Inlägg

Visar inlägg från november, 2014

France, Italy and Belgium three more months to implement deficit-and-debt cutting measures or face fines.

The EU commission on Friday (28 November) is set to give France, Italy and Belgium three more months to implement deficit-and-debt cutting measures or face fines. It is the first time the commission splits its verdict on national budgets into two parts: acknowledging that France, Italy and Belgium are in breach of the deficit-and-debt rules (Stability and Growth Pact), but delaying a decision on the consequences until March. Apart from those three countries, Spain, Portugal, Malta and Austria are also at risk of breaching the EU rules. http://euobserver.com/economic/126700 More about EMU

Owen Paterson, the former environment secretary, will urge the prime minister to apply to leave the EU two years before holding a referendum.

David Cameron must hold a gun to the head of the European Union if he is to secure meaningful reform, a standard-bearer for the Tory right will warn today. Owen Paterson, the former environment secretary, will urge the prime minister to apply to leave the EU two years before holding a referendum. The actual speech text is  here , delivered at 11am this moning. It is reviewed in  The Times , in the Telegraph , the  BBC , the  New Statesman  and elsewhere (140 reports and counting). The essence of speech is that, instead of pussy-footing around, Cameron should cut to the chase and commit to invoking Article 50 the moment a Conservative government takes office after the election. With an electoral mandate, there is no need for a referendum.   http://www.eureferendum.com/blogview.aspx?blogno=85326

Gavyn Davies, The very long run equity bull market and Lawrence Summers and Paul Krugman on secular stagnation

Bild
The very long run equity bull market Gavyn Davies, FT blog, Nov 09 2014 -It is obvious that the inability of workers to maintain their previous trend growth in real wages would tend to increase the share of profits in GDP, and therefore be beneficial for equities, but why has this also led to a decline in real interest rates?  The reason given in the Goodhart/Erfurth paper will be familiar to readers of recent work by Lawrence Summers and Paul Krugman on secular stagnation. Essentially, the argument is that lower real wages have increased inequality in the western economies, and this has depressed aggregate demand by redistributing real income and wealth away from the relatively poor towards the rich.  Since the poor have a higher propensity to consume than the rich, this redistribution reduces consumer demand. Full text Secular Stagnation The Stock Market The Bond Market

Cameron och Englands stora underskott

“When we faced similar problems in recent years”, Mr Cameron said yesterday in reference to economic stagnation across the Channel, “too many politicians offered easy answers, thinking we could spend, borrow and tax our way to prosperity. Those were the wrong answers then; they are the wrong answers now. We are not going to repeat the mistakes of the past”. Fair enough, except that relative to the Continent, Britain is indeed still attempting to borrow and spend its way out of trouble. Despite supposed austerity, Britain will take first prize with Spain this year for the largest budget deficit in the European Union.  At a forecast 5.5pc of GDP, it will be nearly double that of the eurozone as a whole.  Our current account deficit – the difference between what we import and export – will also be far and away the biggest in Europe. Jeremy Warner, Telegraph, 18 Nov 2014 http://www.telegraph.co.uk/finance/11236127/Can-Britain-survive-another-European-crash.html

The Germans have a name for their unique economic framework: ordoliberalism. - Münchau FT

Its origins are perfectly legitimate – a response of Germany’s liberal elites to the breakdown of liberal democracy in 1933.  It was born out of the observation that unfettered liberal systems are inherently unstable, and require rules and government intervention to sustain themselves. The job of the government was not to correct market failures but to set and enforce rules. Today the government is ordoliberal. The opposition is ordoliberal. The universities teach ordoliberal economics.  Macroeconomics in Germany and elsewhere are tantamount to parallel universes. German ordoliberals simply refuse to acknowledge the presence of a liquidity trap where the central bank becomes powerless in affecting market interest rates. Ludwig Erhard, Germany’s revered economics minister in the 1950s, once tried to explain the Great Depression in terms of cartels.  It was an ordoliberal attempt to bring something into their mental framework for which they have no obvious explanations.  Erh

Dinkelspiel Öhman Riksbanken och KU

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU30 I en granskningsanmälan, bilaga A 22.1, har till granskning anmälts frågan om statsrådet Ulf Dinkelspiels speciella förmögenhetsförhållanden är förenliga med hans uppdrag som statsråd.  Bakgrunden anges vara uppgifter i tidningen Dagens Industri den 21 september 1994 att fondkommissionsföretaget Öhman under räntekrisen 1992 fick låna 750 miljoner kronor av Riksbanken till en ränta om 34 % medan andra fondkommissionärer samtidigt fick betala 500 % ränta för motsvarande typ av lån. Det lån som avses i artikeln i Dagens Industri beskrivs av Riksbanken sammanfattningsvis på följande sätt.  Riksbanken lämnade den 17 september 1992 E. Öhman J:r Fondkommission AB ett lån på 750 miljoner kronor till 34 % ränta, när marginalräntan var 500 %.   Sedan det konstaterats att lånet byggt på ett missförstånd gjordes räntevillkoren om till 210 %, vilket bedömdes motsvara en vid denna tidpunkt gällande marknadsränta för Öhman. Lånet löpte under

Janerik Larsson och Thomas Gür om Folkomröstningen 1994

Jag kan försäkra att om ett EMU-medlemskap funnits med i ja-sidans argumentation  /inför folkomröstningen 1994/ skulle Sverige i dag inte varit medlem i EU.  Janerik Larsson, SvD 1999-02-03 Ett mellanspel som politisk kampanjmakare i EU-svängen följde på politrukuppdraget.  Stadda vid god kassa, i en ohelig allians över blockgränserna och professionellt realistiskt/cyniska i handlaget, förmådde vi övertala en knapp majoritet av väljarna att i några veckor i mitten av november 1994 vara för ett svenskt medlemskap. I den mån vi inte larvade oss med paroller som att det är roligare att säga ja, var ett kardinalargument att man skulle rösta ja för jobbens skull. Thomas Gür i Finanstidningen 2001-01-30 http://www.nejtillemu.com/folkomr941.htm

Lars Calmfors: Bostadsbubbla i Sverige? Det är ju väldigt svårt att veta.

Bild
  Bostadspriserna och hushållens upplåning har stigit mycket, men det finns ju reala faktorer som lågt byggande och en dåligt fungerande hyresmarknad som kan förklara det. Samtidigt finns det argument som talar för att vi har en boprisbubbla också. Lars Calmfors, SvD Näringsliv 13 november 2014

Allt Du behöver veta om vädret och The Jet Stream

 Extreme heat sets records across the northern hemisphere FT 5 July 2018 Is global warming causing extreme weather via jet stream waves? Guardian 17 July 2014 Big Waves in Jet Stream Mean Extreme Weather Scientific American, 23 June 2014   The main system that helps determine the weather over Northern Europe and North America may be changing, research suggests. The study shows that the so-called jet stream has increasingly taken a longer, meandering path. BBC 15 February 2014 Britannica about the Jet Stream https://www.britannica.com/science/jet-stream Väderkartan är konstig (inte som den var förr) Rolf Englund blog 12 maj 2010 Climate Change Click

Vill Migrationsverket ha 16 miljarder för år 2015?

Bild
- Enligt prognosen för nästa år saknar Migrationsverket 530 miljoner kronor, pengar som kan skjutas till i vårbudgeten, läser jag i SvD . Men hur mycket kostar det totalt, kan man undra. Migrationsverkets novemberprognosPDF kan laddas ner här Där finns en tabell som inte är helt lätt att första.  Är det så att Migrationsverket anser sig behöva 16 miljarder kr för år 2015?  

- Tiden när Nationalteatern ljudsatte fabriksgolvet är grogrunden för boken. Då alternativvänstern skördade framgångar, FNL-rörelsen ville se ett slut på Vietnamkriget....

Det skriver Erica Treijs på SvD Kultur i dag den 9 november 2014 i sin stora intervju med Ebba Witt-Brattström. http://www.svd.se/kultur/allt-var-en-strid-pa-kniven_4080571.svd Ja, FNL-rörelsen vill se ett slut på Vietnamkriget, men inte vilket slut som helst. Jag läser på Wikipedia: -De förenade FNL grupperna var uppbyggd efter enhetsfronts-principen: alla var välkomna, så länge de stödde plattformen, med krav på att USA skulle lämna Vietnam (senare Indokina) och krav på stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor", som parollen löd.  Formuleringen profilerade DFFG i förhållande till andra mer pacifistiskt inriktade organisationer som använder paroller av typen Fred i Vietnam. Parollen stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor" innebar att DFFG accepterade att FNL, om de så ville, kunde använda pengar som samlats in även till att köpa vapen http://sv.wikipedia.org/wiki/De_f%C3%B6renade_FNL-grupperna Nina Björk, DN 2008-04-23, om Håkan Arvidsso

These are not ordinary times. In such circumstances, fiscal policy has an important counter-cyclical role. FT November 2014 - Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken. Rolf Englund december 2009

These are not ordinary times. In the advanced world, weak growth and the threat of deflation have driven monetary policy towards its limit.  In such circumstances, fiscal policy has an important counter-cyclical role. Financial Times editorial 7 November 2014 Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.  Rolf Englund blog 5 december 2009 Klick 

Frågan kvarstår: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?

Bengt Dennis  om Lars Jonung, ekonomiprofessor, rådgivare åt statsminister  Carl Bildt "En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges. Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett. I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitken." Kommentar av Rolf Englund: Men han måtte väl ändå ha upplyst Bildt och Wibble om sin uppfattning. Det var hans jobb. Då är den ännu obesvarade frågan: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?