Inlägg

Visar inlägg från december, 2010

In Hoc Anno Domini

When Saul of Tarsus set out on his journey to Damascus the whole of the known world lay in bondage. There was one state, and it was Rome. There was one master for it all, and he was Tiberius Caesar. Everywhere there was civil order, for the arm of the Roman law was long. Everywhere there was stability, in government and in society, for the centurions saw that it was so.   Read more here

Anders Åslund och den svenska fastighetsbubblan

- USA har i genomsnitt haft en marginellt negativ realränta sedan januari 2002, vilket ledde till en ohygglig fastighetsbubbla, som i sin tur orsakade den stora recessionen i hela världen. - Märkligt nog håller Riksbanken på att upprepa den amerikanska centralbankens misstag. - Varför vill någon upprepa det största ekonomiska misstag världen sett efter att kommunismen föll? Det frågar Anders Åslund på  DN Debatt 22/12 2010 Han varnar där för att fastighetspriserna kan komma att  kollapsa som i slutet av 1989. - I stället för att låta denna bubbla växa ännu större bör Riksbanken å det snaraste höja räntan med rimligt snabba steg upp mot 5 procent, är hans råd. Det är ett bra råd.  Felet är bara att Åslund liksom flera andra som uttalat sig i samma riktning kommer för sent. Det är väl bra om man nu försöker hindra bubblan att bli ändå större, men bubblan har redan tillåtits bli så stor att Sverige redan nu liknar situationen i Irland och Spanien  före kollapsen i dessa länd

EU, the small dogs och de arbetslösa EUROpéerna

- Most eurozone policymakers come from small open economies. - What each small country does has no impact on the rest of the world. - But it is different when they act as a group, and if that group constitutes the world’s second-largest economy.  Det skrev Wolfgang Münchau i Financial Times häromdagen. EU-ledarna har microhjärnor, ovana vid att tänka i Big Macro. Det är synd att så många EUROpéer därför skall tvingas till långvarig arbetslöshet. Det är värre än så. Dom fattar uppenbarligen inte ens macro på microplanet. - "Can countries inside a fixed exchange-rate system like the euro grow and tighten budget policy at the same time? - I don't think so. It didn't work in Argentina," Detta enligt Andrew Bosomworth, head of Pimco's portfolio management in Europe.

Sir Martin Jacomb: The flaw /in EMU/ was this

Martin Jacomb, FT December 19 2010 Sir Martin Jacomb is a former chairman of Prudential The flaw was this: productive activity always tends to migrate to centres of economic success and prosperity. This tendency is inevitable and visible in every single currency area. Within a sovereign country that has its own currency, a large proportion of taxes raised by the government goes to benefit the less economically successful areas. This does not happen through regional aid, although this may help a little. It is achieved through wages paid to public sector employees, capital expenditure by central and local government and welfare-system transfer payments and so forth. Taxpayers tolerate this in the interests of social harmony. In a single currency area, with no central economic government, as in the eurozone, there is no possibility of this. Structural regional aid in the EU is far too insignificant to compensate, and is anyway the wrong mechanism. The basic economi

Folkomrösta om EU:s fördragsändring för räddningsfonden

Fredrik Reinfeldt ser ingen överhängande risk för att fördragsförändringen som det beslutats om på mötet skulle kunna leda till nationella krav på folkomröstningar. - Det ska ligga i linje med vad som kallas ett förenklat förfarande. Det bygger på att man kan fatta beslut på några få månader. Det kräver fortsatt ratifikation i alla 27 medlemsländer, men det behövs inga konvent ihop med EU-parlamentet eller folkomröstningar. Nehej, det var väl det viktiga. Inga folkomröstningar. Det ville inte ledarna för EU eller deras halvstora eller små knähundar ha. Det vet man ju hur det går i folkomröstningar. Det är ju bara en liten ändring, två meningar, säger man. Men det är två meningar som kan ställa till det rejält, påpekade SvDs reporter Teresa Küchler: - Merkel var orolig för att den mäktiga tyska författningsdomstolen skulle opponera sig mot den tillfälliga krisfond på 750 miljarder euro, varav cirka 440 miljarder kommer från euroländerna och då främst Tyskland, som sattes upp

2011

Efter att ha sett den tekniskt imponerande, spännande och även lagom allvarliga filmen 2012 om jordens undergång beslöt jag mig för att skriva en bok med titeln 2011 om jordens ekonomiska sammanbrott. Det skrev jag om  på denna blog 2009-11-24 Ni får jag vatten på min kvarn. The Economist skriver: Behold 2011, the year of sovereign shocks - If you want to know what to worry about in 2011, here’s a place to start. Sovereign-bond yields are rising—not just in beleaguered economies on the edge of the euro zone, but across much of the rich world. Källa: The Economist print Dec 16th 2010 En tänkbar utlösande faktor kan bli att en eller flera regeringar inom EU misslyckas med att ratificera den nya permanenta krismekanismen. Dom tänker väl försöka säga att det bära en liten sak, bara några meningar, och att en ratificering med folkomröstningar därför inte skulle vara nödvändigt. Det är dock svårt att tro att den tyska författningsdomstolen tycker det är en obetydlig sak att

Jetzt braucht es eine Revolution: Alle EU-Staaten müssen Steuern, Renten und Löhne koordinieren.

Der Euro ist in Gefahr - und Europas Spitzenpolitiker verkennen die historische Dimension der Bedrohung.  Jetzt braucht es eine Revolution: Alle EU-Staaten müssen Steuern, Renten und Löhne koordinieren.   Sonst wird es gerade Deutschland schlecht ergehen.   Der Spiegel, 15/12 2010, von Sven Böll, Jahrgang 1975, Seit März 2010 stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft. Früher konnten sich diese Staaten Wohlstand erkaufen, indem sie ihre Währungen abwerteten. Weil die Euro-Mitgliedschaft dies unmöglich macht, müssen sie heute auto-aggressive Sparmaßnahmen beschließen. Ohne zu wissen, ob die Genesung so gelingt. Gelingen kann dies nur, wenn die Mitglieder der Euro-Zone ihre Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik koordinieren. Ein erster Schritt wäre es, die Unternehmen-, Einkommen- und Mehrwertsteuer zu harmonisieren. Die Steuerpolitik darf aber nur der Anfang sein. Langfristig muss es auch eine europäische Sozialpolitik geben. Europas derzeitige Krise muss als A

"Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere gemeinsame Zukunft"

“The euro is our common fate, and Europe is our common future,” sade Förbundskansler Merkel, enligt Financial Times. Översättningen från engelska till tyska gjord av Google låter så här: "Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere gemeinsame Zukunft" Det låter väl inte riktigt trevligt?

Surprise, surprise

Huset används som bankomat Även befintliga villa- och bostadsrättsägare tar upp nya lån på sina hus. Det avslöjas i e24 i dag 2010-12-14. Som om detta vore någon nyhet. Det har väl varit samtalsämne nummer ett på alla medelklasses+  middagar de senaste 10-20 åren. Och så har vi statsministerns fåniga kommentar: " Vi har ingen bostadsbubbla" Ja, vad skall han säga statsministern? Om han talade sanning och sade att det bostadsbubblan är ett av hans och Anders Borgs största bekymmer skulle väl det utlösa prisnedgångar, som inte vore bra för sifo-siffrorna. Det är därför han pratar mot bättre vetande. Det måste kanske vara så i en demokrati, eller?

Reinfeldt och bostadsbubblan

- Snittpriset för ett hus i Stockholmsområdet har gått upp till 3,7 miljoner kronor. Det är högre än Londonområdet, där medelpriset uppges vara 3,3 miljoner kronor, enligt SEB:S Johan Javeus Reinfeldt: Vi har ingen bostadsbubbla

Eurokrisen farligare än en terrorist från Tranås

Skall vi avskaffa EMU eller demokratin, det är frågan. De politiker som har investerat sin prestige i EU-projektet och dess byggsten EMU väljer att hellre offra demokratin, i meningen de är beredda att uppge sina staters suveränitet hellre än att stå där med skammen när EMU kollapsar. Det är numera uppenbart för envar att det är omöjligt att bibehålla EMU utan att överföra så mycket makt till Bryssel att staden bör byta namn till Rom. Det som aktualiserar den frågeställningen att det senaste förslaget från Tyskland och Frankrike. Om det skrev Ambrose Evans-Pritchard häromdagen: - How can Germany or France agree lightly to plans that amount to an EU debt union, with a common treasury, tax system, and budget policy, the stuff of civil wars and revolutions over the ages? - To do so is to dismantle the ancient nation states of Europe in all but name. Read more here Andrew Duff MEP skrev häromdagen i Financial Times att EU håller på att slira in en fiskal unio. - “What is

Nils-Eric Sandberg och sökandet efter EMU:s Holy Grail

Min gode vän Nils-Eric Sandberg, f d ledarskribent i DN och numera publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen i Kristianstadsbladet, skrev där den 2 december 2010 om EMU. Hans slutsats i artikeln var: - Nu har alla länder i EMU en gemensam valuta, och därmed en gemensam penningpolitik. Men alla har en egen finanspolitik, och alla är överens om att det ska förbli så. Och därmed kommer systemet, i sitt nuvarande skick, inte att fungera. Nils-Eric Sandberg har under lång tid varit landets mest euroskeptiske Ja-sägare. Nu har han kommit fram till att systemet, i sitt nuvarande skick, inte kommer att fungera. Även jag älskar inskjutna bisatser. Här var nyckelbisatsen "i sitt nuvarande skick". Det är väl i dag, mitt i eurokrisen, ett inte alltför djärvt påstående. Om EMU inte fungerar i sitt nuvarande skick uppstår frågan i vilket förändrat skick den skulle kunna fungera.  Dessvärre, och föga överraskande, får man det bestämda intrycket att makthavarna i Eurol

Jonung, Fölster och Flash Gordon om Euron

- "Det är viktigt att bromsa en bubbla tidigt", varnade Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster så tidigt som i dag den 9 december 2010. - Belåningsgraden för svenska hushåll nu högre än innan 1990-talskrisen, och högre än för amerikanska hushåll. Samma dag meddelade CNN att "The total value lost since the housing market's peak in 2006 is $9 trillion - ofattbart stor summa. Pengarna är borta. Villaägarna var inte så rika som de trodde. Synd att bankerna och bankinspektionerna inte var klokare är så. I Sverige är det fd Röda Kors-chefen Bengt Westerberg som är styrelseordförande i Finansinspektionen. Anders Borg manade redan den 7 december: "Bopriserna måste bromsas " Sedan Northerm Rock har det invarit några köer utanför bankkontoren. Det är sådana "bank runs" som enligt Financial Times är " nightmare of worries behind the doors of once unquestionably sound institutions from Dublin to Athens ". Gordon Brown, som e

Irlands nedskärningar motsvarar 110 miljarder kronor

Irland har en befolkning på 4,622,917 (July 2010 est.), enligt CIA Sveriges befolkning är i runda tal det dubbla. De nedskärningar som kallas besparingar i budgetn uppgår till sex miljarder euro. Euron står i dag i 9,14 kronor. Sex miljarder euros är således omkring 55 miljarder kronor. Det är som om den svenska regeringen skulle föreslå besparingar på 110 miljarde kronor. Det är ändå lågt räknat eftersom inkomstern per capita är högre i Sverige än på Irland. Är det någon som tror att Sveriges ekonomin skulle skjuta fart efter nedskärningar på 110 miljarder kronor? Kan det vara någon som tror att Irlands ekonomi kommer att skjuta fart efter dessa nedskärningar? Naturligtvis kommer arbetslösheten att stiga än mer och underskottet i statsbudgeten kommer inte att sjunka mer sex miljarder euro, eftersom BNP kommer att sjunka och en sjunkande BNP försvargar statsfinanserna. Detta måste man nog vara nationalekonom anställd av EU, som t ex Lars Joung , för att inte förstå

Anders Borg: "Bopriserna måste bromsas"

Riksbanken sänder nu ut varningssignaler om bostadspriserna. Det är så dags. Den bubblan borde ha stoppats för flera år sedan, skrev jag på denna blog den 4/12 2010 . Det har tydligen haft effekt (OBS självironi) för redan i dag, tre dagar senare, här även Anders Borg skådat ljuset. Det har han säkert skådat för länge sedan, duktig ekonom som han är, men han är ju även en duktig politiker så det har han tigit med över valet. - Sverige har ett till två år på sig att bromsa uppgången på bostadsmarknaden. En rad åtgärder kan bli aktuella, inklusive en vinstskatt för banker. Det sade finansminister Anders Borg vid en presskonferens på tisdagen efter ekofinmötet, enligt e24 7/12 2010 – Bankerna ska vara medvetna om att vi kommer inte att acceptera den här expansionen. Vi kommer att dra i tillräckligt många bromsar, sade han. Situationen på längre sikt är riskfylld om huspriserna och belåningen drar iväg. Risken ökar eftersom Sverige har en stor banksektor med stor exponering mot

Reinfeldt, Rolf Gustavsson, Lissabonfördraget och Sudettyskarna

Lissabonfördraget fyller i dagarna ett år. Om det skriver Rolf Gustavsson i sin kolumn i SvD 5/12 2010: - I fjol var det Fredrik Reinfeldts största framgång som ordförande i EU att han lyckades baxa fördraget på plats. Efter alla komplikationer i Tyskland, Irland och Tjeckien lyckades han till och med förmå den bångstyrige president Vaclav Klaus att skriva på. Jag förundras, och förskräcks, av att Rolf Gustavsson, en av vårt lands mest kunniga EU-skribenter, kan skriva så. Det var ju inte alls så att Fredrik Reindfeldt "lyckades förmå" Vaclav Klaus att skriva under. Som Rolf Gustavsson säkert vet var det tvärtom så att  Vaclav Klaus fick igenom sina krav. Fredrik Reinfeldt lade sig platt, man får förmoda efter påtryckningar från Tyskland och Frankrike. (Har inte Wikileaks något om det?) Tjeckien fick ett undantag som innebär att de tyskar som fördrevs från dåvarande Tjeckoslovakien (en politisk, ekonomisk och monetär union som spruckit och delats upp i nuvarande

Är friheten hotad i USA?

- American society is breaking apart. Millions of people have lost their jobs and fallen into poverty. Among them, for the first time, are many middle-class families. Jag hänvisade till dessa rader i Der Spiegels utomordentliga engelskspråkiga  version på denna blog 2010-11-12. Tidigare hade jag, efter lång tvekan ställt frågan:  Står USA inför en revolutionär situation? I dag läste jag en artikel i Newsweek av Evan Thomas, Editor at Large of  Newsweek sedan September 2006, som sände kalla kårar längs min ryggrad. - Can the United States go the way of Germany in the past—a great society undone by terrible social turmoil? - True, America has a paranoid streak in its politics, and demagogues come along from time to time to feed on anger and resentment. But I have always subscribed to the 51 percent rule. The Huey Longs and Joe McCarthys can rant and rave, but they can never get to a simple majority in a national election. Their lies will ultimately be exposed by a free press, and

En svensk tiger?

Bild
Under rubriken Svensk tillväxt tar tigersprång, ökar snabbare än alla andra i EU, skriver Johan Schück DN Ekonomi 30 november 2010: - De svenska hushållen har klarat sig relativt väl, särskilt som bostadspriserna har hållits uppe. En annan berömd tiger är den keltiska tigern - Irland. Tänk att man kan skriva en hyllningsartikel om den svenska ekonomin, illustrera den med den svenska tigern utan att dra paralleller med vad som hänt på Irland är en märklig prestation. - Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser, skrev jag på denna blog 2010-11-21 Riksbanken sänder nu ut varningssignaler om bostadspriserna . Det är så dags. Den bubblan borde ha stoppats för flera år sedan. Alliansen borde i alla fall inte ha avskaffat fastighetsskatten , ett vallöfte som Kristdemokraterna lyckades få igenom, vad jag minns påhejade av P J Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarsida. Med s

EFSF, PCRM, ESM och Näst Högsta Domstolen

För några  veckor sedan skrev jag här om The European Financial Stability Fund (EFSF) and The Permanent Crisis Resolution Mechanism (PCRM). Nu har det tillkommit ytterligare en acronym i raden - ESM - The European Stability Mechanism. Der Spiegel berättar : - The euro group of finance ministers from the 16 euro-zone member states approved the outlines of a long-term European Stability Mechanism (ESM) to come into force in mid-2013. - But this mechanism will not end the current crisis.  En tidigare EU-kramare våndas: - It pains me to say this. I’m probably the most pro-euro economist on my side of the Atlantic. I’m also a believer in the larger European project. But given this abject failure of European and German leadership, I am going to have to rethink my position. Det skriver Barry Eichengreen och fortsätter: - The Irish “program” solves exactly nothing – it simply kicks the can down the road. A public debt that will now top out at around 130 per cent of GDP ha

Spain's Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero: "[Our banking system] is definitely healthy"

Spain's Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero: "[Our banking system] is definitely healthy" CNBC 1 Dec 2010, with video  "It's not only healthy and well-capitalized, it's done its homework ... and on top of that, it will be one of the most attractive financial systems for investments." Read, and watch,  more here In one of my favorite TV shows, Yes Minister, the all-knowing civil servant Sir Humphrey explains to cabinet minister Jim Hacker that you can never be certain that something will happen until the government denies it, skrev Michael Petis 24/11 2010 . Hans slutsats var där: - Once the dust finally settles Europe will either be a unified country with fiscal sovereignty firmly established in Berlin or Brussels, or it will be fragmented with little chance of reunion. Se även: State of The Union Rolf Englund Internet 20/1 2003  http://www.internetional.se/stateoftheunion.htm "ever closer union" http:/

- The survival of the Euro is no longer up for debate

- The survival of the Euro is no longer up for debate. The only real question is how does the breakdown happen and which countries Berlin is prepared to take with it.   Many nations will need a debt restructuring. This will not be a pleasant experience for debtors or creditors.   Once this episode is over, almost everybody will be much happier.   Guy Johnson, CNBC "European Closing Bell" Anchor 29 Nov 2010