Inlägg

Visar inlägg från 2006

The Hayek-Friedman-Keynes synthesis

The Hayek-Friedman-Keynes synthesis Milton Friedman, John Maynard Keynes and Friedrich Hayek: the three great famous economists from the middle decades of the 20th century. What were the similarities and differences between them, and how do they stand in the discipline of economics as it develops in the 21st century? All three believed that the business cycle was extremely difficult to predict and control. Hayek’s insights go much deeper and offer a better framework for the research programmes of the 21st century. By Paul Ormerod, Prospect December 2006 http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=7988

Martin Wolf: John Maynard Keynes and Milton Friedman, today’s policy orthodoxies are a synthesis of their two approaches.

Martin Wolf: John Maynard Keynes and Milton Friedman, today’s policy orthodoxies are a synthesis of their two approaches. John Maynard Keynes and Milton Friedman were the most influential economists of the 20th century. Their differences were, indeed, profound. But so was what they shared. More interesting, neither won and neither lost: today’s policy orthodoxies are a synthesis of their two approaches. Martin Wolf, Financial Times, November 22 2006 Keynes concluded from the great depression that the free market had failed; Friedman decided, instead, that the Federal Reserve had failed. Keynes trusted in discretion for sophisticated mandarins like himself; Friedman believed the only safe government was one bound by tight rules. Keynes thought that capitalism needed to be in fetters; Friedman thought it would behave if left alone. These differences are self-evident. Yet no less so are the similarities. Both were brilliant journalists, debaters and promoters of their ow

Rolf Englund blog

Most economists do not know that Chicago was Keynesian before Keynes) I think everyone knows that for some years the Japanese economy has been very sluggish. In response to this situation a number of eminent economists suggested the usual Keynesian nostrum of spend, spend and spend. As expected, Krugman was one of them — as was Milton Friedman. (Most economists do not know that Chicago was Keynesian before Keynes). Friedman claimed that Japan could climb out of recession by inflating the money supply. According to Friedman the answer lay with the central bank. By Gerard Jackson, BrookesNews.Com Monday 11 September 2006 Read more here

Rolf Englund blog

Är det verkligen som 1976? Dagens Nyheter skriver i dag (8/9 2006): Årets val bär många likheter med 1976. Då, precis som nu, var skandalerna många och de borgerliga partierna försökte visa väljarna att de kunde regera det socialdemokratiska Sverige bättre än socialdemokraterna. Men då, precis som nu, handlade det även om att stoppa en politik som var på väg att gira kraftigt åt vänster. Det skedde också, tack vare maktskiftet. Det blev inget Stålverk 80, ingen lag om kontroll av företagsförvärv, inget förbud mot söndagsöppna affärer, inget ökat statligt inflytande över läkemedelsbranschen. Och viktigast av allt: planerna på att socialisera näringslivet hindrades. Löntagarfonderna är sedan länge begravda. Men kommunismen lever och frodas i ett av Sveriges riksdagspartier. Slut citat Kan man verkligen tro att Göran Persson kommer att gira kraftigt åt vänster? Det ligger inte i tidsandan, även om någon annan skulle ta över om Göran Persson skulle välja att åka hem till gården. Vi som va

Assar Linbeck, Lars Jonung och Den politiska korrekthetens förlamande slöja

Lars Jonung har i en signerad artikel på DNs ledarsida (7/9 2006) behandlat kronkursförsvaret 1992 och den därmed sammanhängade krisen och dess efterverkningar. Han är särskilt lämpad för detta som han då var vetenskaplig rådgivare åt dåvarande statsminister Carl Bildt och numera befinner sig i Bryssel på behörigt avstånd. Han ställer frågan: - Det går bra för svensk ekonomi. Siffrorna för tillväxt och export pekar uppåt. Varför har då vår tillväxt hamnat så högt, högre än EU-genomsnittet under de senaste 10 åren? Han ger också svaret: - Den främsta drivkraften bakom vår höga tillväxt är nedskrivningen av kronans värde. Denna depreciering blev följden när valutaspekulanterna tvingade Riksbanken att överge den fasta kronkursen i november 1992. Naturligtvis, skriver han, skapade krisen också enorma kostnader för det svenska samhället, främst i form av hög och bestående arbetslöshet och ett enormt bortfall i sysselsättningen. Bortfallet är större än det som inträffade under 193

The Hayek-Friedman-Keynes synthesis: September 2006

The Hayek-Friedman-Keynes synthesis: September 2006 Den stora syntesen kommer nog att ta lite tid. Under tiden kommer jag här att lägga ut dagskommentarer. Inom kort kommer ett angrepp på Assar Lindbeck. Watch this space?

The Hayek-Friedman-Keynes synthesis

Rolf Englund, Hayek, Friedman and Keynes