Leta i den här bloggen

2009-07-12

Sieps förlorade heder

Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, beskriver sin uppgift på följande sätt:

"Sieps uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa aktuella europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
Sieps strävar efter att fungera som en länk mellan den akademiska världen och beslutsfattare på olika nivåer. "

Sieps har nyligen publicerat en skrift av professor Lars Calmfors, bl a chef för Finansplitiska Rådet. Om hans rapport skriver Sieps:

"Från ett svenskt nyttoperspektiv finns det idag mer som talar för en anslutning till EMU jämfört med för tio år sedan. De stabiliseringspolitiska riskerna med en övergång till euron är mindre och de positiva handelseffekterna måste bedömas som större.
Stödet hos svenska folket för en anslutning har ökat."

Det kan läsas här

Som övertygad EMU-motståndare blir man onekligen väldigt besviken på Calmfors och tänker att det är väl det pris han får betala för att vara chef för Finanspolitiska Rådet.
Men när man läser vad Calmfors faktiskt skrivit framstår det emellertid som fullständigt klart att Sieps samanfattning är grovt vilseledande.

Calmfors skriver bl a följande:

Riskerna för asymmetriska störningar har inte försvunnit. Tvärtom har utvecklingen inom euroområdet tydligt visat på dessa risker. Framför allt Grekland, Irland och Spanien har under senare år haft kraftiga överhettningar som inte har dämpats tillräckligt av den gemensamma penningpolitiken.
Dessa överhettningar har bidragit till att de pågående konjunkturnedgångarna i dessa länder har blivit särskilt djupa.

Calmfors skriver också:

Kronkursen mot euron har under det senaste året följt ett tidigare mönster, nämligen att det sker en försvagning i globala nedgångar. Detsamma inträffade – fast i mindre omfattning – vid Asienkrisen i slutet av 1990-talet och när IT-bubblan sprack i början av 2000-talet.
Dessa kronförsvagningar har systematiskt varit till hjälp för Sverige.

och att

Liksom tidigare, använder enligt min uppfattning många EMU-förespråkare delvis fel argument i debatten. Det kommer aldrig att bli möjligt att göra någon entydig nyttokalkyl som visar att Sverige gör en nettovinst på att gå med.

Läs Calmfors rapport här


Danne Nordling, Tett och Larry Summers om finanskrisen

Om man vill förstå finanskrisen kan man just nu ta del av tre intressanta inlägg av tre duktiga ekonomer.

Finanskrisen beror på fem olika faktorer skrev Danne Nordling på sin blog 11/7 2009 i ett mycket bra inlägg, som jag i länken tillåtit mig komplettra med länkar till mina sidor om respektive faktorer.

Larry Summers är nu chef för USA:s National Economic Council och var tidigare bland annat chef för Harvard University. Jag tycker Summers är mycket duktig, eftersom han brukar tycka som jag, eller om det är tvärtom.

Han konstaterar i en intervju i Financial Times att teorin om effektiva marknader är den tanke som fått mest stryk som ett resultat av finanskrisen.

Summers anser att den kommande USA-ekonomin skall bli mer inriktad på export och mindre på konsumtion. Det betyder att det skulle ske en betydande minskning av USA:s handelsunderskott, en av mina och Summers käpphästar.

Det betyder, tror jag, och det har jag trott länge, men hittills utan större framgång, att dollarn kommer att behöva sjunka väsentligt.

För att USA skall kunna minska sitt handelsutderskott måste andra länder minska sina överskott, eftersom, som Summers påpekar “The global imbalances have to add up to zero and so, if the US is going to be less the consumer importer of last resort, then other countries are going to need to be in different positions as well.”

Det betyder i sin tur att, som FT-journalisten konstaterar "Obama’s most important international assignment may turn out to be coaxing the rest of the world into accommodating this reshaping of the US economy".

Läs mer här om Summers-intervjun


Gillian Tett, en av de ledande skribenterna i Financial Times och en av de många duktiga kvinnor som tar allt större plats i alla media, fäster uppmärksamheten på att det är fastighetspriserna som är själva grundbulten i finanskrisen. I en artikel skriver hon om "The $6,000bn dollar question for the wider financial system". Hon räknar med att priserna kommer att fortsätta att falla, vilket kan göra att krisen kan komma att fördjupas på ett dramtiskt sätt.

Läs mer här2009-07-07

ECB-chefen Trichet skämtar: "It is extremely important that the US has been saying that a strong dollar is in the interests of the US."

Trichet har den för framgångsrika personer viktiga förmågan att kunna säga plattityder eller mer eller mindre osanna påståenden med fast röst och utan att själv falla i skratt eller se generad ut.

Det hän gången har Trichet lämnat sitt stöd åt mantrat om att man eftersträvar en stark dollar.

Trichet har ett eget intresse av att dollarn förblir stark, eftersom vad jag tror, EMU kommer att spricka när dollarn faller.

As the late Herbert Stein, former chairman of the US council of economic advisers,
once said: "If something cannot go on forever, it will stop." - (The Dollar)

Financial Times editorial 2/1 2003


European Central Bank president Jean-Claude Trichet has praised the US' commitment to the strong dollar as several world powers including France and Russia call for a fresh debate on the global currency system ahead of this week's G8 summit of leaders in Italy.

Asked by journalists on Sunday (5 July) whether the US dollar should remain the world's key currency, Mr Trichet said: "On this issue, I am very very clear. I have just one message. It is extremely important that the US has been saying that a strong dollar is in the interests of the US."


Citat från EU Observer

2009-07-05

Carl Bildt och u-båtarna "ett gift i samhällskroppen"

"Av prestigeskäl eller oförmåga att ta till sig ny information har delar av det politiska etablissemanget hållit fast vid en felaktig version av händelserna – sådant är gift i samhällskroppen", skriver i dag Dagens Nyheters tidigare politiske chefredaktör Svante Nycander på DN Debatt.

I överbefälhavarens krigsdagbok saknas vissa sidor från den natt då en skadad ubåt kan ha passerat ut från skärgården under eldförbud.

Ubåtsutredningen 2001:s huvudsekreterare, ambassadör Mathias Mossberg, slår in sista spiken i sin nya bok ”I mörka vatten – hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” (Leopard).

Flera statliga utredningar försökte bringa klarhet i frågan. Men försvarsmakten hade satt kvalificerad hemligstämpel på känsliga dokument. Inte ens regeringens egen utredare fick ta del av dem. I Mörka vatten ger ambassadör Mathias Mossberg sin bild av vad som hände. Han berättar det som inte kunde skrivas i utredningarna och avslöjar vem som verkligen kränkte Sveriges gränser.

Läs mer här

Reinfeldt gick på några få år från att vara MUF-ordförande till att bli statsminister. Men kretsen kring Bildt, det sk Bunkergänget, har hela tiden varit stark och lyckades få Reinfeldt att utse Carl Bildt till utrikesminister.

Men nu borde Reinfeldt ha blivit stark nog att avskeda Carl Bildt.

Det verkligt pinsamma är givetvis att detta med u-båtarna är något som alla egentligen har känt till men i stort sett alla har låtit bli att röra i frågan därför att Bunkergänget varit så starkt.

Kanske är det så att det är Bunkergänget som är ett gift i samhällskroppen?

Det kan vara smärtsamt men nu borde det vara dags för avgiftning. Tur för Carl att detta aktualiseras just nu när Sverige har ordförandeskapet i EU - en sak som i svenska media framställs närmast som en seger i VM i fotboll, en våldsam överdrift. Det är ju ändå de stora pojkarna och Ministerrådets sekretariat som bestämmer.

Det är också något som alla vet men inte låtsas om.


2009-07-01

Tyska författningsdomstolen stoppar Lissabon-fördraget - Den svenska statstelevisionen vilseleder om detta

- Lissabonfördraget, som reglerar hur EU ska styras, har kommit ett steg närmare att träda i kraft. Tysklands författningsdomstol har beslutat att fördraget är förenligt med den tyska grundlagen, kan man läsa hos Statstelevisionen, eller om det är Statsradion.

Det som har hänt är att den tyska författningsdomstolen precis som när Maastrichtfördraget behandlades i domstolen 1992 sätter gränser på en lång rad områden för hur långt den europeiska integrationen ska kunna gå utan att hota det demokratiska styrelseskicket.

All makt utgår från folket, heter det även i den tyska författningen och författningsdomstolen anser att det är det tyska folket som avses.

Domstolen slår fast att EU inte är en ”statsanalog” organisation och att EU-parlamentet inte representerar ett europeiskt statsfolk.

EU förblir ett förbund mellan självständiga demokratiska stater och EU-parlamentet företräder folken i dessa stater.

För att den fortsatta integrationen inte ska skena iväg utom kontroll för de demokratiska instanserna krävs att de ges förstärkta kontrollmöjligheter. Utan förbättrad parlamentarisk kontroll riskerar demokratin att urholkas.

Här i Sverige har vi inte detta skydd av någon författningsdomstol .
Storhetsberusade (Bildt) eller naivt välmenande (Cecilia Malmström) politiker kan i antagligen lagliga former, överläma Riket till främmande makter.

Den som överklagat i Tyskland heter von Stauffenberg, vars pappa är känd från en film nyligen...

Läs mer här