Leta i den här bloggen

2017-05-07

Göran Persson om 90-talet: Vi gjorde mycket fel, naturligtvis. Kanske borde vi ha sparat lite mindre.


SvD 7 maj 2017

Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaretLO-Kampanjen "Jag räddade Sverige.

Huvudpersonerna i kampanjen var Annika, handelsmedlem och ensamstående mamma, Anders, arbetslös byggnadsarbetare och Bibbi och Kenta, en lågavlönad barnfamilj.

Kommentar av Rolf Englund:
Kampanjens syfte från LOs sida synes ha varit att övertyga sina medlemmar, som hade fått lida av Göran Perssons åtstramningspolitik, om att deras lidande inte hade varit i onödan. 


Dessvärre var det nog ändå så att det var i onödan. Göran Perssons hade tydligen köpt den Bildt/Wibbleska problemformuleringen utan att inse att de dåliga offentliga finanserna berodde på krisen, och inte tvärtom. 

Det kanske kan förklaras av Göran Perssons traumatiska möte med "de flinande 25-åringarna" på Wall Street.

Ur LOs verksamhetsberättelse för 1998, sid 76
Inga kommentarer: