Leta i den här bloggen

2010-11-23

Krugman: Det är ingen bail-out för Irland och några ord om Dagens Nyheter

Nobelpristagaren Paul Krugman påpekar i dag något lika uppenbart som viktigt.

Irland och dess banker får ingen bail-out. Det Irland får är lån på 80-90 miljarder euros, nästan 10 gånger så mycket i svenska kronor.

Vem tror att Irland kan betala tillbaka 800 miljarder om tre-fyra år?

Problemet är inte, som EMU:s Ja-sägare med DNs Peter Wolodarski i spetsen, försöker få oss att tro, statsfinanserna i Irland.

Problemet är att de irländska bankerna har lånat ut en väldiga belopp mot säkerhet i fastigheter, som dessvärre har sjunkt med 30-50 procent i pris.

Dom pengarna är borta, om inte fastighetspriserna stiger med uppemot 100 procent.

För att komma till noll efter en nedgång på 50 procent måste priserna upp 100 procent.

Om pengarna är borta är bankerna konkursmässiga, insolventa som det heter med ett fint ord.

Om  man är insolvent måste man ha bidrag, inte lån, för att överleva.

De irländska bankernas fordringsägare är till stora delar engeslka och tyska banker.

I fallet Grekland var det mest franska och tyska banker som räddades av EU.

Precis som Lettland fick stöd av Sverige för att inte Swedbank och SEB skulle råka illa ut, vilket de hade bort efter sin vårdslösa utlåning.

Krugman skriver så här:

- The Irish bailout is not, after all, what one normally thinks of as a bailout —  it’s not like the Texas S&L bailout, where national taxpayers assumed the losses of failed Texas banks.

- It’s simply an agreement to lend Ireland funds at more or less safe market rates.

- We can also see why the bailout isn’t likely to succeed. The basic situation is that given the cost of rescuing Ireland’s banks and the damage harsh austerity is inflicting on Ireland’s economy, investors are understandably skeptical that the Irish government will actually be able to meet its commitments

Read more here

Dagens Nyheter skriver samma dag att vad som behövs är mera makt till EU.

- EU har ännu (kurs. här) ingen helt gemensam skattepolitik, skriver DN.

Men det framgår tydligt att DN gärna vill ha en sådan inom EU.

Detta trots att, som DN själv skriver:

"Beskattningsrätten är kärnan i det nationella självbestämmandet och demokratin. Medborgarna kan påverka politikens utformning i allmänna val och rösta bort den regering som inte sköter sig."

- Det är fortfarande (kurs. här) de nationella regeringarna som har ansvar för den ekonomiska politiken, vars grundbult är skatterna.

- Den aktuella krisen visar att det är dags för något mer i EU. Det behövs en mer gemensam ekonomisk politik, skriver DN och är, verkar det tyvärr som, beredd att krossa Rubicon på vägen mot det nya Romarriket.

Läs mer här om DN-ledaren

Inga kommentarer: