Alliansen, EMU och det Östliga Partnerskapet

- Ett eventuellt framtida svenskt inträde i valutaunionen måste föregås av en folkomröstning. 

Det skriver Alliansen i sitt valmanifest

Eventuellt?

- Tidpunkten för en sådan måste beslutas av riksdagen.

Naturligtvis.

- En folkomröstning bör genomföras först efter en bred diskussion där för- och nackdelar på nytt prövas i ljuset av bland annat erfarenheter och utveckling i länderna i och utanför eurosamarbetet.

Jaha?

- Vi vill bygga ut grannskapspolitiken, inte minst det Östliga Partnerskapet.

Det Östliga Partnerskapet? 

Hur många väljare vet att en röst på Alliansen är en röst på utbyggnad av grannskapspolitiken, inte minst det Östliga Partnerskapet?

Grannskapspolitiken är, enligt EUDen europeiska grannskapspolitiken har till syfte att upprätta särskilda förbindelser med EU:s grannländer i öster, i södra Kaukasus och söder om Medelhavet, som inte kan bli medlemmar i EU. Grannskapspolitiken utvecklades redan 2003 för att EU:s grannländer skulle kunna dra nytta av fördelarna vid utvidgningen och undvika nya splittringar. Grannskapspolitiken ingår därför i den europeiska säkerhetsstrategin.

Jag har forskat på nätet och funnit att 

"det Östliga partnerskapet – en politik syftande till att förstärka och fördjupa EU:s relationer med de sex östliga grannländerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.", enligt ett PM från Regeringskansliet till Riksdagen.

Östliga partnerskapet
Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM85 : KOM (2008) 823
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet