Leta i den här bloggen

2010-09-30

Det socialdemokratiska nederlag som påminner allra mest om årets är det så kallade kosackvalet 1928

- Det socialdemokratiska nederlag som påminner allra mest om årets är det så kallade kosackvalet 1928. Detta andrakammarval är mest känt för en vettlös propaganda från högerhåll med budskap som att den som ”röstar på arbetarepartiet röstar på Moskva”.

- 1976 var det LO-ekonomen Rudolf Meidners löntagarfonder som spökade. Socialdemokraterna förlorade makten för första gången på fyrtio år och kunde 1982 återkomma i regeringsställning först sedan Meidners ursprungliga förslag, en de facto-socialisering via fackföreningsrörelsen, hade blivit ordentligt urvattnat.

Det skrev Per T Ohlsson i Sydsvenskan 26 september 2010

- Kampanjen föranleddes främst av att Socialdemokraterna och kommunisterna samverkade valtekniskt under kartellbeteckningen Arbetarepartiet.

Det var då landets enda Arbetareparti.

- Arrangemanget, en kvarleva från partisprängningen 1917, blev allt mer graverande till följd av utvecklingen i bolsjevikernas Ryssland och exploaterades hänsynslöst av högern.

Se affischerna här

Så här röda var dom faktiskt inom LO vid den tiden:

"En jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin."

- Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare, och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer. Fackföreningsrörelsen avvisar en sådan syn. Det mänskliga arbetet måste sättas främst.

Ur LO-styrelsens (landssekretariatets) remissvar den 7 juli 1975

Citerat i Rolf Englund Rosornas Krig Timbro 1984

 http://www.internetional.se/roskrig05.htm

2010-09-27

EU:s Räddningspaketet kollapsar om Frankrike förlorar AAA

Wolfgang Münchau har hittat en regel som säger att "EFSF will not be able to lend on all of the €1bn, but only the portion backed by the collateral of those countries that themselves have a triple A rating".

Hans slutsats är - The European Financial Stability Facility would collapse if France was downgraded /from AAA/.

- This is a non-zero probability event, to put it mildly, skrev han i Financial Times  September 26 2010.

2010-09-26

Newsweek om SD med mera - Now even the solid Swedes...

The binary politics between a Christian democratic right and social democratic left, with a small space for classic liberal parties, is now over.

The world’s biggest democratic region, the 46 nationstates grouped in the Council of Europe, is now giving birth to a centrifugal politics with identity replacing class alignment.

No single party or political formation can win control of the state and govern on the basis of a manifesto with majority support from voters. Even Britain requires a coalition to have a majority in the House of Commons.

Belgium and the Netherlands still have not formed governments months after elections produced inconclusive results.

http://www.newsweek.com/2010/09/24/europe-the-rise-of-the-extreme-right.html

2010-09-25

Du svarte zigenare

- Tre tusen serbiska romer uppges hittills i år ha kommit till Sverige.

- De har sökt asyl och det kan inte uteslutas att några av dem får stanna. Men flertalet lär inte få uppehållstillstånd. Rätten till asyl omfattar inte lidande på grund av bottenlös fattigdom och diskriminering.

Det skrev Annika Ström Melin, DN 25/9 2010

Ulla Billquist - Du schwarzer zigeuner ( Du svarte zigenare ) 1933 - Swedish version

Konserthuset Söndag 28 november 2010 kl 20:00 Stora salen
Budapest Gypsy Symphony Orchestra

2010-09-23

Lord Leach, or Rodney, as he is called, like Bigglesworth is known as Biggles

- Lord Leach of Fairford is a Director of Jardine Matheson Holdings. A former Oxford don, Rodney Leach was one of the first non-family partner of Rothschilds.He is also a former Director of the British Library. Rodney is Chairman of Open Europe.

- “I’m not against European cooperation…A complete free trade area would be perfect, that brings about prosperity. But a monetary union is also a political union and there it goes wrong. 
The European system of supranationality comes at the cost of democracy.”


 - “Politicians must understand that this isn't a temporary crisis, but a permanent problem. It is no banking or debt crisis, but a problem of competitiveness.

The South of Europe is too far behind on the North and will never be able, within one monetary union, to close the gap…

I can not think of any satisfactory solution which does not lead to a breaking up of the eurozone as it is now. That could however be either controlled or uncontrolled. Controlled means that vulnerable countries would be led to the exit...An uncontrolled exit means that financial markets force a break-up.”

Read more here


Major James Bigglesworth, DSO, DFC, MC 

2010-09-20

Regeringen förlorade majoriteten

"Den borgerliga alliansen vann valet, men får inte egen majoritet."

Det ansåg Ekot dagen efter valet.

Men den borgerliga alliansen förlorade ju valet.

Alliansregeringen fick i förra valet stöd av en majoritet av väljarna och fick  tillsammans 178 mandat.

I årets val fick alliansregeringen inte stöd av en majoritet av väljarna och fick tillsammans 172 mandat.

Det är sex mandat mindre.

Då har man inte vunnit valet.

Då har man förlorat valet.


Se siffrorna hos val.se

2010-09-19

Lars Gustafsson och kommunismen

Lars Gustafsson stod Timbro nära. Han hade något slags vänsterintellektuellt alibi som gjorde honom nyttig.


Nu förstår jag varför.

I Dagens Nyheter i dag på valdagen den 19 september återges en mail-växling mellan honom och Greider.

På sidan 15 i kulturdelen skriver Lars Gustafsson.

- När Jan Myrdal och jag diskuterade, år 1973 i "Den onödiga samtiden", hade jag ännu inte alls klart för mig den oerhörda omfattningen av Sovjetkommunismens och de andra kommunismernas brott, deras fundamentalt destruktiga karaktär."

Det är alldeles för sent.

Skamligt sent.

Är man kappvändare gäller det att vända kappan i tid.


1973 var ett år efter 1972

Den tjugonde partikongressen den 24 februari 1956 blev epokgörande för sovjetkommunismen, när Chrusjtjov i ett berömt tal tog avstånd från personkulten efter Stalin och dessutom talade om Stalins terror mot de sovjetiska folken
Wikipedia


Ville man förstå, var det inte svårt.

Lars Gustafsson ville inte förstå, inte då 1973.

2010-09-18

Gary Shilling varnar för Double Dip

- I am convinced that the housing bubble is gigantic and will burst before long with massive implications here and abroad. In fact, it's the key to the global economic outlook.

Det skrev Gary Shilling den 17 november 2006.

Läs mer här

Han är således en av de få som i förväg varnade för finanskrisen.

Häromdagen skev han under rubriken The Chances of a Double Dip om vad ekonomerna kallar deleveraging (ungefär nettoåterbetalning av skulder).

- The deleveragings of the global financial sector and U.S. consumer arena are substantial and ongoing. Household debt is down $374 billion since the second quarter of 2008.

Många påstår sig vara oroade över stigande statsskulder, men som Shilling påpekar:
­
- The reality is that public debt has simply replaced private debt.

Läs mer här

Arbetslinjen segrar på Kuba 2010

Financial Times meddelar största nederlaget för socialismen och kommunismen sedan Murens fall.

- This week the government announced it is to shed 500,000 workers, who will instead have to become self-employed or start co-operatives in just six months.

As Raúl /Castro/ said:

“We have to erase forever the notion that Cuba is the only country in the world in which people can live without working.”

Läs mer här (med bild av Olof Palme och Fidel Castro, när det begav sig, jag hittade själv bilden gömd i Sidas bildarkiv för min Timbro-bok).

http://www.internetional.se/enprtist.html#castro2010


Men sanningen segrar, bland bilor och svärd

2010-09-11

”Sverige och Norge liknar varandra. Vi har stigande huspriser, hushållen lånar allt mer och skuldkvoterna närmar sig 200 procent.”

Världens mest skuldsatta folk är rubriken för en artikel i DI 9/11 2010.

- Bolånen utgör den största delen av hushållens skuldbörda i samtliga länder i jämförelsen av nio OECD-länder från statliga Bostadskreditnämnden, BKN.

Internationella jämförelser av hushållens skulder försvåras av skillnader i inkomst-, skuld- och sparandemått och i hur bostads- och finansmarknaderna fungerar, påpekar Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

”Men om man ändå ska försöka jämföra så kan man säga att Norge och Sverige ligger i en liga för sig med liknande hög skuldsättning hos hushållen”, säger hon.

Måttet man använder här är skuldkvot, hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten.

Full text hos DI

Bostadskreditnämnden

Happy Days are here again, så länge det varar
Rolf Englunf blog 2010-09-08

2010-09-10

Svante Nycander och kulturvänstern

- Den svenska antiliberalismen är främst en bestående effekt av 70-talsradikalismen. Den hämtar näring från social utopism, marxism och olika postmoderna läror.

- Antiliberaler sprider fientliga schabloner om den tanketradition som historiskt är örutsättningen för ett öppet modernt och sekulärt samhälle.

- Okunnighet om den delen av vårt förflutna bäddar för fördomar och minskar vår förmåga att möta en ny våg av militant, idealistisk extremism, mer eller mindre lik den på 70-talet.

Det skrev Svante Nycander i  DN 9 september 2010, två dagar före den elfte september.

Heder åt Svante Nycander som har tagit striden mot den så kallade kulturvänstern.

Nycander går mer rätta hårt åt Sven-Eric Liedman.

Liedmans lärobok i politisk idéhistoria kom ut 1972 och, skriver Nycander, speglar sin tids politisering vid universiteten... och är inte i sig något att förargas över. Vad som upprör är att boken är obligatorisk läsning för studenter 2010".

Jag undrar dock om inte Svante Nycander där visar bristande militans.

Det var just den tidens politisering vid universiteten som var fel. Det är när det blåser som man skall ha kraften att stå emot.

De flesta stod inte emot 1972. Det är upprörande.

Att den fortfarande används som obligatorisk läsning för studenter 2010 är ett grovt underbetyg åt universitet och utbildningsdepartement.

Vad säger folkpartisten Tobias Krantz, Högskole- och forskningsminister?

En som också länge tagit miste är folkpartisten Marit Paulsen.

2010-09-09

Länsstyrelsen har gett Saab Automobile till och med den 20 september på sig att betala tillbaka en skuld på 111 miljoner kronor

Länsstyrelsen har gett Saab Automobile till och med den 20 september på sig att betala tillbaka en skuld på 111 miljoner kronor, annars går ärendet till Kronofogden. Saab däremot anser sig inte ha någon skuld.
Teknikens Värld 7/9 2010


Söndagen den 19 september 2010 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.
Valmyndigheten

2010-09-08

Happy Days are here again, så länge det vararSCB reviderar upp det andra kvartalets BNP-tillväxt från tidigare 3,7 till urstarka 4,6 procent i årstakt, medelar DI.


Anders Borg har lyckats få konjunkturtoppen två veckor före valet, grattis.


Det är väl en blandning av tur och skicklighet.


Den sakligt och moraliskt felaktiga, men valtaktiskt framgångsrika sänkningen av fastighetsskatten har säkert varit en starkt bidragande faktor.


- Lånefesten vägrar ta slut. Utlåningen för bostadsändamål uppgick sammanlagt till 1,639 miljarder kronor i slutet av juli, en ökning med 10,4 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt DI 2010-08-26.


Ja, varför skulle man inte låna, eller höja sitt lån på bostaden, och unna sig en segelbåt eller en ny bil när bopriserna inte har sjunkit som i USA och England utan fortsätter uppåt?


 -Världens finansiella system, eller patienten, som Investors vd Börje Ekholm uttrycker saken,  drabbades av ”hjärtattack” för något år sedan. Nu är världens ekonomier tungt dopade med låga räntor för att starta igång systemet igen och faran är inte över.


– Men i Stockholm märker man inte mycket av krisen. Folk korkar upp champagnen på fredag eftermiddag, krogarna är fullsatta och fastighetsmarknaden blomstrar.


Börje Ekholm föreslår att stockholmarna lämnar huvudstaden för någon dag och beger sig söderut, till städer som Trollhättan och Göteborg. Där är stämningen en annan kunde man läsa i SvD/e24 2010-03-28.


Hur länge varar det roliga?


Svar: Till de svenska bopriserna sjunker.


USA:s huspriser övervärderade med 14,0 procent, Spanska huspriser övervärderde med 55,1 procent, Svenska huspriser övervärderade med 34,7 procent, Engelska huspriser övervärderade med 28,8 procent, enligt The Economist print December 30th 2009.


Men det är ingenting som väljarna bekymrar sig för nu, när alla kurvor pekar uppåt.


När Alliansen firar sin valseger på valnatten kommer jag, likt slaven på triumfvagnen, att påminna om vad som väntar.


Läs mer om bopriserna här.


Have a nice day.

2010-09-05

Göran Persson valets segerherre

När Alliansen kom till makten efter socialdemokraternas förra valnederlag skyllde många inom (S) på Göran Persson. Om det nu blir som det verkar, en valkatastrof för (S), blir det svårare för dem att skylla på Göran.

Varför var de då så många inom (S) som ville skylla på Göran Persson?

Jag tror förklaringen är den jag tidigare fört fram på denna blog.

Göran Persson kommer att gå till den ideologiska historien som den partiledare som på partikongressen år 2001 strök detta mål om socialismen ur partiprogammet. Det är nog förklaringen till att så uppseendeväckande många inom Rörelsen (s) haft svårt för Göran Persson som jag tycker objektivt bör räknas till vårt lands statsmän, väl i klass med t ex Carl Bildt.


Läs mer här

2010-09-04

Mona Sahlin april 1992: Det finns ingen radikalt annorlunda väg än den som regeringen valt för att komma ur krisen.

Tänk vad man kan snubbla över på nätet. Detta fann jag häromdagen när jag letade efter något annat.

Anne Wibble fick stöd för sin politik från oväntat håll
Det finns ingen radikalt annorlunda väg än den som regeringen valt för att komma ur krisen.
Det var partisekreterare Mona Sahlins budskap

Sydsvenska Dagbladet ekonomi 10 april 1992

Mona och Bildt kämpade tillsammans under kronkursförsvaret.

Dessförinnan hade hon som ung och nyutnämnd arbetsmarknadsminister på Feldts och Ingvar Carlssons uppmaning ilat över till LO-borgen och bett om LOs stöd för upphävande av strejkrätten, tillfälligt men ändå.

Läs och se mer här

2010-09-03

Action-Bildt föreslår fredsinstitut inom EU- Vi vill inte ha ett rödgrönt Europa som mest reglerar och bromsar. Och vi vill inte ha ett Sverige som mest tvekar och tövar och sitter tyst.


- Vi vill ha ett Europa som gör mer och gör bättre för frihet, för fred och för utveckling.


- Vi skall inte vinna väljarnas förtroende med tveksamhet och tvivel - utan med övertygelsen om det europeiska samarbetets betydelse och med beslutsamheten att bygga det vidare och bättre.


Detta är inga dagsfärska citat. 


De är ur 
Anförande av partiordförande Carl Bildt vid moderat Europakonferens i Stockholm fredagen 12 februari 1999.


Och slutet är inte dåligt. 


Gjort som applådpunkt för partimöten:


För den gemensamma fredspolitiken.


För den gemensamma valutan.


För den nya fria ekonomin.


För ett Europa som åter förenas i frihet och i fred.


I dagens tidning kan man läsa rubriken "Bildt föreslår fredsinstitut inom EU".


Ett brev med förslaget sändes även för artighets skulle, får man förmoda, till EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton.


Institutet, i brevet kallat External Action Service (nästan som SAS) får EU "ett mäktigt instrument för diplomatisk handling. Som navet i hjulet på våra diplomatiska insatser kommer det att stärka relationerna med länder runtom i världen".


Institutet bör ha ett visst mått av oberoende, sade Bildt vid en presskonferens. Detta eftersom det ska kunna ta informella kontakter med "aktörer som den gängse diplomatin inte kan ha band till".


Exakt vilken gren av EU som institutet skulle kunna sortera under är inte klart, men det skulle kunna vara Ashtons kansli. 


Det vore också logiskt om det låg i Bryssel, tycker Bildt.


Läs mer här