Leta i den här bloggen

2009-07-07

ECB-chefen Trichet skämtar: "It is extremely important that the US has been saying that a strong dollar is in the interests of the US."

Trichet har den för framgångsrika personer viktiga förmågan att kunna säga plattityder eller mer eller mindre osanna påståenden med fast röst och utan att själv falla i skratt eller se generad ut.

Det hän gången har Trichet lämnat sitt stöd åt mantrat om att man eftersträvar en stark dollar.

Trichet har ett eget intresse av att dollarn förblir stark, eftersom vad jag tror, EMU kommer att spricka när dollarn faller.

As the late Herbert Stein, former chairman of the US council of economic advisers,
once said: "If something cannot go on forever, it will stop." - (The Dollar)

Financial Times editorial 2/1 2003


European Central Bank president Jean-Claude Trichet has praised the US' commitment to the strong dollar as several world powers including France and Russia call for a fresh debate on the global currency system ahead of this week's G8 summit of leaders in Italy.

Asked by journalists on Sunday (5 July) whether the US dollar should remain the world's key currency, Mr Trichet said: "On this issue, I am very very clear. I have just one message. It is extremely important that the US has been saying that a strong dollar is in the interests of the US."


Citat från EU Observer

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Kommer dollarn att falla kraftigt framöver? Det kan tyckas som att de överkonsumerande amerikanerna måste dra åt svångremmen och återgå till sunda vanor.

Men är detta en bedömning som färgas av att vi anser det vara moraliskt önskvärt att de lastbara amerikanerna måste rätta mun efter matsäcken? Förra gången ett sådant moraliserande grasserade i USA var när Hoovers finansminister Andrew Mellon ville likvidera allt osunt och ruttet i den amerikanska ekonomin i början av 1930-talet. Då såg vi hur det gick...

En nykter ekonomisk bedömning borde inte få påverkas av vad vi anser vara moraliskt önskvärt på längre sikt eller på ett principiellt plan. Det för världsekonomin mest välgörande är kanske att dollarn förblir hyggligt stark och att USA fortsätter att ha ett visst underskott i utrikeshandeln så att andra länder får exportera mera.

Ju mer merkantilistiskt inriktade världens länder är desto viktigare är att något land tar på sig rollen av importör. Det är inte första gången Kina varit världens nettoexportör. För några hundra år sedan var det likadant och då var Europa nettoimportör med hjälp av billigt silver från Sydamerika.
/DNg