Leta i den här bloggen

2010-08-28

Alliansen, staten och kapitalet och samhället

- Vi ska vårda den ljusnande konjunkturen och föra Sverige tillbaka till överskott, lovas i en annons från Alliansen  28/8 2010.

När jag var på Timbro försökte vi lära svenska folket att skilja på staten och samhället.

Staten är en del av samhället.

Sverige, i meningen Sveriges bytesbalans, går sedan länge med överskott.

Enligt Ekonomifakta var det svenska bytesbalansöverskottet 2009, runt 7,5 procent av BNP, av samma storleksordning som USA:s bytesbalansunderskott.

Överskottet, 1:a kvartalet 2010, uppgick till 63,6 miljarder, enligt ett pressmeddelande från SCB 2010-06-02.

För hela 2009 blev överskottet 230 miljarder kr.

Under 2008 blev överskottet ganska exakt 300 miljarder kr,  299,8 miljarder kr för att vara exakt.

Läs mer här

Inga kommentarer: