Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

"Apologetik är försvar och rättfärdigande av den kristna tron gentemot ifrågasättande i de egna leden eller från motståndare." - "En apologet är en person som ägnar sig åt apologetik." Wikipedia

- Krisen 1992 grundlades under 1970-talet, då socialdemokraterna och de borgerliga regerade halva tiden var, skrev Niklas Ekdal i en signerad artikel i DN 23/9 2007.

Det är ju snart 15 år sedan kronkursförsvaret, av apologeterna felaktigt benämnt kronförsvaret, ägde rum.

Syftet bakom Bildt-regeringens försvar av växelkursen var ju att bereda vägen för EMU och ett avskaffande av kronan. .

Ekdal berömmer
Ingvar Carlsson, som "ledde den budgetsanering som Göran Persson fått äran för" och "återupprättade förtroendet för svensk ekonomi genom impopulära besparingar och samarbete över blockgränsen."

Ekdal berömmer också
Bo Lundgren för att han genom 1990-talets bankstödsnämnd bidrog till att avvärja ett finansiellt sammanbrott efter fastighetskraschen.

Ekdal utnämner Kjell-Olof Feldt till "återtågets stora hjälte" - med skattereformen och avregleringar som den på valutaområdet 1985.

Ekdal upprepar, som sig bör för en apologet", en av konstigaste trossatserna i kronkursförsvararnas teologi, föreställningen att "
Krisen 1992 grundlades under 1970-talet".

Konstig i så fall att det hände just 1992 och att det gick över efter det att kronan fick flyta?

Ekdal har även tidigare utmärkt sig genom sin förlåtande inställning till de skyldiga för 90-talets lika djupa som onödiga lågkonjunktur.

- Kom tillbaka, Carl Bildt, Bengt Westerberg och Bo Lundgren. Allt är förlåtet, utropade han i Dagens Nyheter 10/10 2005.

Och Carl Bildt kom tillbaka.

Det hade man ju inte trott.


Några länkar

Kronkurförsvaret 15 år

Kronkurförsvaret


Bunkergänget

Ingvar Carlsson

Bengt Dennis

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Tickande bomben i Heimstaden AB