Leta i den här bloggen

2010-08-12

Göran Persson varnar för EU-federalism

Göran Persson deltog tillsammans med Ingvar Carlsson och en Ola Ullsten i ett seminarium om Statsministerboken som sändes i Kunskapskanalen i repris i går onsdag.

Göran berättade att han, ehuru han hade sina rötter i kommunalpolitiken, hade upplevt möten med EU:s stats- och regeringschfer som luften i tillvaron som statsminister.

Jag träffade EU:s stats- och regeringschefer oftare än jag ttäffade min egen partistyrelse, så ofta är dessa möten, berättade han.

Helt oprovocerat underströk han, jag tror vid fler tillfällen, att EU närmar sig den punkt där den olösta frågan om EU skall bli en federation eller fortfarande vara ett mellanstatligt samarbete kommer att ställas på sin spets.

Helt oprovocerat underströk han också, vid flera tillfällen, att han, Göran Persson, var av den bestämda åsikten att EU inte bör bli en federation.

Ingvar Carlsson, han som sökte medlemskap i EG och sedan tillsammans med Carl Bildt fick in Sverige i den Europeiska Unionen, försökte skratta bort frågan om federation eller inte.

Man har aldrig vetat vart EU varit på väg, sade han, typ, och försökte vifta undan frågan.

Men detta är ju själva kärnfrågan.

Göran Persson har i Fichtelius, sid. 391 berättat från ett toppmöte- Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.Inga kommentarer: