Leta i den här bloggen

2017-05-07

Assar Lindbeck om 90-talet: En fråga värd att diskutera är om det var rätt att hålla investeringar inom utgiftstaket

– En fråga värd att diskutera är om det var rätt att hålla investeringar inom utgiftstaket eller om vissa skulle kunna lyftas ut.

– Man kunde ha lyft ut infrastruktur. Det skulle innebära svåra avgränsningar, men det är inte heller bra att underhållet av järnvägen blivit såpass eftersatt.

- Vi förlorade idén om att påverka konjunkturutvecklingen med finanspolitiska medel. Under en lågkonjunktur ska man enligt normala spelregler öka offentliga utgifter.

Assar Lindbeck, SvD 28 april 2017


Vi menade då /i Ekonomikommissionens rapport (SOU 1993:16)/, liksom nu, att de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.

Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.Göran Persson om 90-talet: 
Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.

Inga kommentarer: