Folkomrösta om EU:s fördragsändring för räddningsfonden

Fredrik Reinfeldt ser ingen överhängande risk för att fördragsförändringen som det beslutats om på mötet skulle kunna leda till nationella krav på folkomröstningar.

- Det ska ligga i linje med vad som kallas ett förenklat förfarande. Det bygger på att man kan fatta beslut på några få månader. Det kräver fortsatt ratifikation i alla 27 medlemsländer, men det behövs inga konvent ihop med EU-parlamentet eller folkomröstningar.

Nehej, det var väl det viktiga. Inga folkomröstningar. Det ville inte ledarna för EU eller deras halvstora eller små knähundar ha.

Det vet man ju hur det går i folkomröstningar.

Det är ju bara en liten ändring, två meningar, säger man.

Men det är två meningar som kan ställa till det rejält, påpekade SvDs reporter Teresa Küchler:
- Merkel var orolig för att den mäktiga tyska författningsdomstolen skulle opponera sig mot den tillfälliga krisfond på 750 miljarder euro, varav cirka 440 miljarder kommer från euroländerna och då främst Tyskland, som sattes upp i maj för att rädda Grekland och återupprätta förtroendet för euron på marknaderna. Från och med 2013 ska den bytas ut mot en permanent räddningsfond.

Men var där det för logik? Om den tyska författningsdomstolen har invändningar mot en tillfällig räddningsfond, varför skulle det vara OK med en permanent räddningsfond?

Det är väl onekligen ett stort steg att införa en permanent räddningsfond där alla länder går i borgen för alla andra länders skulder?

Att det bara är två meningar gör inte saken bättre.

Det är alltså frågan om en ändring av EU-fördraget som innebär en väsentlig ökning av Unionens uppgifter.

I valrörelsens hade väljarna inte någon möjlighet att ta del av detta förslag.

Regeringen saknar mandat att säga ja till detta.

För att få detta mandat bör regeringen utlysa en folkomröstning.

Något annat är att fortsätta på den fiffiga fiffelvägen som känntecknat EUs expansion sedan starten.

Läs mer här om Treaty Change - Fördragsändring 2010

Kanske det borde heta cheaty change?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet