Leta i den här bloggen

2010-08-29

Alliansen, EMU och det Östliga Partnerskapet

- Ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen måste föregås av en folkomröstning. 

Det skriver Alliansen i sitt valmanifest

Eventuellt?

- Tidpunkten för en sådan måste beslutas av riksdagen.

Naturligtvis.

- En folkomröstning bör genomföras först efter en bred diskussion där för- och nackdelar på nytt prövas i ljuset av bland annat erfarenheter och utveckling i länderna i och utanför eurosamarbetet.

Jaha?

- Vi vill bygga ut grannskapspolitiken, inte minst det Östliga Partnerskapet.

Det Östliga Partnerskapet? 

Hur många väljare vet att en röst på Alliansen är en röst på utbyggnad av grannskapspolitiken, inte minst det Östliga Partnerskapet?

Grannskapspolitiken är, enligt EUDen europeiska grannskapspolitiken har till syfte att upprätta särskilda förbindelser med EU:s grannländer i öster, i södra Kaukasus och söder om Medelhavet, som inte kan bli medlemmar i EU. Grannskapspolitiken utvecklades redan 2003 för att EU:s grannländer skulle kunna dra nytta av fördelarna vid utvidgningen och undvika nya splittringar. Grannskapspolitiken ingår därför i den europeiska säkerhetsstrategin.

Jag har forskat på nätet och funnit att 

"det Östliga partnerskapet – en politik syftande till att förstärka och fördjupa EU:s relationer med de sex östliga grannländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.", enligt ett PM från Regeringskansliet till Riksdagen.

Östliga partnerskapet
Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM85 : KOM (2008) 823
2010-08-28

Alliansen, staten och kapitalet och samhället

- Vi ska vårda den ljusnande konjunkturen och föra Sverige tillbaka till överskott, lovas i en annons från Alliansen  28/8 2010.

När jag var på Timbro försökte vi lära svenska folket att skilja på staten och samhället.

Staten är en del av samhället.

Sverige, i meningen Sveriges bytesbalans, går sedan länge med överskott.

Enligt Ekonomifakta var det svenska bytesbalansöverskottet 2009, runt 7,5 procent av BNP, av samma storleksordning som USA:s bytesbalansunderskott.

Överskottet, 1:a kvartalet 2010, uppgick till 63,6 miljarder, enligt ett pressmeddelande från SCB 2010-06-02.

För hela 2009 blev överskottet 230 miljarder kr.

Under 2008 blev överskottet ganska exakt 300 miljarder kr,  299,8 miljarder kr för att vara exakt.

Läs mer här

2010-08-27

USA-ekonomins Moment 22

- De flesta ekonomer tvivlar på att det blir en dubbeldipp. De varnar i samma andetag för att ingen varaktig uppgång kan ske förrän fastighetsmarknaden återhämtar sig och företagen börjar anställa folk igen, skriver Karin Henriksson, under rubriken "Gamla orosmoln tornar upp på nytt",  SvD Näringsliv  27 augusti 2010.

Bekymret är, anser jag, att fastighetsmarknaden inte återhämtar sig förrän situationen på arbetsmarknaden förbättras, och det gör  inte arbetsmarknaden förrän fastighetsmarknaden återhämtar sig.

Således, fastighetsmarknaden vänder inte uppåt förrän arbetsmarknaden förbättras.

Och arbetsmarknaden förbättras  inte förrän fastighetsmarknaden vänder uppåt och hushållen åter konsumerar med lånta pengar.

Se tidigare bloginlägg "Om lönepengar och lånepengar".


2010-08-22

Marit Paulsen, Peter Wolodarski och de som sörjde murens fall

Under rubriken “De som sörjde murens fall” skriver Peter Wolodarski, i DN i dag 22/8 2010:

- Finns det inga spärrar kvar? Har vårt kollektiva minne blivit så urvattnat att personer som aldrig gjort upp med sitt förflutna ska kunna bli statsråd, med allt vad det innebär av inflytande och status?

En som sörjde murens fall och inte har gjort upp med sitt förflutna är folkpartiets affischnamn Marit Paulsen.

Så här skrev hon efter murens fall, i TCO-Tidningen nr 2/1990:

- Omprövningens tid! Det är med stor osäkerhet jag försöker beskriva ett slags förvirring, rent av en smula hjälplöshet inför det som händer i Östeuropa. Vart tog alla drömmar vägen? Vart är alla de ORD jag har använt? Var är de begrepp jag tänkt i?

Peter Wolodarski gjorde i TV8 en djup intervju med Marit och känner väl till hennes förflutna.

Det är skamligt att folkpartiet och tidigare EU-kramarna har utnyttjat Marit Paulsen därför att de, dessvärre kanske med rätta, tror att hon går hem i stugorna hos verklighetens folk.

Och Marit Paulsen har villigt låtit sig utnyttjas. Det har hon länge levt gott på.

Det har varit mycket mer lönsamt än att, när det var modernt, dra till Norrland för att sköta getter.2010-08-21

Aldrig har så få hyllats så länge - medelåldern var 22 år

Aldrig har så få hyllats så länge 


Battle of Britain, naturligtvis.


Piloterna, 2900 unga män, medelåldern var 22 år
Dan Lucas, DN print sidan 31, 21/8 2010

Att dom var så modiga kanske kan förklaras av vetenskapens senaste rön om att hjärnan inte är färdigutvecklad rent fysiskt förrän man är äldre än så.


- The prefrontal cortex is a little immature in teenagers as compared to adults; it may not fully develop until your mid-20s

- Are teenage brains really different from adult brains?
2010-08-20

Varning! Bildt äter kräftor på Harpsund

  
Anders Borg presenterade finansdepartementets prognos på Harpsund på /fredags/eftermiddagen. Prognosen är betydande för det ekonomiskt spelrum som finns de närmaste åren - och därmed hur mycket pengar politikerna kan utlova i valrörelsen.

– Vi ser nu en stark tillväxt i svensk ekonomi. Siffrorna är så starka att man närmast vill hålla lite distans till dem, inledde Anders Borg som flera gånger under presskonferensen betonade att man trots de bra siffrorna måste vara försiktig.


Man får förmoda att regeringen med utrikesminister Carl Bildt därefter övergick till kräftorna. Det är ju den tiden.

Kanske hann dom med att lyssna på ett annat inslag i Ekot där Paul Krugman sade att det som händer nu är att marknaderna slutligen har upptäckt att pessimisterna hade rätt.
En tillväxt på bara en eller två procent, innebär ökad arbetslöshet och stora påfrestningar på samhället.

Tankarna går, för en del av oss osökt, till 22-23 augusti 1992, då regeringen med statsminister Carl Bildt åt kräftor på Harpsund.

- Det viktigaste är att regeringen står fast vid den långsiktiga ekonomiska politiken. Detta är nyckeln till att dämpa oron på marknaden.


- Svensk ekonomi har nu kommit ut ur det senaste decenniets kostnadsproblem. Detta bäddar för en stark utveckling under kommande år, sa Bildt, enligt DN.

- Biltds och Wibbles viktigaste budskap var att än en gång kraftigt markera att växelkurspolitiken ligger fast och att en devalvering därmed är utesluten under alla omständigheter.2010-08-12

Göran Persson varnar för EU-federalism

Göran Persson deltog tillsammans med Ingvar Carlsson och en Ola Ullsten i ett seminarium om Statsministerboken som sändes i Kunskapskanalen i repris i går onsdag.

Göran berättade att han, ehuru han hade sina rötter i kommunalpolitiken, hade upplevt möten med EU:s stats- och regeringschfer som luften i tillvaron som statsminister.

Jag träffade EU:s stats- och regeringschefer oftare än jag ttäffade min egen partistyrelse, så ofta är dessa möten, berättade han.

Helt oprovocerat underströk han, jag tror vid fler tillfällen, att EU närmar sig den punkt där den olösta frågan om EU skall bli en federation eller fortfarande vara ett mellanstatligt samarbete kommer att ställas på sin spets.

Helt oprovocerat underströk han också, vid flera tillfällen, att han, Göran Persson, var av den bestämda åsikten att EU inte bör bli en federation.

Ingvar Carlsson, han som sökte medlemskap i EG och sedan tillsammans med Carl Bildt fick in Sverige i den Europeiska Unionen, försökte skratta bort frågan om federation eller inte.

Man har aldrig vetat vart EU varit på väg, sade han, typ, och försökte vifta undan frågan.

Men detta är ju själva kärnfrågan.

Göran Persson har i Fichtelius, sid. 391 berättat från ett toppmöte- Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.2010-08-05

Grekland går inte i konkurs den 13 september

IMF och EU har lämnat en positiv rapport om Grekland. 


Landet är på rätt väg, säger man.


Det var allt tur det. För annars hade inte IMF och EU kunnat betala ut de nio miljarder euros som enligt planen skall utbetalas till Grekland den 13 september.


Den dagen eller kanske några dagar senare skall Grekland betala förfallande obligations- och banklån.


Utan stödet från IMF och EU hade Grekland inte kunnat betala sina förfallande lån.


Pengarna från IMF och EU ges inte till det grekiska folket utan till de banker som lånat ut pengar till den grekiska staten, ett bankstöd således.


Därför var det kanske inte helt överraskande att IMF och EU kom fram till slutsatsen att Grekland är på rätt väg.


Men BNP väntas sjunka även nästa år. Jag kanske får anledning att skratta en gång till, som jag gjorde på ett SNS-seminarium där det sades att de utbudsstimulerande åtgärdena kommer att få BNP-kurvan att vända uppåt.

2010-08-04

Vad kan man begära av en person som Maria Rankka?I samband med att Maria Rankka slutar som chef för Timbro för att bli VD för Stockholms Handelskammare har hon intervjuats i SvD/e24 2010-08-01.


En person med sådana meriter bör man kunna begära mycket av, däribland att att hon kan förklara vad hon menar med vad hon säger. 


- Jag är i princip för ett svenskt medlemskap i EMU, men jag erkänner att vi hittills har tjänat på att stå utanför, sade hon.


Men hon tillade i samma andetag att "På sikt bör vi nog gå med, eftersom det skulle gynna oss".


Nog? Varför skulle vi inte gå med om det gynnar oss?


Om man, som Maria Rankka, är av uppfattningen att vi i princip bör gå med i EMU, men samtidigt hävdar att vi hittills har tjänat på att stå utanför, men att vi i alla fall nog bör gå med, har man mycket att förklara.


Hur kommer det sig, Maria Rankka, att vi har tjänat på att stå utanför EMU?


Och vad är det, Maria Rankka, som gör att vi inte även i framtiden skulle tjäna på att "stå utanför"?


Nu är det väl helt enkelt så att hennes nya och gamla arbetsgivare kräver av henne att hon skall vara för EMU, och då är hon väl det, men i arbetsuppgifter ligger också att kunna motivera de uppfattningar hon är anställd för att propagera för.