Leta i den här bloggen

2010-09-30

Det socialdemokratiska nederlag som påminner allra mest om årets är det så kallade kosackvalet 1928

- Det socialdemokratiska nederlag som påminner allra mest om årets är det så kallade kosackvalet 1928. Detta andrakammarval är mest känt för en vettlös propaganda från högerhåll med budskap som att den som ”röstar på arbetarepartiet röstar på Moskva”.

- 1976 var det LO-ekonomen Rudolf Meidners löntagarfonder som spökade. Socialdemokraterna förlorade makten för första gången på fyrtio år och kunde 1982 återkomma i regeringsställning först sedan Meidners ursprungliga förslag, en de facto-socialisering via fackföreningsrörelsen, hade blivit ordentligt urvattnat.

Det skrev Per T Ohlsson i Sydsvenskan 26 september 2010

- Kampanjen föranleddes främst av att Socialdemokraterna och kommunisterna samverkade valtekniskt under kartellbeteckningen Arbetarepartiet.

Det var då landets enda Arbetareparti.

- Arrangemanget, en kvarleva från partisprängningen 1917, blev allt mer graverande till följd av utvecklingen i bolsjevikernas Ryssland och exploaterades hänsynslöst av högern.

Se affischerna här

Så här röda var dom faktiskt inom LO vid den tiden:

"En jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin."

- Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare, och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer. Fackföreningsrörelsen avvisar en sådan syn. Det mänskliga arbetet måste sättas främst.

Ur LO-styrelsens (landssekretariatets) remissvar den 7 juli 1975

Citerat i Rolf Englund Rosornas Krig Timbro 1984

 http://www.internetional.se/roskrig05.htm

Inga kommentarer: