Leta i den här bloggen

2010-11-09

DN, EU, grundlagsfusket och den nya krismekanismen

Häromdagen skrev jag om Tyskland, grundlagsfusket och den nya krismekanismen.

DN tar i en ledare 2010-11-07 upp samma ämne.

Först konstaterar DN att "den tillfälliga fond som inrättades under den grekiska krisen i våras innebar utan tvivel ett slags regelbrott".

- Enligt gällande fördrag är en bail-out – betalning av annat lands skulder – förbjudet. När Tyskland och övriga euroländer trots det gick med på att hjälpa Grekland följde de nödens lag, inte EU:s.

- De politiska ledarna försäkrar att det handlar om en ”begränsad” ändring. Men att inrätta en permanent krismekanism låter inte som en detalj.

Samtliga 27 medlemsländer måste godkänna justeringen, tror DN.

- I bästa fall kan de nya bestämmelserna vara ratificerade vid mitten av 2013. I värsta fall drar hela processen ut på tiden samtidigt som fler euroländer får akuta svårigheter med att betala sina skulder. Då finns ingen Plan B att sätta in.

DN synes inte ha uppfattat att EUs ledare bestämt sig för att undvika en formell ratificering.

Jag hänvisade häromdagen till att "A treaty change will be rammed through under Article 48 of the Lisbon Treaty, a trick that circumvents the need for full ratification".

- I grunden handlar försvaret av euron om framtiden för den politiska sammanhållningen i Europa, utropar DN som slutsats av det hela.

Med den trevliga formuleringen "den politiska sammanhållningen" menar DN den fortsatta vägen mot en ny statsbildning, utan folkligt mandat härför.

Det är snarare utopistisk fanatism än klok liberalism.

Inga kommentarer: