Leta i den här bloggen

2014-11-09

- Tiden när Nationalteatern ljudsatte fabriksgolvet är grogrunden för boken. Då alternativvänstern skördade framgångar, FNL-rörelsen ville se ett slut på Vietnamkriget....


Det skriver Erica Treijs på SvD Kultur i dag den 9 november 2014 i sin stora intervju med Ebba Witt-Brattström.

http://www.svd.se/kultur/allt-var-en-strid-pa-kniven_4080571.svd

Ja, FNL-rörelsen vill se ett slut på Vietnamkriget, men inte vilket slut som helst.

Jag läser på Wikipedia:

-De förenade FNL grupperna var uppbyggd efter enhetsfronts-principen: alla var välkomna, så länge de stödde plattformen, med krav på att USA skulle lämna Vietnam (senare Indokina) och krav på stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor", som parollen löd. 

Formuleringen profilerade DFFG i förhållande till andra mer pacifistiskt inriktade organisationer som använder paroller av typen Fred i Vietnam. Parollen stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor" innebar att DFFG accepterade att FNL, om de så ville, kunde använda pengar som samlats in även till att köpa vapen

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_f%C3%B6renade_FNL-grupperna

Nina Björk, DN 2008-04-23, om Håkan Arvidsson: "Vi som visste allt":

Där stod de, den unga vänsterns män och kvinnor och hade nästan och äntligen och för ovanlighetens skull det berömda privilegiet att formulera problemen. Och så hade några skrivit "Fred i Vietnam" på sina plakat och några andra "Seger i Vietnam" på sina - och då måste de ju såklart splittras. För det första kunde betyda vilken fred som helst, men det sista enbart en rättvis fred. 

http://www.internetional.se/fondmny.htm#kanhanverkligentrodet

Kim Salomon om boken ”Pol Pots leende”
Hon skriver på ett annat ställe:

Själv befann jag mig i FNL-rörelsens utkanter, men blev häpen när jag några decennier senare under arbetet med min bok i arkiven läste om hur marxist-leninistiskt tankegods genomsyrade rörelsens ledarskikt. 

Den ideologiska strategin utmejslades tydligt. Vietnamkriget skulle användas som en ögonöppnare för den svenska arbetarklassen som ansågs ha objektiva intressen av FNL:s seger i Vietnam. 

Kriget skulle fungera som en igångsättare för ideologisk skolning om kapitalistiskt förtryck och utsugning av arbetarklassen.

SvD 22 maj 2007
http://www.internetional.se/horhus2.html#smile

Vem vann Vietnamkriget?

http://www.internetional.se/vietnamseger.htmInga kommentarer: