Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2015

EU: Det här med ever closer union skall ni inte ta så allvarligt.

Bild
England vill inte vara med i EU om det skall vara Ever Closer Union. Ingen fara säger man från ledande EU-håll för att lugna engelsmännen. Men. - For some in Brussels, the phrase has an importance akin to ‘We, the People,’ the opening words of the US Constitution. It forms the first line of the 1957 Treaty of Rome, which laid the basis for the EU: “DETERMINED to lay the foundations of an ever-closer union among the peoples of Europe.” As such, the chances of leaders agreeing to rewrite the treaty text, or creating a full-blown opt-out for certain countries, are remote. However, it does look like that Britain will get some form of statement that says the principle does not oblige countries to take part in political integration if they do not wish. Telegraph 28 October 2015 Jag tror att dom försöker luras. Så lätt ger dom inte upp sin storhetsvansinniga dröm om ett nytt Rom. Det heter ju också Rom-fördraget. "ever closer union" - The United States of Eur

Hans Bergström: En stats suveränitet förutsätter fysisk kontroll av dess gränser

En stats suveränitet förutsätter fysisk kontroll av dess gränser, som Richard Swartz påpekade i sin senaste kolumn (DN 12/9). En stat som låter människor välla in över dess gränser, utan kontroll, har upphört att existera som stat . Hans Bergström, DI 28/9 2015 Schengensamarbetet, med avskaffad passkontroll, förutsätter en stark kontroll av områdets yttre gräns. Utan en sådan kontroll tvingas länder upphäva Schengenregimen. Så sker nu. Österrike, Tyskland – ja, även Finland uppe i Torneo – har funnit det nödvändigt att återinföra en effektiv gränskontroll. Ansvariga myndigheter i Tyskland rapporterar att åtminstone en fjärdedel av dem som uppger sig vara flyktingar från Syrien inte alls är det. De kommer från andra arabländer, och till och med från Afrika, men har förstått att de lättare tar sig till Nordeuropa om de säger sig komma från Syrien och rent av kan uppvisa ett stulet syriskt pass. Inget land kan någon längre tid avstå från att pröva vilka som kommer över dess grän

Tove Lifvendahl gör helt om och förespråkar fri invandring. Är det någon som bryr sig?

- Att det skulle komma rekordmånga asylsökande och flyktingar till Sverige är bara en överraskning för dem som inte orkat göra analysen av kända faktum tidigare. Det visar sig, föga överraskande, att vi som under lång tid påpekat att migrationsvolymer och kapacitet hänger ihop, hade rätt. I dag sitter partierna och krishanterar för att volymen överstiger den nuvarande kapaciteten. Det skrev Tove Lifvendahl i onsdags 21/10 2015 - Det sorgliga är att situationen som nu adekvat ges prefixen akut-, kris- och nöd-, hade kunnat vara mer ordnad och bättre rustad om det hade funnits en vuxen diskussion om detta innan nuläget uppstod. Och de som får betala priset för den politiska oförmågan att tala volymer och system, är just de enskilda individer som befolkar volymerna. Det var ingen dålig artikel. Den kan läsas här http://www.svd.se/politiken-och-verkligheten/av/tove-lifvendahl I dag söndagen den 25 oktober 2015 skriver hon i samma ämne, men med ett helt annat anslag:  - Vi ka

DN om fastighetsskatten och ränteavdragen: This time is different

Det finns en stark logik som talar för att trappa av ränteavdraget.  Gamla argument, som hade att göra med fastighetsskatten, gäller inte längre.   Det skriver DN i en ledare 2015-10-19 Innan fastighetsskatten avskaffades och ersattes med en avgift, i stort sett lika för en lyxvilla i Djursholm och ett torp i Norrland, var det en tanke med systemet. Villaägaren fick ta upp en intäkt, x procent av taxeringsvärdet, hen fick dra av räntekostnaderna och nettot togs upp till beskattning. Numera hänger ränteavdraget i luften. Man kan då välja mellan att minska ränteavdraget eller att återinföra en beskattning av fastighetens värde, som väl får stå i något förhållande till hur de man värdesätter boendet i huset ifråga. Det har att göra med principen om skatt efter bärkraft. Man kan jämföra två fall av beskattning av ett hus värt i dag 7 miljoner.  Det gamla paret köpte huset för länge sedan och har lån på två miljoner. Det unga paret har skrapat ihop 500.000 kr, en ingalunda

Janerik Larsson: Jag ser inte Romfördragets ord om ”ever closer union” som en vision av en skräckinjagande europeisk superstat

Jag ser inte Romfördragets ord om ”ever closer union” som en vision av en skräckinjagande europeisk superstat   utan bara som ett uttryck av EU-fädernas önskan att undvika att ett tredje världskrig startar i Europa, skriver  Janerik Larsson i SvD 16 oktober 2015 . Jag ber att få respectully disagree. Poängen är det inte behöver bli " en skräckinjagande europeisk superstat" för att man skall säga nej till utvecklingen. Det räcker med att EU bli en stat. Då blir Sverige, liksom England, Frankrike, Tyskland, Italien och alla de andra gamla länderna delstater i denna stat. Det skulle inte komma att sluta lyckligt, därom är jag övertygad. Federalism

Cui bono? Policy makers may assist the financial industry once more when the U.S. Federal Reserve begins tightening monetary policy.

Having bailed them out and then helped to repair their balance sheets with record-low interest rates and bond-buying, policy makers may assist the financial industry once more when the U.S. Federal Reserve begins tightening monetary policy. That’s according to two recently published reports by the Bank for International Settlements and McKinsey & Co., both of which have highlighted the downsides of ultra-easy borrowing costs in the past. Based on seven years of data from 109 large international banks in 14 countries, the BIS confirmed  a relationship between short-term rates and the slope of the curve for bond yields with bank profitability.  The conclusion drawn by Claudio Borio, the head of the monetary and economic department at the BIS, and colleagues is that the positive impact of being able to earn income by lending money out for higher rates over time is bigger than the hit of defaults and income that doesn’t carry interest. http://www.bloomberg.com/news/articles

Om SD eller någon annan begär misstroendeförklaring borde väl det leda till nyval, numera?

Skrev jag på Facebook den 10 oktober. Förut kunde Alliansen lägga ner sina röster vid en misstroendeomröstning, skyllandes på DÖ. Om de nu ändå skulle lägga ner sina röster blir tragikomiken fullständig. Gösta Bohman brukade säga att "så kan vi inte göra, vi måste tänka på Riksdagens anseende". Det argumentet hör man inte ofta nuförtiden.