Leta i den här bloggen

2010-11-26

Eurokrisen från PIGS till BIIGS

Det blir bara värre dag för dag.


Bland livets många orättvisor hör att engelsmännen är mycket duktigare på att uttrycka sig, i synnerhet på engelska, något som många deltagare i internationella konferenser har fått erfara.


Detta gäller i synnerhet The Economist, som ofta får till formuleringar som är en njutning.


Som nu häromdagen då de skrev: The euro crisis, Spreading from Ireland to Iberia.


Det sprider sig, och spreadarna, som vi säger, blir allt större på marknaden mellan länder som Sverige och Tyskland, för att inte taala om Grekland och Irland.


http://www.nejtillemu.com/spanien.htm#spreading


Acronymen PIGS känner vi redan, Portugal, Irland, Grekland och Spanien.


CNBC har nu kommit på acronymen BIIGS, varmed de avser Belgien, Irland, Italien, Grekland och Spanien.


Belgien skall försöka sälja obligationer på måndag och spänningen är stor om hur stor den spreaden blir.


http://www.nejtillemu.com/goranp.htm#homeland


- Belgien är en konstruktion från 1830 som aldrig har blivt en harmonisk enhet, skrev Annika Ström Melin för en tid sedan.


De som drömmer om ett enat federalt Europa, Peter Wolodarski och andra, borde först se till att ena Belgien.


Därvid skulle de kunna börja med att ena Bryssel, som i dag är en delad stad.


Inga kommentarer: