Leta i den här bloggen

2010-11-24

EU är i kris och i dag ändrar vi grundlagen som EU-kramarna vill

EU och EMU handlar ytterst om demokratin - folkstyret.


Den tyska författningsdomstolen sätter gränser för hur mycket makt som kan överföras till Bryssel från folket.


Med folket avser författningsdomstolen det tyska folket.


Dom svenska EU-kramarna tycker väl  att makten lika väl kan liggga hos det rumänska, bulgariska eller turkiska folket.


Det är en bra med en grundlag. Den skall vara svår att ändra. Den skall vara en garanti för att beslut inte tas i hastigt mod och utan att folket med mellanliggande val, men även detta är numera inskränkt med Per Unckels hjälp.


Du har väl märkt att grundlagen ändrades av riksdagen den 2 juni?


Då beslöt riksdagen att grundlagsfästa Sveriges medlemskap i EU.


Som sig bör upptog denna fråga en betydande del av debatten inför höstens val.


Jaså inte?


I dag fattar riksdagen ett nytt beslut härom.


Efter det är det närmast "against the Constitution" att utträda ur EU.


Ingen bra timing när Angela Merkel säger att läget för EU är mycket kritiskt.


Den grundlagsförändring som riksdagen den 2 juni i år enhälligt röstade för i en första omgång,
och som kan komma att klubbas igenom den 24 november, innefattar punkter som
försvagar det svenska medborgarskapet, grundlagsbefäster mångkulturalismen samt innebär krav på att
grundlagen åter måste ändras i det fall Sveriges vill träda ur den europeiska unionen.
Jimmie Åkesson och Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, SvD Brännpunkt 19 november 2010Det är pinsamt - och mycket oklokt - för den svenska demokratin att Sverigedemokraterna skall vara det enda riksdagsparti som protesterar.


En civiliserad höger är det bästa skyddet mot en ociviliserad höger, heter det.


Regeringen erkänner att lagligheten i riksdagens ratificering av Nice-fördraget kan ifrågasättas
Ur Prop. 2001/02:72
Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m.

Sid 31 ff


http://www.nejtillemu.com/72.htm#olagligt


Det vore bra med en författningsdomstol


http://www.nejtillemu.com/vonstauffenberg.htm

Inga kommentarer: