Inlägg

Visar inlägg från september, 2013

Nordea, Dagens Nyheter och statlig utbailning av aktieägarna för att undvika skadeståndskrav för vilseledande emissionsprospekt

Utdelningar och försäljnings­intäkter har resulterat i ett samlat överskott på cirka 80 miljarder kronor, visar DN:s beräkningar. Utöver intäkterna från de tre stora utförsäljningarna av Nordea-aktier på sammanlagt 60 miljarder kronor har statskassan varje år fyllts på genom aktieutdelningar.  Totalt under åren handlar det om knappt 30 miljarder kronor i utdelningar. Juan Flores och Thorbjörn Spängs, DN Ekonomi 26 september 2013 Kommentar av Rolf Englund: Om man räknar utdelningarna som intäkt måste man räkna ränta på det insatta kapitalet som kostnad. Och så bör man räkna i fast penningvärde. Det är lite genant att behöva påpeka det. Och staten skulle kanske inte ha betalat någonting för en konkursmässig bank, som jag skrev i maj 1992 Under hösten 1991 noterade även Nordbanken stora kreditförluster och ett behov av kapitalpåfyllnad för att klara 8 procent-gränsen. Eftersom Nordbanken ägdes till drygt 70 procent av staten var problemet i första hand en fråga för staten såsom

Forget ERM, now SSM and AQR will save the EUR

The SSM empowers the ECB to carry out banking supervision in the eurozone There are three reasons why, if done correctly, the AQR can be a potential game-changer, putting the eurozone crisis behind us. Philipp Hildebrand, Financial Times blog, September 20, 2013 The Single Supervisory Mechanism, approved last week by the European Parliament, presents an , Europe’s politicians must support him with a credible and binding route to capital-raising for those eurozone banks that are viable but remain undercapitalised. The SSM, which empowers the ECB to carry out banking supervision in the eurozone, is not some arcane piece of financial market infrastructure. Before taking banks under its supervision, the ECB will – in tandem with stress tests that the European Banking Authority is undertaking – conduct an asset quality review of eurozone banks. There are three reasons why, if done correctly, the AQR can be a potential game-changer, putting the eurozone crisis behind us. Full tex

Trade Weighted US dollar Index och myterna om de svenska devalveringarna och pratet om att Göran Persson räddade Sverige

Bild
Dollarn steg av sig självt efter den svenska devalveringen 1982, därav den icke avsedda överhettningen.  Det tramsades på sin tid mycket om att överhettningen berodde på "den misslyckade eftervården" 1992 var dollarn i botten (och kronan i topp) sedan, efter Bildts misslyckande, steg dessutom dollarn åter av sig självt, vilket tillsammans med den flytande kronan räddade Sverige.  Det var alltså inte Göran Persson som gjorde det. http://internetional.se/usd.htm

Folkomröstning 14 september 2003 om införande av euron

Ja-röster  2   453   899 N ej-röster   3 265 341   http://www.nejtillemu.com/ valanalys.htm

How slow can you go?

What is the “stall speed” of an economy? Unemployment tends to rise when GDP growth falls below about 2.5-3 per cent The stall speed is the critical growth rate below which an economic upswing turns first into a period of much slower growth, and then shortly afterwards into a recession. Gavyn Davies blog June 15, 2011 Detta förefaller mig vara en omformulering av Marian Radetzkis enkla men viktiga påpekande: Tillväxt i BNP minus ökning i produktivitet minus ökning i arbetsstyrkan = förändring i arbetslösheten. Much like Joseph Stiglitz: The U.S. economy must grow at least 3 percent to create enough jobs for new entrants into the labor force RE: And when unemployment rises everybody becomes more pessimistic and therefore spends less, voila! http://internetional.se/emurad.html#stall

Därför trodde dom på euron för 10 år sedan

Bild
http://www.nejtillemu.com/valanalys.htm

Försöksdjuren i Sverige har bättre skydd än människorna i Euroland

Euron är ett fullskaleexperiment, eller snarare ett vågspel. Ett experiment skall vara av lagom storlek, stort nog att kunna ge tillförlitliga resultat, men inte större. Ett experiment skall kunna avbrytas. Även i förtid om det förefaller som om resultatet ser ut att bli negativt. Inget onödigt lidande för djuren. Men många på Ja-.sidan låter som tyskar av en äldre generation som säger: Vi visste ingenting. Det är inte sant. En som visst redan 1998, typ fem år före folkomröstningen 2003, är  Magnus Blomström, då professor i nationalekonomi  på Handelshögskolan i Stockholm, finansvärldens Lundsberg. Han skrev så här: Besk medicin behövs - och kanske kan en dos EMU tillhandahålla den kuren. För det första kan vi inte på förhand veta hur utdragen och smärtsam den nödvändiga anpassningen blir.  Erfarenheter från Tysklands enande och den östeuropeiska integrationsprocessen tyder på att kostnaderna kan bli både betydande och långvariga. Ett annat problem är

Årets Anna Lindh-pris går till USA:s första kvinnliga utrikesminister Madeleine Albright. Kosovo

 /Robin/ Cook was explaining that it is difficult for Britain to commit to the war without UN Security Council approval because the legal advice he had received was that such action would be illegal under international law. Albright’s response was, simply, ‘get new lawyers.’ Kosovo Liberation Army (KLA), and all that. http://www.internetional.se/kosovo.htm

Är verkligen Nils Lundgrens Flexibla integration ett tillräckligt medel för att rulla tillbaka EU?

Nils Lundgren: Flexibel integration – Måste alla länder vara med i allt EU-samarbete? Rapport 2 september 2013 Det grundläggande problemet är sannolikt att det finns starka intressen som inte primärt ser frihet, demokrati, materiellt välstånd och kulturell mångfald som huvudmål för den europeiska integrationen utan som framför allt vill etablera en mäktig federal EU-stat, en europeisk supermakt som kan agera på den internationella arenan på jämbördig nivå med USA, Kina och Indien. Det europeiska politisk etablissemanget tror att en centraliserad europeisk federation är vägen till internationell framgång... Det grundläggande problemet är sannolikt att det finns starka intressen som inte primärt ser frihet, demokrati, materiellt välstånd och kulturell mångfald som huvudmål för den europeiska integrationen utan som framför allt vill etablera en mäktig federal EU-stat, en europeisk supermakt som kan agera på den internationella arenan på jämbördig nivå med USA, Kina och Indien. O

Björn von Sydow värre än Carl Lidbom

Jag lyssnade i dag på Nils Lundgren, den väluppfostrade folkpartisten Daniel Tarschys (Jag förstår inte varför man talar om Eurokrisen? USA har ju problem men därför talar man inte om dollarkrisen?) och Björn von Sydow, tidigare talman som var med om att fiffla igenom en grundlagsändring . Jag letade i min dator efter dumheter som von Sydow sagt tidigare och fann följande citat som jag tycker uppfyller höga krav på dumhet: Att jag ännu inte tagit definitiv ställning för ett svenskt EMU-medlemskap beror på att det fortfarande är mycket svårt att veta hur unionen kommer att utvecklas. Risken finns att länderna som går med i EMU av omsorg om unionens överlevnad steg för steg börjar föra en gemensam skatte- och finanspolitik. Jag tror inte att det inom EMU kommer att utvecklas en gemensam finanspolitik i någon större utsträckning. Främst därför att en sådan skulle sakna folkligt stöd. Och dessutom vore den onödig. Gemensam penningpolitik förutsätter inte gemensam finanspolitik.

One of the common myths about the stock market, often repeated in the press, is that it peers into the future. The market is the 'great discounting machine.’

In 1999 and 2007, we saw the financial markets blithely trundle along higher, even as clear signs of trouble at the margins were abundant. One of the common myths about the stock market, often repeated in the press, is that it peers into the future.  The market is the 'great discounting machine.’ But the stock market powered higher into the new millennium, despite being the most overvalued it had ever been in history, before diving violently in 2001.  So much for peering into the future. And again, the stock market went to new heights in 2007, even as the housing market was obviously deteriorating and about to suffer a truly historic break after an unprecedented and bubbly run to the upside.  The great discounting machine ended up reacting to trouble rather than anticipating it. Despite these two obvious failures, many still hold to the belief that the stock market is a useful indicator of future health or distress, which means this view is more a matter of faith than fac