Inlägg

Visar inlägg från juni, 2009

Politiskt korekt av Carl-Johan Westholm

Den 2/6 2009 skrev Carl-Johan Westholm under rubriken "Politiskt inkorrekt av Reinfeldt och Borg" ett hyllningsinlägg på sin blog Stateblind. "Om orsaken till krisen var att människor och företag lånade mer än de hade täckning för kan aldrig lösningen vara att stater gör likadant". Det skrev statsministern och finansministern på DN Debatt denna dag . - Så är det naturligtvis, kommenterade Westholm, som inte är vem som helt. Till exempel är han sekreterare i Mont Pelerin Society, grundad av Hayek . - Men så oerhört inkorrekt att påstå något sådant i t ex USA, Storbritannien eller Tyskland, tillade han, utan att konstatera den stora skillnaden mellan Tyskland och de andra båda länderna. - Den finansiella krisen håller på att övervinnas innan de s k fiskala stimulanserna gjort verkan, hävdade Westholm, och när de har gjort verkan, kommer statskulderna att vara högre, räntorna skjuta i höjden och/eller inflationen. - Det är roligt att läsa en artikel från högsta politi

Margot Wallström EU-kritisk men i EU är dom fiffiga om än inte vidare demokratiska

Margot Wallström beklagar att utnämningen av ny ordförande i EU-kommissionen sker genom ett rävspel i kulisserna utan insyn. - Att allt ska vara så hemligt tror jag inte ökar förtroendet hos medborgarna. Det borde inte vara som att utse en påve! Det stod att läsa i DN 2009-06-18 EU-ledarna med vår egen Fredrik i spetsen (eller om det är i ledband?) har varit väldigt fiffiga med att försöka få irländarna att säga ja till Lissabon-fördraget. Nu skall det hållas en ny folkomröstning, eftersom det blev nej i den förra. För att kratta manegen för ja-sidan har EU-ledarna kommit på något som kallas "legally binding decisions which clarify but do not change the treaty text". Det betyder turligt nog att de andra länderna inte behöver ratificera ändringarna en gång till. Läs mer om fiffigheten här Det är inte alltid jag har hållit med Carl Tham men han onekligen rätt i sin observation om att "Moderaterna och Socialdemokraterna har i åratal gjort sitt yttersta för att förhindra att

Jag tror på Mohamed (El-Erian)

Jag tror på Mohamed El-Erian (och hans kollegor på Pimco, världens största obligationsfond, Bill Gross och Paul McCulley). Läs deras oftast kloka och alltid välformulerade artiklar här

Beröm om boken "Finanskrisen" av Johan Lybeck

Det händer väl att jag är lite negativ ibland. Det är därför en glädje att, efter en snabb genombläddring, kunna uttala stort beröm om boken "Finanskrisen" av Johan Lybeck . Jag återkommer inom kort med en men genomarbetad analys och kommentar. Trevlig midsommar önskas alla de av mina läsare som till äventyrs är inne här redan före midsommar.

Barbro Hedvall fundamentalist om EMU

Det finns många lärdomar att dra ur den ekonomiska krisen. En är att det är en dyrbar lyx att hålla sig med en egen liten valuta, skrev Barbro Hedvall i en signerad artikel på DNs ledarsida 2009-06-12 Samtidigt påpekar en amerikansk ekonom att lilvet är orättvist och att det är bankerna i Euroland kan vänta förluster på 375 miljarder dollar, snarare mer än i USA (Adam S. Posen, Eurointelligence 5/6 2009) "It seems unfair. This was supposed to be a US crisis. And now it turns out that the real banking mess is still coming for the eurozone." Barbro Hedvall är som regel en intellektuell, kunnig och omdömesgill person, som, tror jag, har myntat uttrycket Bunkergänget. Rätta mig om jag har fel. Men om EU och EMU är hon snarast en troende fundamentalist. - Det europeiska samarbetet: Ska det växa åt det federala hållet eller sträva efter att hålla så mycket som möjligt på det mellanstatliga planet? Själv tvekar jag inte: det federala spåret för åt rätt håll, skrev hon t ex 21/11 20

Det är väl en stor nyhet att UKIP i England fick fler röster än regeringspartiet Labour

Det borde vara så, men det är en nyhet som knappast alls uppmärksammats i media. Det är väl så osannolikt att det har nog egentligen inte hänt? Men det har det. Och det gillas inte heller av Den Styrande Klassen i Sverige som består av idel EU-kramare som inte vill se sina cirklar rubbade av några fakta. Det EU-skeptiska partiet UK Indepence Party fick således fler röster än regeringspartiet Labour i Europaparlamentsvalet. Den uteblivna rapporteringen borde tas upp till diskussion inom media, kanske på nästa möte med Publicistklubben? Men Tystnaden kommer nog att ta överhanden. But The Truth Is Out There Läs mer om UK Independence Party här

Det märkliga i rapporteringen om Marit Paulsen är etiketten på henne som käringen ”mot strömmen”.

Det skrev Malena Rydell, ännu en av de duktiga kvinnor som alltmer dominerar media, i DN 12/6. - Exakt vad i hennes politik skulle gå mot den ström som i söndags röstade fram ett blått Europa? Malena citerar Marit ur en intervju i Aftonbladet (25/4): ”Jag tycker inte att jag är särskilt motvalls. Jag är en duktig avkännare av opinioner.” Hon är inte bara avkännare av opinioner. Hon är även följsam, kommunist när det är inne, EU-anhängare när det lönar sig, som jag påpekade i ett inlägg nyligen. Malena Rydells artikel kommer man till via denna länk .

Johan Schück och Nouriel Roubini eniga: Lettland bör devalvera

Andrum för Lettland - men behovet av devalvering kvar. Det finns skäl för även Estland och Litauen att släppa nuvarande euroanknytning och i stället hitta en rimlig växelkurs, skriver Johan Schück DN Ekonomi 12/6. Latvia’s currency crisis is a rerun of Argentina’s. Devaluation seems un­avoidable, writes Nouriel Roubini, Financial Times, June 10 Men regeringen med Bildt, Ask, Bo Lundgren, Mats Odell kämpar på lika tappert som 1992.

Lars Leijonborg; What is a nice boy like you doing in a party like this?

Lars Leijonborg är en hygglig person som förtjänar en del av de lovord som nu kommer att ösas över honom. Men han har inte alltid haft styrkan att stå emot de mer hårdförda elementen i de senaste årens folkpartiledning. När man tänker på det så här i efterhand så är det faktiskt ganska fantastiskt att polisen gjorde en husrannsakan hos ett oppostionsparti mitt under brinnande valrörelse. Leijonborg visst väl ingenting, även om han "insett eller bort inse" vad som pågick. Någon 23-åring kastades till vargarna och partisekreteraren fick omplaceras, medan en av dom som utnyttjat information från dataintrånget för egna vältimade utspel fick ersätta Leijonborg som partiledare. Andra brister i det moraliska omdömet är att han tillåtit det skamlösa utnyttjandet av Marit Paulsen , ett ansvar han delar med hela Ja-sidan, och andra enligt min mening oacceptabla smaklösa förlöpningar (som att efter mordet på Anna Lindh på folkomröstningsdagen lova " Anna Lindh på Euro-myntet om det

Hvad vilja socialdemokraterna nu när socialismen är död?

Socialismen är död och borde begravas. We are all non-socialists now, skrev jag häromdagen . Jenny Andersson fokuserar enligt Danne Nordlings mening på den väsentliga skillnaden mellan de missnöjda S-ideologerna och den mittenfixerade socialdemokratin. Jenny Andersson frågade en gång Pär Nuder om det fanns någon vision som förde samman socialdemokraterna och skapade en riktning för rörelsen. Hon fick det ganska obekymrade svaret: Nej, det finns det inte. Läs om Jenny Anderssons bok hos Ordfront . En centralt begrepp hos Nordling är vad han kallar socialetatisterna, som väl måste vara något annat än socialister. - Det är främst etatisternas tro att skillnader mellan människor måste bero på ett stelt klassamhälle som leder analysen fel. Med statens hjälp vill de eliminera ekonomiska och kulturella skillnader. Av bara farten skall tydligen också motsättningen mellan arbete och kapital kunna försvinna. Den kapitalägande klassen skall tydligen kunna elimineras utan konvulsioner. Att Sverig

Lettland och Fischer, Bildt och Borg

Lettland s tår nu inför kollaps. Nu styrs vi inte som under Carl Bildt från en Bunker utan från en Borg . Anders Borg har talat i klartext till bankernas aktieägare. – Går kapitalet ner under en viss nivå så har vi ju till och med möjligheten att ta över dem. Det svenska banksystemets stabilitet garanterar vi, och det är vi tydliga med. Insättarnas pengar är skyddade. Men vi garanterar den på ett sådant sätt att också aktieägarna får ta konsekvenserna av sina handlingar. Anders Borg lovade stötta Lettland (DI 2008-12-10): IMF, EU-kommissionen och de nordiska regeringarna laddar för att ge krislån till den hårt ansatta lettiska ekonomin. Finansminister Anders Borg sa på onsdagen att parterna är redo att rädda Lettland undan en devalvering. Hur många miljarder stödet uppgår till är dock fortfarande en förhandlingsfråga. - Hopplös är situationen i de baltiska länderna som alla knutit sina valutor till euron, skrev Tomas Fischer redan i februari ( Fokus 19/2 2009 ). Förra gången det begav

Socialismen är död och borde begravas. - We are all non-socialists now.

Som Danne Nordling påpekar har den västerländska kapitalismen har nu befunnit sig i manifest kris i nio månader. Men trots detta har kapitalismens traditionella utmanare socialismen inte visat några tydliga livstecken. Ändå är den moderna socialismen konstruerad just för att vara ett alternativ till de "anonyma marknadskrafternas spel" med återkommande arbetslöshet och otrygghet som följd. Jag har tidigare skrivit om att den urgamla formuleringen i det socialdemokratiska partiprogrammet - "Socialdemokratin vill så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer"... fanns kvar ännu i det som antogs efter Murens fall på partiets 31:a kongress år 1990. Den gamla klassiska formuleringen kan nu läsas på Arbetarrörelsens Arkiv (www.arbarkiv.nu.) Göran Persson kommer att gå till den ideologiska historien som den partiledare som på partikongressen år 2001 strök detta mål om socialismen ur partiprogammet. Det är n

20 år efter Tienanmen: Kina köper Hummer

Indien är tidigare ägare av den engelska ikonen Landrover. Nu har ett företag i Kina köpt Hummer, symbolen för amerikansk styrka. Se bilder på Hummer här via Google Det verkar vara bra med stabilitet, som Göran Persson sade, och fick kritik för. Kinas köp av Hummer för osökt tankarna till Globaliseringsrådets nyligen avlämnade betänkande "BORTOM KRISEN - Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin - Ds 2009:21". Där sägs bl a att globaliseringens kraft har underskattats av världens politiska ledare och att Sveriges sårbarhet inte har tagits på tillräckligt allvar. - Skulle bara några av de storföretag som svarar för huvuddelen av vår export försvinna, rämnar en stor del av basen för vårt välstånd. Mer överraskande är att Bildt, Wallenberg och Olle Wästberg med flera har skrivit under på att "Vår union, EU, inte är en tillräckligt pålitlig kraft för fri handel med varor och tjänster. Sedan skriver Rådet, kanske något för bombastiskt, att "Sverige ska vara

Är Turkiet i EU bra för Sverige?

Bild
Den franske presidenten inställde sitt besök i Sverige efter det att Carl Bildt givit uttryck för sin sedan länge kända sympati för ett turkiskt medlemskap i EU. Nämn för övrigt det land, eller område, som Carl Bildt inte vill införliva i det nya Imperiet? Till helt nyligen gick var det Finland, närmare bestämt dess provins Åland, som var vårt grannland i öst. Om Carl Bildt och Lena Ek och andra euentiaster får som dom vill och får med Turkiet bland våra övriga delstater, som Rumänien, Kosovo, Sverige, Albanien, Bulgarien och Makedonien, så kommer vårt lands, dvs EU:s, östliga gräns att ligga intill Georgien (där NATO just övar), Armenien, Iran, Irak och Syrien. Ligger detta verkligen i Sveriges intresse? Den som inte tycker att man nu skall binda sig för ett turkiskt medlemskap skall således inte rösta på moderaterna eller centerpartiet. Bäst är att avstå från att delta, som Roland Poirier Martinsson, chef för Timbro Medieinstitut häromdagen skrev i SvD . Läs mer om Turkiet här