Jetzt braucht es eine Revolution: Alle EU-Staaten müssen Steuern, Renten und Löhne koordinieren.

Der Euro ist in Gefahr - und Europas Spitzenpolitiker verkennen die historische Dimension der Bedrohung. 

Jetzt braucht es eine Revolution: Alle EU-Staaten müssen Steuern, Renten und Löhne koordinieren.
 

Sonst wird es gerade Deutschland schlecht ergehen.
 

Der Spiegel, 15/12 2010, von Sven Böll, Jahrgang 1975, Seit März 2010 stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft.

Früher konnten sich diese Staaten Wohlstand erkaufen, indem sie ihre Währungen abwerteten. Weil die Euro-Mitgliedschaft dies unmöglich macht, müssen sie heute auto-aggressive Sparmaßnahmen beschließen. Ohne zu wissen, ob die Genesung so gelingt.

Gelingen kann dies nur, wenn die Mitglieder der Euro-Zone ihre Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik koordinieren.

Ein erster Schritt wäre es, die Unternehmen-, Einkommen- und Mehrwertsteuer zu harmonisieren.

Die Steuerpolitik darf aber nur der Anfang sein. Langfristig muss es auch eine europäische Sozialpolitik geben.

Europas derzeitige Krise muss als Auslöser für eine Entwicklung zu einer echten politischen und wirtschaftlichen Union begriffen werden.

Översättning från tyska till svenska via Google:

Valutakris
Euron är i fara - och Europas ledare inte inser den historiska dimensionen av hotet.
Nu behöver en revolution: Alla EU-länder måste samordna skatt, pensioner och löner
.
Annars kommer det att gå illa just Tyskland.
 

Der Spiegel 15/12 2010, av Sven Böll, född 1975, sedan mars 2010, biträdande chef för nationalekonomi.

Tidigare kunde dessa stater köpa välstånd genom att devalvera sina valutor. Eftersom euron medlemskap detta omöjligt, måste de besluta nu auto-aggressiva kostnadsnedskärningar. Utan att veta om återhämtningen lyckas

Detta kan bara lyckas om medlemmarna i den samordnande euroområdet ekonomiska, finansiella och sociala politiken.

Ett första steg skulle vara att harmonisera bolaget, inkomstskatt och moms.

Den skattepolitik kan bara vara början. På lång sikt måste det finnas en europeisk socialpolitik.

Europas nuvarande krisen måste förstås som en utlösande faktor för en utveckling mot en verklig politisk och ekonomisk union.

Läs mer här

- Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Göran Persson

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Tickande bomben i Heimstaden AB