Leta i den här bloggen

2015-10-16

Janerik Larsson: Jag ser inte Romfördragets ord om ”ever closer union” som en vision av en skräckinjagande europeisk superstat


Jag ser inte Romfördragets ord om ”ever closer union” som en vision av en skräckinjagande europeisk superstat utan bara som ett uttryck av EU-fädernas önskan att undvika att ett tredje världskrig startar i Europa, skriver Janerik Larsson i SvD 16 oktober 2015.

Jag ber att få respectully disagree.

Poängen är det inte behöver bli "en skräckinjagande europeisk superstat" för att man skall säga nej till utvecklingen.

Det räcker med att EU bli en stat.

Då blir Sverige, liksom England, Frankrike, Tyskland, Italien och alla de andra gamla länderna delstater i denna stat.

Det skulle inte komma att sluta lyckligt, därom är jag övertygad.

Federalism


Inga kommentarer: