Leta i den här bloggen

2017-05-02

PM Nilsson: Syftet med den europeiska gemensamma valutan var inte bara att minska transaktionskostnaderna utan också att framtvinga en europeisk överstat.

Statsbygget tog också stora kliv åren före och efter millennieskiftet och 2005 kände sig EU mogen för en stats symboliska födelse: en konstitution.

Den förhandlades, skrevs och skickades ut för folkomröstning.

Det blev ett rungande nej i de två länder som var först ut, Frankrike och Nederländerna. Särskilt unga sa nej. Folkomröstningsturnén ställdes in, liksom planerna på en europeisk konstitution.

Här kom den stora stjärnsmällen för EU. Brexit är egentligen en tillspetsad konsekvens av den.

En europeisk överstat kräver en överstatlig europeisk demokrati men den vill de europeiska folken inte ha. De anser att den nationella demokratin ska ha företräde eftersom dess legitimitet är större.

Sedan dess hankar sig EU fram och väcker måttlig entusiasm.

Överstaten, eller federationen, är tills vidare död som idé.

Inga kommentarer: