Inlägg

Visar inlägg från november, 2010

Nu börjar Eurokrisen bli riktigt rolig

Vi som anser att ju förr EMU spricker, desto bättre är det för Europas folk, har nu glada dagar. Ord som Endgame dyker upp allt oftare.   I dag användes E-ordet av Eurointelligence som skrev:   - The same pattern again. The EU agrees a pact, and the markets are panicking. This time it took them only a few hours. The EU’s credibility is sinking with each agreement. We are now fast approach default time. Yields have been rising in Spain and even Italy yesterday afternoon,and the situation continued to deteriorate overnight. We at Eurointelligence consider a default of Greece, Ireland, and Portugal a done deal.   Read more here Carl B Hamilton, snart den ende kvarvarande EMU-entusiasten, har chansen att placera sina pensionspengar med ränta på 9.5 procent i tio år framåt. Så mycket får han nämligen i dag, eller fick i morse, om han köper irländska statsobligationer.   - The markets attention shifted from the immediate funding problems to the underlying solvency issues. Ir

Eurokrisen från PIGS till BIIGS

Det blir bara värre dag för dag. Bland livets många orättvisor hör att engelsmännen är mycket duktigare på att uttrycka sig, i synnerhet på engelska, något som många deltagare i internationella konferenser har fått erfara. Detta gäller i synnerhet The Economist, som ofta får till formuleringar som är en njutning. Som nu häromdagen då de skrev: The euro crisis, Spreading from Ireland to Iberia. Det sprider sig, och spreadarna, som vi säger, blir allt större på marknaden mellan länder som Sverige och Tyskland, för att inte taala om Grekland och Irland. http://www.nejtillemu.com/spanien.htm#spreading Acronymen PIGS känner vi redan, Portugal, Irland, Grekland och Spanien. CNBC har nu kommit på acronymen BIIGS, varmed de avser Belgien, Irland, Italien, Grekland och Spanien. Belgien skall försöka sälja obligationer på måndag och spänningen är stor om hur stor den spreaden blir. http://www.nejtillemu.com/goranp.htm#homeland - Belgien är en konstruktion från 1830

This is probably one of the best pieces of analytical commentary we have yet read on the eurozone situation

- This is probably one of the best pieces of analytical commentary we have yet read on the eurozone situation, skrev Eurointelligence. Its official – Spain and Portugal will need to be bailed out soon.  How do I know?   In one of my favorite TV shows, Yes Minister, the all-knowing civil servant Sir Humphrey explains to cabinet minister Jim Hacker that you can never be certain that something will happen until the government denies it, skrev Michael Petis 24/11 2010. “Absolutely not,” said Elena Salgado, Spanish finance minister, when asked in a radio interview on Monday whether Spain needed help from the European Union. “Spain is doing everything it has promised to do, with tangible results.”   Petis skriver:   - I think it is pretty safe to make the following predictions: 1. Greece will be forced to default and restructure its debt, and the restructuring will come with a significant amount of debt forgiveness.  The idea that it can grow its way out of the current debt burde

EU är i kris och i dag ändrar vi grundlagen som EU-kramarna vill

EU och EMU handlar ytterst om demokratin - folkstyret. Den tyska författningsdomstolen sätter gränser för hur mycket makt som kan överföras till Bryssel från folket. Med folket avser författningsdomstolen det tyska folket. Dom svenska EU-kramarna tycker väl  att makten lika väl kan liggga hos det rumänska, bulgariska eller turkiska folket. Det är en bra med en grundlag. Den skall vara svår att ändra. Den skall vara en garanti för att beslut inte tas i hastigt mod och utan att folket med mellanliggande val, men även detta är numera inskränkt med Per Unckels hjälp. Du har väl märkt att grundlagen ändrades av riksdagen den 2 juni? Då beslöt riksdagen att grundlagsfästa Sveriges medlemskap i EU. Som sig bör upptog denna fråga en betydande del av debatten inför höstens val. Jaså inte? I dag fattar riksdagen ett nytt beslut härom. Efter det är det närmast "against the Constitution" att utträda ur EU. Ingen bra timing när Angela Merkel säger att läge

Krugman: Det är ingen bail-out för Irland och några ord om Dagens Nyheter

Nobelpristagaren Paul Krugman påpekar i dag något lika uppenbart som viktigt. Irland och dess banker får ingen bail-out. Det Irland får är lån på 80-90 miljarder euros, nästan 10 gånger så mycket i svenska kronor. Vem tror att Irland kan betala tillbaka 800 miljarder om tre-fyra år? Problemet är inte, som EMU:s Ja-sägare med DNs Peter Wolodarski i spetsen, försöker få oss att tro, statsfinanserna i Irland. Problemet är att de irländska bankerna har lånat ut en väldiga belopp mot säkerhet i fastigheter, som dessvärre har sjunkt med 30-50 procent i pris. Dom pengarna är borta, om inte fastighetspriserna stiger med uppemot 100 procent. För att komma till noll efter en nedgång på 50 procent måste priserna upp 100 procent. Om pengarna är borta är bankerna konkursmässiga, insolventa som det heter med ett fint ord. Om  man är insolvent måste man ha bidrag, inte lån, för att överleva. De irländska bankernas fordringsägare är till stora delar engeslka och tyska banker. I fal

Nordkorea, Sydkorea och en minnesvärd afton med Lennart Bodström

Whiskyn serverades i dricksglas på TCO:s bekostnad på Foresta. Styrkt av detta lyckades jag övervinna min blyghet och ställa frågan till Lennart Bodström:   - Villket land tycker Du är bäst? Nordkorea eller Sydkorea? Det kunde, eller ville, Lennart Bodström inte svara på.  Min minnesbild är att han sade att det var omöjligt för honom att som representant för Sveriges tjänstemän ta ställning till vilket land som var bäst, Nordkorea eller Sydkora. Bakgrunden var att den löntagarfondsvänlige Lennart  - Bodström fick ständig kritik på ledarsidorna i den borgerliga pressen, vilket i längden blev så irriterande för det splittrade TCO att något måste göras. En utredning kartlade några av de värsta motståndarna bland ledarskribenterna, bland dem Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen och undertecknad /Mats Johanson/ i Norrköpings Tidningar. Vår belöning blev en mutmiddag för journalister på det för många medlemsmiljoner nyinköpta och lyxrenoverade fackliga slot

Var det Gunnar Fischer som var geniet bakom Ingmar Bergman?

Jag har alltid tyckt att Ingmar Bergman gjort knäppa filmer, med vackert foto. Här är kanske förklaringen. 2010-11-18 01:00:41 1945 fotograferade Gunnar Fischer en provfilm åt debutanten Ingmar Bergman.  Med tiden gjorde de filmer som ”Smultronstället”, ”Sommaren med Monika” och ”Det sjunde inseglet”.  I dag fyller Gunnar Fischer 100 år.  SvD 18 november 2010

EMU onödigt för freden

- Aldrig mer krig. Det var en både enkel och begriplig målsättning, länge så framgångsrik att unga européer i dag mest rycker på axlarna åt den eftersom de tar fred som något självklart. Det skrev Richard Swartz i DN 15/5 2010 Det enda kriget vi har haft i Europa sedan 1945 är det som utspelades vid upplösningen av den ekonomiska, politiska och monetära unionen Jugoslavien.  Sverige och Norge var nära att hamna i krig vid unionsupplösningen 1905. I en intressant artikel hävdas att freden i Västeuropa var säkrad redan 1954 eller så, vilket förklarar ungdomarnas inställning eftersom fredsargumentet sedan länge saknar grund. - The European creation myth of the 1990’s (“Europe must accept supranational political and economic structures to prevent future conflict”) may be flawed. Det skulle förklara att medborgarna, som förstår detta, röstar nej till grundlagsändringar som inskränker den nationella suveräniteten. In the wake of the 1992 ERM collapse, why did Europe attempt

Peter Wolodarski försvarar EMU om Irland och Grekland

- Hur hade finanskrisen slagit mot Europa om de gemensamma pengarna inte funnits? - Tror någon att utvecklingen hade varit mer harmonisk och stabil med 27 olika sedlar och mynt? Peter Wolodarski tror sig säkert därmed ha utdelar en råsop i signerade artikel i DN 21/11 2010 . Men det är nämligen just det vi EMU-skeptiker anser. Det hade varit bättre inte bara för PIGS-länderna Portugal, Grekland, Irland och Spanien, utan för hela Europa, om länderna haft flytande växelkurser. För det första hade krisen inte blivit så djup. Varningssignalerna hade kommit tidigare. För det andra hade länderna haft en nödutgång. Wolodarski låtsas tro, hoppas man, att EMU-skeptikerna vill ha nationella valutor, som går att devalvera. Han vet nog egentligen att det efter 1992 inte längre är gångbart med valutor som går att devalvera. Alternativet till att ha euron är att ha en valuta som flyter. Skvalpar, brukar kronkursförsvarern Bildt föraktfullt säga. Men D-marken hade kunnat gå upp och

The Irish government has issued guarantees to its banking system worth approximately 176 percent of GDP

The Irish government has issued guarantees to its banking system worth  approximately 176 percent of Irish gross domestic product.   Irish banks, increasingly shut out of private markets, have grown ever more reliant on liquidity provided by the ECB.   Source: Jacob F. Kirkegaard, research fellow at the Peterson Institute for International Economics,  New York Times November 17, 2010

DN och SvD drar inga slutsatser av Irland och EMU

- Otack är världens lön, kan säkert många irländare känna. Här har de under snart två års tid genomlevt brutala offentliga nedskärningar och lönesänkningar. Ändå straffar marknaden Irland med allt högre räntor på statspapper och en ny fas av finanskrisen. Det skriver Dagens Nyheter i en ledare 18/11 2010 . DN fortsätter att odla Ja-sägarnas myt om att problemen beror på budgetunderskotten. - Självklart måste Irland fortsätta kampen mot sina budgethål. Hittills har landet gjort mer än de flesta, men det har inte räckt. Att det inte har räckt beror naturligtvis på att den irländska krisen i grund och botten är en bankkris. Bankkrisen beror på att landets fastighesbubbla, till skillnad från den svenska, redan har spruckit. När bankerna fick problem gjorde man på Irland det vi också gjort i Sverige, garanterat samtliga bankers samtliga skulder, gentemot sparare (ganska bra) och andra banker och långivare (inte alls bra). Trots detta har de irländska bankerna svårt att  rulla

Die Welt och Frankfurter Allgemeine Zeitung låter som organ för Medborgare mot EMU

The conservative Die Welt writes: "The unthinkable has happened. The euro, the common currency and pride of the Europeans, is suspiciously close to the abyss." "Europe is in the deepest crisis since its foundation. The community began as a project for peace and reconciliation. Its credo was: The whole is more important than the individual country. Little remains of that sentiment. The EU of today is like a club of 27 egotists, that are somehow connected through technocratic procedures and the competition for the biggest slice of the European wealth cake. Europe is exhausted. It lacks strength, ideas, a common purpose and an indentity." Cit by Der Spiegel 17/11 2010 "It could only come to this because the EU elites have failed for years and have not met their responsibilities. The debt mountains and the serious breaches of simple economic rules could only have occurred as a result of selfish calculation on the part of EU member state governments

Wolfgang Munchau says the sheer degree of incompetence at the top level of the German government is breathtaking

Wolfgang Munchau says the sheer degree of incompetence at the top level of the German government is breathtaking Munchau on Germany’s handling of the crisis  In his FT Deutschland column, Wolfgang Munchau makes the point that there is a long tradition of sheer incompetence at the top echelons of the German government, when it comes to the handling of international financial crises.  Even after the various currency crises of the 1970s until the 1990s, there is nobody in the finance ministry, let alone the chancellor, with even a rudimentary understanding of global financial markets, and the subtle interactions between finance and politics.  What is showing in each of the crises that Germany has a fundamentally different understanding of the monetary union, and that both the German public, but in particular the country’s political classes are simply not prepared for life in a monetary union under bad weather.  He also makes the point that the European Counc

EU:s president och Tysklands förbundskansler pratar strunt

- If we don't survive with the eurozone we will not survive with the European Union, sade EU-presidenten Mr Van Rompuy   (Mr President, som i USA).   Det är trams.   Visst kan EU överleva utan en gemensam valuta. EU hade ju funnits i många år innan några storhetsvansinniga personer införde den gemensamma valutan för att tvinga fram ett nytt Romar-rike.   - 'If the euro fails, then Europe fails,' utropade den östtyska prästdottern som på något vis har blivit tysk förbundskansler. Det är ändå större trams. Kan hon inte skilja på EU och Europa?   Europa försvinner inte från kartan när Euron spricker, jag lovar.

Några citat om Krisen för EMU

- Europe stumbles blindly towards its 1931 moment. Unless the ECB takes fast and dramatic action, it risks destroying the currency it is paid to manage, and allowing a political catastrophe to unfold in Europe, Ambrose Evans-Pritchard   - Euro under siege after Portugal hits panic button. 'If the euro fails, then Europe fails,'  warned the German Chancellor Angela Merkel last night, Daily Telegraph  - It is not an exaggeration to say that there would not be a banking system in Ireland if it weren't for the generosity of the European Central Bank in providing loans to Irish banks  that the markets won't provide,  Robert Peston, the BBC's business editor - Det finns de som försöker skylla den aktuella krisen på euron, Peter Wolodarski - Den som skrapar på ytan upptäcker något helt annat: Det finns egentligen inte någon Eurokris,   Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster

The European Financial Stability Fund (EFSF) and The Permanent Crisis Resolution Mechanism (PCRM)

The European Financial Stability Fund (EFSF) mentioned by the finance ministers is the existing €750bn fund set up last May to help countries with difficulty repaying their debts. The Permanent Crisis Resolution Mechanism (PCRM) is what they propose should replace it in 2013. Anyone wanting to know just how daft and self defeating the EU’s latest utterences on the Permanent Crisis Resolution Mechanism (the structure through which sovereign bailouts would be conducted) really are, should take a look at the note just published by Marco Annunziata, chief economist at UniCredit Group. Jeremy Warner, assistant editor of The Daily Telegraph När och hur spricker EMU?

Massmördaren Pol Pot, Vietnamrörelsen och professor Jacob Sundberg

Massmördaren Pol Pot, Kambodjas diktator mellan 1975 och 1979. Under honom miste 1,7 miljoner människor livet, vilket motsvarar en femtedel av landets befolkning. Ändå fanns det en grupp svenskar – ofta med en bakgrund i Vietnamrörelsen – som aktivt ställde sig bakom Pol Pot. Forum för levande historia DN-ledare 2010-11-10 En som inte alls stödde Pol Pot, tvärtom kan man nog säga, var av professor Jacob W.F. Sundberg, numera emeritus. Han har nyligen utgivit sina "Minnen från landet där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning". Se gärna t ex kapitlet om "Massmedia och DDR-skolan" på sidan 53 Läs mer här

American society is breaking apart

- Står USA inför en revolutionär situation? Den frågan ställde jag på denna blog 2010-01-26 Som vanligt var jag för tidigt ute och hade kanske ett för högt tonläge. Men jag kom att tänka på det inlägget när jag i Der Spiegels utmärkta engelskspråkiga version läste följande. - American society is breaking apart. Millions of people have lost their jobs and fallen into poverty. Among them, for the first time, are many middle-class families. Meet Pam Brown from New York, whose life changed overnight. Han ser helt uppigven ut, Pam Brown, om det nu är han, på bilden. En bild säger, ibland, mer än tusen ord. Der Spiegel artikel

Christer Bergquist tänker fly landet

Skandalbolaget Countermines sparkade vd Christer Bergquist tänker fly landet och bosätta sig i Portugal. Det framgår av hans yttrande till Stockholms tingsrätt i veckan, enligt E24 Om jag inte minns fel var sagde  Christer Bergquist den som Arne Mårtensson och Carl Bildt ville göra till chef för Bankinspektionen 1990. Eller, om jag minns fel, var det när Anders Sahlén lämnade posten på inspektionen. Christer Bergquist hade ett förflutet inom MUF, där Arne Mårtensson varit vice ordförande.

Martin Wolf about QE2

  http://www.ft.com/cms/s/0/93c4e11e-ec39-11df-9e11-00144feab49a.html#ixzz14s1VLXZg The essence of the contemporary monetary system is creation of money, out of nothing, by private banks’ often foolish lending. Why is such privatisation of a public function right and proper, but action by the central bank, to meet pressing public need, a road to catastrophe? When banks will not lend and the broad money supply is barely growing, that is just what it should be doing (see chart). The hysterics then add that it is impossible to shrink the Fed’s balance sheet fast enough to prevent excessive monetary expansion. That is also nonsense. If the economy took off, nothing would be easier. Indeed, the Fed explained precisely what it would do in its monetary report to Congress last July. If the worst came to the worst, it could just raise reserve requirements. Since many of its critics believe in 100 per cent reserve banking, why should they object to a move in that direction?

DN, EU, grundlagsfusket och den nya krismekanismen

Häromdagen skrev jag om Tyskland, grundlagsfusket och den nya krismekanismen . DN tar i en ledare 2010-11-07 upp samma ämne. Först konstaterar DN att "den tillfälliga fond som inrättades under den grekiska krisen i våras innebar utan tvivel ett slags regelbrott". - Enligt gällande fördrag är en bail-out – betalning av annat lands skulder – förbjudet. När Tyskland och övriga euroländer trots det gick med på att hjälpa Grekland följde de nödens lag, inte EU:s. - De politiska ledarna försäkrar att det handlar om en ”begränsad” ändring. Men att inrätta en permanent krismekanism låter inte som en detalj. Samtliga 27 medlemsländer måste godkänna justeringen, tror DN. - I bästa fall kan de nya bestämmelserna vara ratificerade vid mitten av 2013. I värsta fall drar hela processen ut på tiden samtidigt som fler euroländer får akuta svårigheter med att betala sina skulder. Då finns ingen Plan B att sätta in. DN synes inte ha uppfattat att EUs ledare bestämt sig för att u

Tyskland, grundlagsfusket och den nya krismekanismen

German Finance Minister Wolfgang Schaeuble said the euro’s stability depends on making investors pay for future debt crises, brushing aside warnings that Germany’s demands are hurting Europe’s most indebted countries. “Participation of the private sector is a central element of the mechanism,” Schaeuble said in a speech at the Sorbonne University in Paris late yesterday. “I would like to remind those who still have problems with such a crisis resolution mechanism that the currency union was never designed as a model for the enrichment of financial speculators.” Irish bonds fell for a seventh day, sending the 10-year yield to a euro-era record. Greek bonds were little changed after a run of seven straight declines, the longest losing streak since April. The debt mechanism intended to replace the euro fund when it expires in three years “needs a clear legal basis” in EU treaties, Merkel said. Source:  Bloomberg Nov 3, 2010 A treaty change will be rammed through under Article

EU border guards after deal with Libya

European authorities have agreed to send a team of border guards to help patrol Greece’s frontier with Turkey , which has emerged as the main point of entry for illegal immigrants to the European Union.  According to the European Commission, 90 per cent of illegal entries into the EU are now made at the Greek-Turkish border – 45,000 in the first half of 2010 alone. The surge at the Greek-Turkish border follows EU agreements with north African states, notably Libya , which made it harder for asylum seekers to cross the Mediterranean, until recently the most popular migration route to Europe. Source: FT October 25 2010