”Sverige och Norge liknar varandra. Vi har stigande huspriser, hushållen lånar allt mer och skuldkvoterna närmar sig 200 procent.”

Världens mest skuldsatta folk är rubriken för en artikel i DI 9/11 2010.

- Bolånen utgör den största delen av hushållens skuldbörda i samtliga länder i jämförelsen av nio OECD-länder från statliga Bostadskreditnämnden, BKN.

Internationella jämförelser av hushållens skulder försvåras av skillnader i inkomst-, skuld- och sparandemått och i hur bostads- och finansmarknaderna fungerar, påpekar Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

”Men om man ändå ska försöka jämföra så kan man säga att Norge och Sverige ligger i en liga för sig med liknande hög skuldsättning hos hushållen”, säger hon.

Måttet man använder här är skuldkvot, hushållens skulder i förhållande till den disponibla inkomsten.

Full text hos DI

Bostadskreditnämnden

Happy Days are here again, så länge det varar
Rolf Englunf blog 2010-09-08

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet