Leta i den här bloggen

2007-09-24

Dollarn var i dag måndag nere under 6:50 kronor, något som inte hänt sedan november 1992.

Dollarn var i dag måndag nere under 6:50 kronor, något som inte hänt sedan november 1992. Närmare bestämt den 19 november 1992, den dag kronan släpptes fri.

Kronförsvaret kostade hundratals miljarder till ingen nytta. Klockan 14.30 den 19 november kom beskedet från Riksbanken: kronan flyter fritt. Den omedelbara effekten blev att kronan försvagades med omkring 10 procent.

Under 1950-talet och 1960-talet växte den svenska ekonomin kraftigt och en dollar stod alltid i 5 kronor och 18 öre.

långt TT, ur Dagens Nyheter.

Den innehållsrika artikeln kan läsas här

1992 var också det år som USA senast hade balans, till och med ett litet överskott, i sin utrikeshandel. I år ligger handelsunderskottet på cirka 58 miljarder dollar - i månaden.

När Bildt-regeringen och Bunkergänget utan framgång försvarade inte kronan, utan kronkursen, ledde det fram till Sveriges djupaste depression sedan 1930-talet.

Liksom på 30-talet trodde de flesta att krisen berodde på underskottet i statsfinanserna, när det var tvärtom. Underskottet i statsfinanserna berodde på krisen.

Göran Persson har fått mycket beröm för sin sk sanering av statsfinanserna.

Det kan mycket väl vara så att det i själva verket gjorde ont värre.

Men sådan var tidsandan. Och Göran Persson är en pragmatisk person, som väl skrämdes av de fina men flinande 25-åringarna finansvalparna på Wall Street som det tidigare kommunalrådet i Katrineholm fick möta.


Några länkar


Kronkursförsvaret

Dollarn

Den svenska ekomins dollar-beroende

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

"Apologetik är försvar och rättfärdigande av den kristna tron gentemot ifrågasättande i de egna leden eller från motståndare." - "En apologet är en person som ägnar sig åt apologetik." Wikipedia

- Krisen 1992 grundlades under 1970-talet, då socialdemokraterna och de borgerliga regerade halva tiden var, skrev Niklas Ekdal i en signerad artikel i DN 23/9 2007.

Det är ju snart 15 år sedan kronkursförsvaret, av apologeterna felaktigt benämnt kronförsvaret, ägde rum.

Syftet bakom Bildt-regeringens försvar av växelkursen var ju att bereda vägen för EMU och ett avskaffande av kronan. .

Ekdal berömmer
Ingvar Carlsson, som "ledde den budgetsanering som Göran Persson fått äran för" och "återupprättade förtroendet för svensk ekonomi genom impopulära besparingar och samarbete över blockgränsen."

Ekdal berömmer också
Bo Lundgren för att han genom 1990-talets bankstödsnämnd bidrog till att avvärja ett finansiellt sammanbrott efter fastighetskraschen.

Ekdal utnämner Kjell-Olof Feldt till "återtågets stora hjälte" - med skattereformen och avregleringar som den på valutaområdet 1985.

Ekdal upprepar, som sig bör för en apologet", en av konstigaste trossatserna i kronkursförsvararnas teologi, föreställningen att "
Krisen 1992 grundlades under 1970-talet".

Konstig i så fall att det hände just 1992 och att det gick över efter det att kronan fick flyta?

Ekdal har även tidigare utmärkt sig genom sin förlåtande inställning till de skyldiga för 90-talets lika djupa som onödiga lågkonjunktur.

- Kom tillbaka, Carl Bildt, Bengt Westerberg och Bo Lundgren. Allt är förlåtet, utropade han i Dagens Nyheter 10/10 2005.

Och Carl Bildt kom tillbaka.

Det hade man ju inte trott.


Några länkar

Kronkurförsvaret 15 år

Kronkurförsvaret


Bunkergänget

Ingvar Carlsson

Bengt Dennis