Leta i den här bloggen

2009-06-22

Politiskt korekt av Carl-Johan Westholm

Den 2/6 2009 skrev Carl-Johan Westholm under rubriken "Politiskt inkorrekt av Reinfeldt och Borg" ett hyllningsinlägg på sin blog Stateblind.

"Om orsaken till krisen var att människor och företag lånade mer än de hade täckning för kan aldrig lösningen vara att stater gör likadant". Det skrev statsministern och finansministern på DN Debatt denna dag.

- Så är det naturligtvis, kommenterade Westholm, som inte är vem som helt.
Till exempel är han sekreterare i Mont Pelerin Society, grundad av Hayek.

- Men så oerhört inkorrekt att påstå något sådant i t ex USA, Storbritannien eller Tyskland, tillade han, utan att konstatera den stora skillnaden mellan Tyskland och de andra båda länderna.

- Den finansiella krisen håller på att övervinnas innan de s k fiskala stimulanserna gjort verkan, hävdade Westholm, och när de har gjort verkan, kommer statskulderna att vara högre, räntorna skjuta i höjden och/eller inflationen.

- Det är roligt att läsa en artikel från högsta politiska ansvariga som är så skarp i analys och rekommendationer, slutade Westholm.

Men har Westholm, Borg och Reinfeldt rätt?

Eller skall man mera tro på ekonomen Paul de Grauwe, Eurointelligence 18/6 2009, som
skrev att "Government debts are both unsustainable and desirable. Government debts today is a natural consequence of the unsustainable debt explosion in the private sector during the last ten years"?

Eller kanske man skall ta till sig vad IMF:s chefsekonom Olivier Blanchard skrev i Financial Times, June 18 2009 där han varnade för att det amerikanska handelsunderskottet måste åtgärdas innan balansen är återställd:

Sustained recovery requires decreased domestic US spending and increased domestic spending in China and much of the rest of the world.

Together with adjustments in exchange rates.

Inga kommentarer: