Leta i den här bloggen

2014-11-07

Frågan kvarstår: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?

Bengt Dennis om Lars Jonung, ekonomiprofessor, rådgivare åt statsminister Carl Bildt

"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges.

Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett. I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitken."

Kommentar av Rolf Englund:
Men han måtte väl ändå ha upplyst Bildt och Wibble om sin uppfattning. Det var hans jobb.


Då är den ännu obesvarade frågan: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?

Inga kommentarer: