Leta i den här bloggen

2010-11-23

Nordkorea, Sydkorea och en minnesvärd afton med Lennart Bodström

Whiskyn serverades i dricksglas på TCO:s bekostnad på Foresta.


Styrkt av detta lyckades jag övervinna min blyghet och ställa frågan till Lennart Bodström:
 

- Villket land tycker Du är bäst? Nordkorea eller Sydkorea?


Det kunde, eller ville, Lennart Bodström inte svara på. 


Min minnesbild är att han sade att det var omöjligt för honom att som representant för Sveriges tjänstemän ta ställning till vilket land som var bäst, Nordkorea eller Sydkora.


Bakgrunden var att den löntagarfondsvänlige Lennart 


- Bodström fick ständig kritik på ledarsidorna i den borgerliga pressen, vilket i längden blev så irriterande för det splittrade TCO att något måste göras. En utredning kartlade några av de värsta motståndarna bland ledarskribenterna, bland dem Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen och undertecknad /Mats Johanson/ i Norrköpings Tidningar.Vår belöning blev en mutmiddag för journalister på det för många medlemsmiljoner nyinköpta och lyxrenoverade fackliga slottet Foresta på Lidingö. 


Läs mer här

www.internetional.se/matsjfonderbodis.htm


Den nuvarande vice riksbankschefen Villy Bergström reste 1971 till Pyongyang på den nordkoreanska regimens bekostnad.

Tillsammans med sin reskamrat Kurt Wickman skrev han en obehaglig liten bok, Bilder från Nordkorea, på Tidens förlag med dagboksanteckningar och samhällsanalys.


Boken innehåller bland annat det dokument som de överlämnade till nordkoreanerna vid hemresan:


"En av de saker som imponerat på oss är att alla koreanska medborgare tycks ha sina grundläggande behov väl tillgodosedda. Detta är så mycket mer imponerande som Demokratiska Folkrepubliken Korea var ett underutvecklat land och nästan fullkomligt förstört av USA-imperialismen, så sent som 1953. Vår självklara slutsats av denna iakttagelse är att den socialistiska samhällsordningen är överlägsen den kapitalistiska."


Sofia Nerbrand, SvD ledarsida 3/10 2005


Inga kommentarer: