, sid 76
2017-05-03

Only one-third of American home values have recovered pre-recession peaks

What Nassim Taleb Can Teach Us

“I am as orthodox neoclassical economist as they make them, not a fringe heterodox or something. 

I just do not like unreliable models that use some math like regression and miss a layer of stochasticity, and get wrong results, and I hate sloppy mechanistic reliance on bad statistical methods. 


I do not like models that fragilize. I do not like models that work on someone's computer but not in reality. This is standard economics.”


Zerohedge 3 May 2017, Authored by Jeff Deist via The Mises Institute

2017-05-02

PM Nilsson: Syftet med den europeiska gemensamma valutan var inte bara att minska transaktionskostnaderna utan också att framtvinga en europeisk överstat.

Statsbygget tog också stora kliv åren före och efter millennieskiftet och 2005 kände sig EU mogen för en stats symboliska födelse: en konstitution.

Den förhandlades, skrevs och skickades ut för folkomröstning.

Det blev ett rungande nej i de två länder som var först ut, Frankrike och Nederländerna. Särskilt unga sa nej. Folkomröstningsturnén ställdes in, liksom planerna på en europeisk konstitution.

Här kom den stora stjärnsmällen för EU. Brexit är egentligen en tillspetsad konsekvens av den.

En europeisk överstat kräver en överstatlig europeisk demokrati men den vill de europeiska folken inte ha. De anser att den nationella demokratin ska ha företräde eftersom dess legitimitet är större.

Sedan dess hankar sig EU fram och väcker måttlig entusiasm.

Överstaten, eller federationen, är tills vidare död som idé.