Leta i den här bloggen

2013-10-29

In 2008 the world almost came to an end

When Lehman Brothers went bankrupt and AIG was taken over by the US government in the fall of 2008, the world almost came to an end. 

Over the next few weeks, stock markets went into free fall as trillions of dollars of wealth were wiped out. However, even more disturbing were the real-world effects on trade and businesses.
A strange silence descended on the hubs of global commerce. As international trade froze, ships stood empty near ports around the world because banks would no longer issue letters of credit. Factories shut and millions of workers were laid off as commercial paper and money market funds used to pay wages froze. 

Major banks in the US and the UK were literally hours away from shutting down, and ATMs were on the verge of running out of cash. 

The world was threatened with a big deflationary collapse. 

John Mauldin 29 October 2013

Read more here

Lehman Brothers

Financial Crisis

2013-10-23

Plender: The global financial system is hostage to a big rise in borrowing costs when the retreat from QE puts an end to the current era of extraordinarily low interest rates.

Treasuries have turned anything but risk-free
The global financial system is hostage to a big rise in borrowing costs
when the retreat from QE puts an end to the current era of extraordinarily low interest rates.
 
John Plender, FT 22 October 2013

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och
att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.
 
Rolf Englund blog, 2009-12-05

2013-10-05

Hur det kom sig att England övergav guldmyntfoten 1931

Många föreställer sig gärna att Englands beslut att överge guldmyntfotens fasta växelkurs och låta pundet flyga var ett resultat av skarpsinniga överväganden hos ledningen för Bank of England, regeringen och finansdepartementet.

Att de hade kommit fram till att det var nog ingen bra idé att köra åtstramning under en depression för att uppnå en interndevalvering, som man nu försöker i t ex Grekland, Italien, Spanien och Irland.

Men så var det inte. Så smarta var de inte.

Englands beslut att lämna guldmyntfoten framkallades av att det rådde myteri inom Royal Navy, ett myteri framkallat av de lönesänkningar som regeringen beslutat om.

Jag vill minnas att jag nyligen hörde Stefan de Vylder konstatera att demokrati och fast växelkurs inte är förenliga.

För min del offrar jag hellre den fasta växelkursen.

Läs mer här om myteriet i Invergordon 


I en valutaunion är den nominella räntan gemensam.
Realräntan, det vill säga skillnaden mellan den nominella räntan och inflationen, varierar däremot i enlighet med varje lands inflation.

Det faktum att den nominella räntan är gemensam i en valutaunion innebär automatiskt att realräntan blir lägst i de länder som har den högsta inflationen, det vill säga de som skulle behöva en hög ränta, och högst i de länder som skulle behöva stimulera ekonomin.

RE: Det låter självklart. Men Stefan de Vylder var med stor säkerhet den första i världen son kom på detta.

Stefan de Vylder, Göteborgs-Posten 2002-10-22