Leta i den här bloggen

2011-09-30

Börsuppgången startade i USA den 12 augusti 1982

In the United States, the return to demand management began as early as the summer of 1982


Inflating the Dow’s bear market low of 777 points in August 1982 gives it a current level of 3,600


Rolf Englund, Anatole Kaletsky (background) och Hutchinson and Cox, New York Times, September 28, 2011

Full text

2011-09-29

The dangerous subversion of Germany's democracyMarkets appear to be acting on the firm belief that Germany’s finance minister Wolfgang Schäuble is lying to lawmakers
Ambrose Evans-Pritchard, September 28th, 2011
Very Important ArticleOptimism over Europe’s "grand plan" to shore up EMU was widely said to be the cause of yesterday’s torrid rally on global markets

This is interesting, since Germany’s finance minister Wolfgang Schäuble has given an iron-clad assurance to the Bundestag that no such plan exists and that Germany will not support any attempt to "leverage" the EU’s €440bn bail-out plan to €2 trillion, or any other sum.

"I don’t understand how anyone in the European Commission can have such a stupid idea. The result would be to endanger the AAA sovereign debt ratings of other member states. It makes no sense."

All of this was out in the open and widely reported. Markets appear to be acting on the firm belief that he is lying to lawmakers, that there is indeed a secret plan, that it will be implemented once the inconvenience of the Bundestag’s vote on the EFSF tomorrow is safely out of the way, and that German democracy is being cynically subverted.

Andreas Vosskuhle, head of the constitutional court or Verfassungsgericht, specifically warned this week that Germany is entering treacherous waters.
He said that the improvisation of far-reaching policies to shore up EMU had become "dangerous", and warned against schemes to circumvent the rule of law with backroom deals.

"Germany has a great affinity for the rule of law. People expect the political class to obey the rules."

Read more here


2011-09-28

Mats Persson, Grekland och de rationella förväntningarna

- Det är möjligt, men inte särskilt troligt, att Grekland lämnar eurosamarbetet.
- För att lösa verklighetens problem krävs helt andra åtgärder än att man trixar med valutan.
 

Det skriver Mats Persson, "professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, ledamot av Kungl Vetenskapsakademien och av Nobelkommittén för Ekonomipriset" på DN Debatt i dag den 28 sept 2011.


Grekland har i dag tre problem konstaterar han:

1. En stor statsskuld som dessutom växer snabbt eftersom man måste låna till räntorna.

2. Ett akut likviditetsproblem. Staten saknar pengar att betala sina löpande utgifter, främst lönerna till de statsanställda och pensionerna till de gamla.

3. En svag konkurrenskraft. Lönekostnaderna är höga i exportnäringarna och turistindustrin, vilket leder till lågkonjunktur med en hög arbetslöshet.Mats Persson tillhör Nobelkommittén för Ekonomipriset, som utdelat priset till bl a Robert Lucas, vars teser om marknadens rationella förväntningar har sjunkit i värde efter den finanskris som inte kunnat hända om marknaden haft rationella förväntningar.

Robert Lucas rebuts criticisms that the financial crisis represents a failure of economics

Mer om Economic theory discredited

Mats Persson avvisar en lösning för Grekland där men, med hans ord, trixar med valutan.

Här behövs "helt andra åtgärder" skriver han.

Andra åtgärder? Andere Metoden? Vilka i så fall?

Även om Greklands skulder skulle skrivas ned, hur det nu skall gå till i en rättsstat, hur menar Mats Persson att Grekland skall kunna anpassa sitt kostnadsläge? 

Om inte ens en person som är  "professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, ledamot av Kungl Vetenskapsakademien och av Nobelkommittén för Ekonomipriset" har svar på den frågan är läget allvarligt.

Allvarligt för Grekland, för euron och för Mats Persson.

Mats Persson har gamla synder att försvara som talesperson för det svenska etablissemanget. Han skrev till exempel  i Ekonomisk Debatt nr 1/1998 att ”Av allt att döma är 1990-talets svenska bankkris nu över, och man kan säga att vi klarade oss ur den någorlunda helskinnade.”

Det är oklart vad författarna menar med ”vi”. 

Om Persson och Viotti avser sig själva, och andra av de mest skyldiga till det inträffade, har de tvivelsutan rätt. 

Om Persson och Viotti med ”vi” menar det svenska folket, och således hävdar att folket klarat sig någorlunda helskinnade ur krisen, är det fullkomligt fel. 

Dels är folket inte helskinnat. Dels är inte krisen över, som arbetslöshetssiffrorna antyder, skrev jag i en kommentar
En utmärkt sammanfattning av Kabir Chibber Business reporter, BBC News
Guy Verhofstadt, som talade på centerstämman,


Only a finance minister and full fiscal union will do

2011-09-27

The Euro, a machine for perpetual destruction

The currency is fundamentally warped and misaligned.


It spans a 30pc gap in competitiveness between North and South.

Intra-EMU current account deficits have become vast, chronic, and corrosive.

Monetary Union is inherently poisonous.

The countries in trouble no longer have the policy tools — interest rates, QE, liquidity, and exchange rates — to lift themselves out of debt-deflation.

Ambrose Evans-Pritchard, September 27th, 2011

Stockholmsbörsen rusade uppåt

OMXS30-index stängde 6,2 procent högre. 

Uppgången var stark även på andra håll i Europa. 

"Det finns en förhoppning om att skuldkrisen i Europa ska lösas och det finns några skäl till optimism", säger Nordeas aktiestrateg Mattias Eriksson e24

- The German government on Tuesday firmly rejected the idea that the European Financial Stability Facility would be expanded beyond what the 17 euro-zone governments agreed upon in JulyFrancesco Guerrera

Det är inte han som har brukat sätta upp lappar på Stockholsm gator.

Francesco Guerrera är The Wall Street Journal's Money & Investing editor.

Han har i dag pekat på en väsentlig orsak till dagens eurofinanskris. 


Bankerna har i vinstsyfte (bonusarna) köpt på sig en massa statspapper, placeringar som enligt gällande och kommande Basel-regler har ansetts riskfria och därmed inte belastat banken.


Undra på att det har gått som det har gått.


Det verkar som vi har inkompetenta ledare.

"The broad problem is clear: Bank balance sheets are stuffed full of government bonds issued by the 17 euro-zone governments — 

courtesy of misguided capital rules that encouraged lenders to gorge on these assets by ascribing zero risk to sovereign debt. 

Read more here

2011-09-26

The world markets expected concrete steps from Washington over the weekend on how governments would resolve the European crisis. They did not get it.

 Instead, the International Monetary Fund’s policy setting body asserted that

the “Euro-area countries will do whatever is necessary to resolve the euro-area sovereign debt crisis”.
 

Unfortunately, this statement seems to be based more on hope and prayer than on evidence.
 

Raghuram Rajan, FT blog September 26, 2011
 

The writer is professor of finance at the University of Chicago’s Booth School and 

author of Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy.
 

Full text


Fault Lines: 

How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy

Amazon


Mer nyheter

Godmorgon måndag Tiden krymper, menade Borg

"Det här mötet ledde ju inte till någon bred lösning", sammanfattade Borg i Washington på söndagen 

Anders Borg befarar att marknaderna på måndagen gör tummen ner efter helgens stora möten inom IMF och Världsbanken. 


Ett halmstrå kan vara att forna tredje världen-länder som Brasilien och Indien vill hjälpa till att rädda euron.
 

- Vi måste komma på en mekanism som förvandlar varje euro från EFSF till fem.
 

- Men det finns ännu inget beslut på hur vi ska kunna göra det", som en anonym makthavare vid IMF-Världsbanken-mötena sade till Reuters.
 

DITT 26 sept 2011


Gigantiskt paket ska rädda euron

För att skapa leverage för EFSF, det vill säga att flerdubbla utlåningskapaciteten utöver kapitalet 440 miljarder euro, ska fonden ta risken för lån som ges via ECB.


Om fonden tar på sig de första 20 procenten av potentiella förluster skulle EFSF:s kapacitet öka till 2.000 miljarder euro.
 

Med denna metod skulle regeringarna kunna öka kapaciteten i EFSF utan att söka godkännande i de nationella parlamenten, vilket skulle vara ett problem i många länder.
 

e24 2011-09-25

Det mesta kretsade kring eurozonen och Grekland, med en allt större medvetenhet om den ödesdigra ekonomiska dominoeffekten som skulle kunna utlösas. 


”En brandvägg” måste skapas runt de utsatta europeiska bankerna, framhöll Borg, men till detta krävs stora kapitalresurser och besluten om var och hur dröjer.


Tiden krymper, menade Borg som misstänkte att marknaderna, alltså aktiebörserna, kommer att visa sitt missnöje vid öppnandet på måndagen. 


Han tyckte sig också märka en ”trötthet” i hela den internationella krigshanteringsförmågan. 


SvD Näringsliv 26 sept 2011


Combat stress reaction (CSR), in the past commonly known as shell shock or battle fatigue,


is a range of behaviours resulting from the stress of battle which decrease the combatant's fighting efficiency.
 

The most common symptoms are fatigue, slower reaction times, indecision, disconnection from one's surroundings, and inability to prioritize.
 

Wikipedia

Europe Split on Rescue Plan
World Urges Swift Action; Germany Opposes Expanded Bailout; Anxiety at IMF

 
"This is as fast as we can move. It's going to take six weeks" to weigh the options, one euro-zone official said, and others echoed his comments, according to one person in the room. 


In response, some leaders from outside the euro zone asked, 
"Do you have six weeks?"
 

WSJ   Sept 26, 2011

At the gloomy IMF/World Bank meetings in Washington this weekend, everyone seemed to agree on one thing, and one thing only. The European debt crisis is now by far the most urgent matter facing the world economy.

 
Not only has it already taken the Eurozone to the brink of renewed recession, but it threatens to envelope the rest of the world as well.
 

”The threat of cascading default, bank runs, and catastrophic risk must be taken off the table, as otherwise it will undermine all other efforts, both within Europe and globally”, said US Treasury Secretary Geithner.
 

He is right. 

But there is still no unanimity on what exactly should be done to take take this catastrophic risk off the table.
 

Second,  it would involve using the balance sheet of the ECB to buy sovereign debt, which would be very close indeed to the direct monetisation of fiscal deficits, 

something which Bundesbank President Weidmann specifically rejected last week.
 

Gavyn Davies FT blog  25 Sept 2011

Geithner Plan for Europe is last chance to avoid global catastrophe


Europe, the G20, and the global authorities have one last chance to contain the EMU debt crisis with a nuclear solution or abdicate responsibility and watch as the world slides into depression, 


The threat of cascading default, bank runs, and catastrophic risk must be taken off the table," said US Treasury Secretary Tim Geithner over the weekend.
 

"Sovereign and banking stresses in Europe are the most serious risk now confronting the world economy. Decisions cannot wait until the crisis gets more severe."
 

Ambrose Evans-Pritchard Monday 26 September 2011

"Let's play Global Thermonuclear War"

 Denna blog 25 sept 2011


2011-09-25

Spänningen stiger

- I have never seen Europe’s policymakers as scared as I saw them in Washington last week. 

- Rescuing the eurozone requires an action plan of a scale hard to fathom.


Det skriver Wolfgang Munchau, FT September 25, 2011

- Based on previous performance, it is hard to imagine that the European Council will rise to the occasion. If it does, it is even harder to believe that they can get the support back home. 


----

Larry Summers, Barack Obama's former chief economic adviser,

who was attending his 20th IMF meeting, said: 

"I have not been at a prior meeting at which matters have had more gravity."

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8788223/Christine-Lagarde-IMF-may-need-billions-in-extra-funding.html 

War Game: Nu börjar eurokrisen bli riktigt spännande

Paul Mason Economics editor, BBC Newsnight, vet berätta att man lekte War Game den 13-14 September med 100+ movers and shakers.  

Det hela organiserades av den ansedda Breughel think tank.
 

I krigsspelet räddades euron, tillfälligt.
 

Lösningen var att utöka räddningsfonden EFSF till 3-5 trillions dollar, hur mycket det nu är.
 

Masons kollega,Robert Peston, BBC Business editor, uppger att man på IMF-mötet bestämt sig för att skriva ner fordringarna på Grekland med 50 procent
 

Det hela skulle beslutas i oktober och november (European Union council meeting in Brussels at the end of October and the G20 government heads meeting in Cannes at the beginning of November).
 

Man får onekligen Anne Wibble i tankarna. 

Under ett möte en natt under kronkursförsvaret irriterade hon de andra genom att flera gånger påminna om att "börsen i Tokyo öppnar om några timmar".

Det blir spännande att se vad som händer i Tokyo i natt och på marknaden fram till "the European Union council meeting in Brussels at the end of October and the G20 government heads meeting in Cannes at the beginning of November".

De är klart att det är spännande. Men det var ganska spännande även under det kalla kriget om det skulle bli kärnvapenkrig eller inte. Ni kommer väl ihåg filmen WarGames från 1983 när den unge hjälten vid sin dator får uppmaningen "Let's play Global Thermonuclear War".Mason och Peston kan läsas här

Forcing private creditors to write down their Greek bond holdings by more than the 21 percent tentatively agreed to in a July deal would quickly cause a "domino effect" that would see the crisis spread to other parts of Europe, warned Josef Ackermann, the outgoing chairman of the Institute of International Finance. Such a move would ultimately cost taxpayers much more than just bailing out Greece and erode confidence in the euro, said Ackermann, who is also the CEO of Germany's Deutsche Bank


Published: Sunday, 25 Sep 2011 | 2:35 PM ET 
 
"it is an open secret that numerous European banks" would run into trouble
were they forced to write down their sovereign bond holdings to reflect current market value. Deutsche Bank CEO Josef Ackermann, Der Spiegel 5 September 2011

Eurokrisen: Fler behöver visa skuldmedvetenhet, skriver DN


Fler behöver visa skuldmedvetenhet, DN, signerat Gunnar Jonsson, 25 sept 2011

Det var en rubrik som lockade till läsning.
 

Äntligen, tänkte jag, naiv som jag är, har DN, en av Ja-sidans huvudorgan, kommit till insikt om att de politiker och andra, som har drivit igenom eurons skapande, har anledning till skuldmedvetande och självprövning.
 

Det är ju inte bara kris för Grekland, eller ens bara för Eurro-zonen, EZ, som dom säger i Tyskland. 

Det är kris för hela världen.
 

"Med mörka moln över Europa och med stor osäkerhet i USA riskerar vi en kollaps i den globala efterfrågan", säger IMF-chefen Christine Lagarde, tills helt nyligen finansminister i Frankrike.

De ansvariga försöker skjuta över skulden på de greker, spanjorer, italienare med mera som utnyttjat låneerbjudandena från bankerna  som kunnat locka med de låga räntor som euromedlemskapet, till en början, medförde.
 

Men de som införde euron är de ytterst ansvariga.

I nutid hade vi först finanskrisen och nu eurokrisen.

Dessförinnan hade vi det misslyckade kronkursförsvaret,

som ingick i sammanbrottet för eurons föregånagre ERM.

- Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik. Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992.

- Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar. 

Det menar jag var ett stort moraliskt haveri, sade Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet

Dagens ledare är ansvariga för finanskris och eurokris.
 

Den obehagliga fråga som infinner sig är denna: 

Är våra ledare inkompetenta?
 

Läs mer här om kriserna  
2011-09-24

Förut ledde väl inte budgetbekymmer i Grekland till risk för sammanbrott i världsekonomin ?

Kan det ha något med euron att göra ?

Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, september 2011


Debate about whether the European dream, and the euro, can survive, and if it should have even been created in the first place. CNN 23 September 2011

If President Obama invited you /Brad de Long/ into the Oval Office, and gave you five minutes...

WESSEL: If President Obama invited you into the Oval Office, told you that he recognized that the economic policies he has pursued to date haven't had the desired outcome, and gave you five minutes to tell him what in your opinion he should do now (setting aside whether Congress would go along)?

DELONG: I would say: Mr. President: When you took office, you quickly became convinced for some reason that we were going to see a rapid, "V"-shaped recovery. Hence you took your task to be (a) stopping the panic, (b) recapitalizing the banking system, and (c) filling in a good chunk of the demand gap with the Recovery Act. 

Then, you thought, the task of macroeconomic stabilization would be finished. And so you turned your attention to (i) health care reform, (ii) financial regulation, (iii) long-run budget balance, and other issues.

This was wrong. We do not have a "V" but rather an "L". Our expectations that the market was strong enough to return the economy to its long-run full-employment configuration within a couple of years--perhaps with assistance from the Federal Reserve--was wrong. 


The short run of slack aggregate demand, high unemployment, and low capacity utilization looks as though it will last not two to three years after the downturn begin but five to ten years--or more.

What to do? Read more here

2011-09-23

Storbritanniens premiärminister David Cameron varnar världen för att den globala ekonomin är nära kollaps.
Den huvudsakliga skulden lägger han på euroländernas ansvariga som han menar inte har kunnat nå en hållbar överenskommelse för att stabilisera valutan.


DN 23 september 2011


Konstruktionen kring euron har inte varit fel

Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt  september 2011

2011-09-21

Münchau: a breakup of the eurozone must now be considered as a probable scenario.

Once the crisis hit Italy, followed by an absolutely inadequate policy response of the Italian government, the crisis has reached a point of No return.

Italy is too big to save with the current set of instruments, including ECB bond purchases, and in the absence of a credible programme of eurobonds,

he concludes that a breakup of the eurozone must now be considered as a probable scenario.

The question is now whether and how the EU can survive such a cataclysmic event.

Wolfgang Münchau in his column in FT Deutschland, ref. by Eurointelligence 21 September 2011

 

2011-09-20

Sockerbagare skriver Wall Street Journals utrikeskolum

Rolf Gustavsson betecknade nyligen dem som motsatte sig ett Europas Förenta Stater, nu, som sockerbagare, vilket jag kommenterade på denna blog


Men kan man tänka sig Bret Stephens, utrikeskolumnist på Wall Street Journal, som en sådan sockerbagare?


Han skrev häromdagen:What comes next is the explosion of the European project.


America will survive this because America is a state.
But as Bismarck once remarked, "Whoever speaks of Europe is wrong. Europe is a geographical expression."

The "fiscal union" that's being mooted will never come to pass:

German voters won't stand for it, and neither will any other country that wants to retain fiscal independence

— which is to say, the core attribute of democratic sovereignty.


The riots of Athens will become those of Milan, Madrid and Marseilles. Parties of the fringe will gain greater sway. Border checkpoints will return. Currencies will be resurrected, then devalued.

Read more hereOch då skrev jag i Financial Times om eurobonds och Hayek

Häromdagen kom jag på att jag har skrivit om eurobonds i Financial Times, December 9 2010, visserligen bara under rubriken "Letters to the Editor", men ändå.


- Sir, European sovereign bonds, called E-bonds, would end the crisis, according to Jean-Claude Juncker and Giulio Tremonti (Comment, December 6). 

In fact it would be a step, hard to reverse, on the road to something that many would call a fiscal union federal superstate.


Därom råder det väl i dag enighet. Även om en del tycker att detta vore bra och andra hotar med det.


- There we would end up in a state of European bondage, skrev jag.


Jag hade nämligen kommit på att ordet "bondage" enligt Google betyder livegenskap, vilket på engelska heter serfdom och då blir associationen för en ekonom självklar:


- Google translates bondage to a Swedish word that in English is "serfdom" (livegenskap).


- So maybe we are on The Road to Serfdom, after all.


Vägen till träldom var ju den bok av Hayek som väckte många till insikt om socialismens faror.


Där fick jag till det, tycker jag.


Gideon Rachman skrev i FT i går den 19 september att Greklands utträde ur EMU visserligen ligger i landets långsiktiga intresse, men att det för med sig stort lidande.- Europe could well see bank failures, much deeper austerity, higher unemployment, social unrest, political radicalisation, heightened tension between nations and a threat to the EU itself. 

- Under those circumstances, being “right” will be little compensation – even to eurosceptics.
När man får rätt, om kronkursförsvaret eller EMU, blir man inte belönad. Tvärtom är de som haft fel arga och säger typ, Nu är Du nöjd förstås!
Därför tillät jag mig påpeka i en av av många kommentarer till Rachmans artikel att

Rolf Englund | September 19 | Permalink
 
We who seem to have been right have no reason to be ashamed.


It is not our fault that the full-scale experiment seems to have failed miserably.


On the contrary, had we been listened to all this misery would not happen. 

Eller som jag brukar säga: Det är inte mitt fel. Jag bara påpekar det.


2011-09-19

Greklandskrisen på 30 sekunder

Grekland kan betala sin förfallande skulder om de får nya lån. 


Men det hjälper inte kostnadsläget.


Calmfors pekar på Eurokrisens huvudproblem, kostnadsläget

Certainly not

Not Jean-Claude Trichet, who German experts say is destroying the credibility of the European Central Bank by shoring up the bonds of countries and banks that can't otherwise attract funds at sustainable rates.

Not even International Monetary Fund head Christine Lagarde, who after a whirl at candor decided that Europe's banks are not in as bad shape as she originally claimed.

And certainly not the members of the euro-zone bureaucracy, who equate scheduling a meeting with solving a problem.Irwin Stelzer, the director of economic policy studies at the Hudson Institute, Washington, WSJ  


Eurokrisen på 30 sekunder

Du skall införa euron om Du, nu, vill skapa ett Europas Förenta Stater.


Du skall inte införa ett Europas Förenta Stater för att rädda euron.


Lawrence Summers 18 September 2011

2011-09-18

PJ Anders Linder är värd beröm

Det har väl här och där framgått att jag inte tillhör PJ Anders Linders beundrare.


Men i dag har han varit både duktig och lite modig.

Den allmänna ideologiska sekulariseringen har pågått länge, och de större partierna finns numera i en mittfåra där såväl marknadsekonomi som välfärdsstat har blivit självklarheter. Ska man klara sig bra gäller det att vara flexibel och inte stöta väljare från sig i onödan.

Vägen till makt och framgång tycks i högre grad gå via duglighet och förtroende än via trofasthet mot värderingar som ligger fast över tid. De nya moderaterna är minst lika intresserade av att lyssna in opinioner som av att skapa dem.

Då blir det opraktiskt med heliga skrifter som är för specifika och som inte bara bjuder på öppna famnen utan också gör klart vad man inte kan tänka sig. 


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/moderaternas-sista-ideprogram

Är New York City Mayor Michael Bloomberg en kommunist?

New York City Mayor Michael Bloomberg is worried that high U.S. unemployment could lead to the same kind of riots here that have swept through Europe and North Africa.

"You have a lot of kids graduating college, [who] can't find jobs," said Bloomberg, during his weekly radio show on Friday. 

"That's what happened in Cairo. That's what happened in Madrid. You don't want those kinds of riots here."

http://money.cnn.com/2011/09/16/news/economy/bloomberg_jobs_riots/index.htm?iid=H_E_News

Grekland, demokratin och det nu aktuella pladdret

Ledaren för Greklands största konservativa oppositionsparti säger att det enda sättet att få det skuldtyngda landet ur dess ekonomiska kris är att utlysa nyval. Det meddelade Ekot, 17 september kl 21:55

– Enda lösningen är val, så att folket vilja kommer till uttryck, sade Ny demokratis ledare Antonis Samaras i ett tal i Thessaloniki på lördagen. Ny Demokrati leder för närvarande över det styrande Socialistpartiet i opinionsmätningarna. Partiet motsätter sig stödpaketen för Grekland och säger att sparåtgärderna hämmar ekonomisk tillväxt.

Just nu är det inne bland de som vill ge intryck av att de förstår eurokrisen att bara det blir med federalism och Bryssel och Frankfurt får mer att säga till om över medlemsländernas ekonomier så kommer det att ordna sig med Grekland och de andra GIPSI-länderna.
 
Det är svårt för den grekiska regeringen, vald av folket, det grekiska folket, att få igenom det man tror behövs.


Det kan till och med finnas olika åsikter, hemska tanke för Bryssel, om vad som bör göras.


Det kallas demokrati, folkstyre.


Demokratin har sina brister, men den som vill avskaffa folkstyret och ersätta den med Bryssel-styre har bevisbördan.


De får faktiskt besvära sig med att i val övertyga sina folk om att det är andra folk som skall bestämma över dem.


Euron är inte EUs största problem. Det är den bristande legitimiteten som är EUs största problem.

Som The Economist skrev i en dubbelbottnad ledare:

This is not what they were promised when the euro was set up

"ever closer union"

Rolf Gustavsson, demokratin och sockerbagare

Euron har i Jean Monnets anda införts utan att Europas ledande politiker har inhämtat medborgarnas uttryckta gillande av något som många hävdar bara kan fungera om EU omvandlas till en Union, eller ett nytt romerskt rike, som jag brukar kalla det.


Kanske det är lite hårt uttryckt, men de flesta håller nog med om att bristande demokratisk legitimitet är ett av EUs stora problem.

- Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att
jag tror inte att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa, säger Göran PerssonRolf Gustavsson, vars omdöme och kunskaper inte kan ifrågasättas av någon, har tagit upp det i en artikel vari han påtalar "försummelsen att pedagogiskt vinna folks förståelse för att den fördjupade ekonomiska integrationen också har en politisk dimension".

"en politisk dimension".


Med det syftar han på avgörande stora steg mot ett Europas Förenta Stater.

De som inte vill ha en sådan utveckling kallar han "allehanda populistiska sockerbagare som lockar med den gamla världens söta illusion om nationell suveränitet".

Ett sådant förakt för många medborgares bekymmer över EUs redan nu bristande demokratisk legitimitet är lika betecknande för federalisternas sätt att föra dialogen med medborgarna som illavarslande för framtiden.


Full fart framåt, och strunta i isbergen, säger man på Bryssels kommandobrygga, liksom man sade det på Titanic.

2011-09-16

The Economist:: This is not what they were promised when the euro was set up. Completely true, and sadly irrelevant.

Put our plan to many Europeans — creditor Germans, debtor Greeks or Eurosceptic Britons — and they may moan that this is not what they were promised when the euro was set up. 

Completely true, and sadly irrelevant. 

The issue now is not whether the euro was mis-sold or whether it was a terrible idea in the first place

it is whether it is worth saving.

The Economist editorial, Sept 17th 2011

Armageddon eller Rubicon?

"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."
 

Romano Prodi, EU Commission President, FT 4 December 2001

Few people, least of all this newspaper, want either vast intervention in financial markets or a big shift of national sovereignty to Europe.
 

It is just that the alternatives are far worse.
 

The Economist editorial, Sept 17th 2011


More here

Jag har inte vågar läsa ledaren ord för ord ännu.


Tänk om The Economist har givit upp.

Men varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt.

Winston Churchill, 1940:
 
We shall defend our island whatever the cost may be. 
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds.
We shall fight in the fields and in the streets.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.


All great things are simple, and many can be expressed in single words:

freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Winston Churchill

Vi som inte vill vara kollaboratörer kämpar på, kort sagt. 

Och vid närmare genomläsning kanske det visar sig att The Economist inte alls har givit upp.
 .


Geithner och Gordon Brown oense om eurokrisen

U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner told EU finance ministers on Friday they should
end loose talk about a euro zone break-up and work more closely with the European Central Bank to tackle the debt crisis.

 
CNBC 16 Sept 2011European banks are “grossly under-capitalized

and the debt crisis is more serious for the region than the 2008 meltdown
 
“The euro cannot survive in its present form, it’s going to have to be reformed dramatically.
 

Gordon Brown, Bloomberg 16 Sept 2011

Tuffa tjack med nagellack, och så är dom BBC Economics Editor

As I said on the 10 o'clock news last night,

it is not clear why investors should be so thrilled by such an anodyne statement.
It didn't say anything that had not been said before

- indeed, the words from the French and German side didn't do much more than confirm that Greece was part of the eurozone. That much, we already knew. The question is whether it will stay there. 

Stephanie Flanders, BBC Economics editor, 15 September 2011

The roadmap of a Greek euro exit


Bild (Zeitung, not Bildt) has a detailed roadmap of a Greek euro exit as the paper imagines it. 

After the closing of the stockmarket on a Friday evening, the Greek government would declare bankruptcy and say that it only honours 50% of its outstanding debt, 
thus halving it from 350bn € to 175bn €. 

To contain the shock the Greek stock market would have to stay closed for a few days. 

The Greek banks and the ECB would have to be recapitalized. 

There would have to be capital controls. The government would reintroduce the Drachma by stamping the existing euro bills. 

The new currency would drop in relationship to the euro and the dollar thus making domestic goods competitive and allow Greece to achieve surpluses to honour its debt. 

The remaining Euro coins would have to collected by the central banks and acquire the status of a collector’s item, Bild explains. 

2011-09-15

What could go wrong?

After the creation of the euro in 1999,

European nations that had previously been considered risky,
and therefore faced limits on the amount they could borrow,


began experiencing huge inflows of capital.


After all, investors apparently thought, 


Greece/Portugal/Ireland/Spain were members of EMU, 

so what could go wrong?


Paul Krugman, New York Times, 22 May 2011

Är det jag som är idiot, eller alla andra?

Stockholmsbörsen stiger med stöd av den ökade optimismen som etablerat sig på marknaderna efter uttalanden från Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicola Sarkozy.uppmanade på onsdagskvällen den grekiska regeringen att genomföra planerade finansiella reformer och de slog fast att Grekland är och ska förbli ett euroland.

Börserna i såväl USA som i Asien nu på morgonen steg på beskeden.

DN/TT 15 sept  09:35

Tillägg

Det kanske blir lugnt några dagar men sedan bryter stormen lös.

Meningen med uttalandet är att få respit för att i hemlighet sy ihop en uppgörelse om skuldavskrivning kombinerad med stödåtgärder till de europeiska bankerna. Helst skulle man ha velat vänta till efter årsskiftet eftersom den nya permanenta stödmekanismen ESM då kan gå in med nya pengar.

Men det tåget har nog gått.

Danne Nordling 15 september 2011 


Despite a long-term picture in Europe that appears to be as unsettled as ever, investors will take any bit of good news and run with it.

http://www.cnbc.com/id/44536776

EMU is Bad, Bad, Bad

By joining the euro, Greece and other peripheral nations lost much more than control over interest and exchange rates.

They also lost the capacity to issue debt in their own currencies.
 

Just as bad, they have lost the discretion to apply counter-cyclical budget policies.
 

The extreme mix of deflationary measures they have been forced into,  to regain competitiveness, means they may not even be able to use automatic fiscal stabilisers to fight economic contraction.


A self-feeding spiral of economic destruction has established itself.

Read more here

EFC varnar EU-ledarna för kreditstopp. EFC ???

EFC warns of credit crunch
Eurointelligence Daily Briefing 15.09.2011


Reuters has the story that the EFC had produced a (no longer) confidential report in preparation for this weekend’s informal meeting of finance ministers, in which it warned of a renewed credit crunch, as the sovereign debt crisis spills over to banks.

EFC ???

Economic and Financial Committee (EFC)
The Committee is composed of senior officials from national administrations and central banks, the ECB and the Commission

http://europa.eu/efc/index_en.htm

Så nu kan Du som läsare av denna blog snobba med att Du vet vad EFC är...

Den nationella flaggan i topp

The German energy commissioner Günther Oettinger is under pressure to apologize or to resign after his advice that the flags of countries running huge budget deficits should be put on half-mast in front of EU institutions.
 

150 parliamentarians now ask him to issue an apology or to step down.
 
Eurointelligence 15 septermber 2011Det är således inte vilken tysk som helst eller Bildt-Zeitung som sagt dettta.


Det är en EU-Kommissionär.


Det är fint att vara. Eller var fint att vara, som Delors, numera är de tydligen mera som Cecilia Malmström


Det är inte speciellt fint.

2011-09-14

Plan B, eller om det är Plan C

Tysklands utrikesminister Guido Westerwelle:

"Vi är emot euroobligationer eftersom vi inte tror att man kan bekämpa skulderna i Europa genom att göra det lättare att låna mer"

På frågan om den tyska regeringen överväger möjligheten av en grekisk default svarade han att regeringen "överväger allt som behöver övervägas".

Det är lika sannolikt som odramatiskt att den tyska regeringen överväger vad som skall göras om Grekland inställer sina betalningar. Självklart är det varje regerings skylidighet att ha en plan i beredskap för tänkbara katastroflägen.


Det anmärkningsvärda är att man genom att införa euron har skapat ett helt onödigt katastrofläge.
 

"Through stupidity, romanticism and goodness knows what, the experts — chancellors and economists — supported the idea of a currency that has no chance of working.
 

Even its predecessor, the Exchange Rate Mechanism, collapsed."
 

Tim Martin CNBC 9 September 2011


Det jobbigt att svänga. Har man sagt A, måste man säga B. Och har man sagt B är det svårt att säga att A var fel. 

Jag har kallat detta för Englunds lag.

Martin Wolf

“Perhaps future historians will consider Maastricht a decisive step towards the emergence of a stable, European-wide power. Yet there is another, darker possibility ... 

The effort to bind states together may lead, instead, to a huge increase in frictions among them. 

If so, the event would meet the classical definition of tragedy: hubris (arrogance), ate (folly); nemesis (destruction).”

I wrote the above in the Financial Times almost 20 years ago.

My fears are coming true.

Martin Wolf

Pengarna går till franska (och tyska) banker, inte till lata greker

The total debt of the three big U.S. banks is  39% of GDP,
 

while the debts of BNP, Crédit Agricole and Société Générale 
come to 250% of French GDP.

Nicolas Lecaussin, Institute for Economic and Fiscal Research (IREF), WSJ 13 September 2011

Och så försöker dom lura i oss att pengarna från EU går till lata greker...Der President der Bundesbank vill ha svar

In a remarkable speech Bundesbank president Jens Weidmann yesterday launched a debate in Germany on the eurozone’s future evolution, Financial Times Deutschland reports. 

He urged the government to quickly decide on whether it wanted to continue existing arrangements  
or “big leap” towards a fiscal union /which/ would require a change of the German constitution and would be the result of a “long and difficult path”

Eurointelligence 14 September 2011

Börsen ner 25 % SEB ner 40 %

Stockholmsbörsen har tappat en fjärdedel av börsvärdet sedan årsskiftet. SEB har tappat över 40 procent.

DI 13 september 2011

Annika Falkengren gästade Stora Annonsördagen och intervjuades från scenen. När man kom in på mediebavakningen  sa hon:

– Jag ställer aldrig upp på intervjuer, men mitt ansikte används hela tiden, och det är tröttsamt.


Annika Falkengren menar att hon exploateras mer i media än manliga vd:ar, just för att hon är är kvinna.
 

– Jag tycker att det är tröttsamt och tjatigt. När det handlar om gubbarna, de manliga bankcheferna visar tidningen alltid loggan, men när det gäller SB använder de mitt ansikte på bild, och det kan kännas tröttsamt. Det gått över alla gränser som finns, sa hon.

Resume 2011-04-06


2011-09-13

Calmfors pekar på Eurokrisens huvudproblem, kostnadsläget

- Problemet för till exempel Grekland är att kostnaderna under ett antal år stigit i förhållande till andra euroländer. Landet behöver sänka sina kostnader kraftigt för att få fart på exporten och därmed skapa tillväxt. Att göra det genom lönesänkningar är plågsamt och tidsödande.
- Att återinföra en nationell valuta som får falla i värde skulle snabba på processen.


Det skriver Lars Calmfors i  DN i dag den 13 September 2011


Detta är en lika klok som gammal sanning helt i överensstämmelse med main-stream ekonomisk vetenskap.
Elementärt, min käre Watson


Ändå är det denna sanning som vår EMU-vänliga överhet vill glömma bort.
Dom försöker få det till att det är statsskulden som är bekymret.


Utan en anpassning av kostnadsläget kommer det heller inte att lyckas att få en tillväxt som gör att statsskulderna blir hanterliga.


Det är således inte något nytt som Calmfors nu för fram, sedan han lämnat ordförandeskapet i Finanspolitiska Rådet.


Själv har jag, utan att göra anspråk på att ha kommit på något själv, tidigare skrivit om kostnadsläget betydelse för Grekland och de andra länderna tillgörande Gipsi-gruppen.


-IMFs dödsdom över Grekland och EU:s räddningspaket var rubriken på denna blog den 12 maj 2010


Tjänstemännen bedömer i rapporten att Greklands "effektiva växelkurs", inom eurosamarbetet, är övervärderad med upp till 30 procent och att denna övervärdering måste pressas ut ur den grekiska ekonomin i en "lång och smärtsam process".


Snart kommer väl till och med Jan Björklund och Carl B Hamilton, men kanske inte Carl Bildt, att inse att EMU inte var någon bra idé.


Visst är det lite pinsamt för den svenska överheten att folket insåg detta redan år 2003.


Ett annat inlägg på denna blog, den 19 juli 2011, hade rubriken


"Det är kostnadsläget, stupid. Mohamed El-Erian, Pimco, och Tomas Lundin, SvD Näringsliv, är ense"


- Om man inte kan låta sin valuta falla, vilket man inte kan i EZ, eftersom man inte har en egen valuta, är den sedvanliga devalveringsvägen stängd. Då får man i stället göra vad som ibland kallas en intern devalvering, sänka lönerna i nominella tal, lönesänkningar.


Sverige gjorde ett misslyckat försök med detta i Ådalen 1931.


Men det finns dom som fortfarande inte vill, eller kan, inse situationen.
- Konstruktionen kring euron har inte varit fel, skrev t. ex. Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, helt nyligen.


Mer av Lars Calmfors

2011-09-12

Prodi om euron på väg till Rom

"We must now face the difficult task of moving forward towards a single economy, a single political entity... 

For the first time since the fall of the Roman Empire we have the opportunity to unite Europe."


Romano Prodi, EU Commission President, speech to European Parliament, 13th October 1999.


"I am sure the euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. 

It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created."


Romano Prodi, EU Commission President. Financial Times, 4 December 2001

Sur kommentar


Have a Nice Day!

Moody’s is likely to downgrade BNP Paribas, Crédit Agricole and Société Générale today

Le Monde: ECB buying bonds in order to avoid an explosion of the eurozone.

Eurointelligence Daily Briefing 12 september  2011

Konstruktionen kring euron har inte varit fel

Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt


SvD Brännpunkt, 9 september 2011


2011-09-10

Reinfeldts erkännande om att "utanförskapet" varit bra under krisen

I Ekots lördagsintervju i dag den 10 september 2011 har statsministern gjort ett glädjande erkännande.

- Vi har ett beslut från svenska folket att stå utanför euron /som/ har tjänat oss bättre i tider av oro och mycket stort tryck mot euron, det erkänner jag.

Det kan ju tyckas vara självklart i dag.

Men det är en för statsministern ny insikt.

I en intervju i Sydsvenskan i april förra året hävdade han motsatsen:


Han menar att kronans fall i början av krisen gjorde honom än mer övertygad om nackdelarna med en liten ”skvalpvaluta”.

– Att vara en liten valuta i närheten av en stor är inget problem i soligt väder. Men när det blåser storm ökar trycket på den mindre valutan. Det var det som skedde i inledningen av finanskrisen.

Om detta hans uttalande skrev jag då på denna blog att


- Reinfeldt är väl inte dummare än att han förstår att, när finanskrisen rasar och stora delar av den svenska industrin, främst hela fordonsindustrin med Volvo, Saab, Scania och Volvo lastvagnar, står inför sammanbrott, att det då är en fördel, inte en nackdel, att kronans försvagas och euron fördyras.

- Hade han inte förstått det själv hade han ju kunnat fråga sin finansminister Anders Borg.

- Men han förstår det nog själv. Ända talar han mot bättre vetande.

- Han gör sig visserligen löjlig, men det bedömer han som ett mindre ont än att medge att det är bra för Sverige att inte vara med i EMU.

Men nu har han således kommit till insikten, eller åtminstone sagt, att det i kristider är bättre att inte vara med i EMU.

Det är ett stort framsteg.

Och i goda tider kan det väl heller inte vara fel att ha en egen valuta och en egen ränta.

Fredrik får väl tacka Carl Bildt för att det blev folkomröstning

Om boken "En olaglig folkomröstning" /EMU/ av Joakim Nergelius (Ratio)

Greklands PM håller tal och Tyskland förbered räddning av sina banker

Germany Is Said to Prepare Plan to Assist Banks If Greece Defaults on Debt

Bloomberg 9 september 2011

The Greek prime minister Saturday makes a key economic policy speech
 His finance minister was on Friday forced to dismiss market speculation that the country might default over the weekend

Read more here

More than 5,000 police have been mobilized to barricade the city center ahead of Mr. Papandreou's speech, during which he's expected to talk about the urgency of the planned measures and stand firmly by government policy despite rising popular opposition, and even resistance within his ruling Socialist, or Pasok, party.

WSJ 9 September 2011


Men euroanhängarna har i alla fall något att glädjas över - Bulgarien vill gärna gå med i EMU.

Bulgaria remains committed to adopting the euro as quickly as possible despite the crisis engulfing the bloc, Bulgarian Finance Minister Simeon Djankov said in an interview Friday, offering a rare vote of confidence in the single currency's long-term future.

WSJ 9 September 2011


Expressen, euron och valutakursen


Ett vanligt argument är att Sverige tjänat på att stå utanför euron under finanskrisen.
Det vill säga att vi har haft en svag krona som ska ha gynnat oss
Det skrev Expressen den 7 september 2011


Euron skvalpar mer mot dollarn

Här kronan mot USD

Vilken valuta skvalpar mest?

Det kan ju vara bättre att anpassa sig efter skiftande förhållanden, än att som Bildt sade, "bli en skvalpvaluta", varmed han nog menade något förklenande.

- Det ska erkännas att Socialdemokraterna faktiskt tar ett ansvar för euron. Samtidigt som man vill skjuta ett svenskt medlemskap så långt framför sig som man bara kan så bejakar partiledningen plötsligt tanken att införa euroobligationer.

- Det är både en dramatisk och motsägelsefull omsvängning i S-politiken.

- Euroobligationer är ju ett stort - och nödvändigt - steg mot mer av överstatlighet i eurosam­arbetet. Och just fler federalistiska inslag i EU brukar ryggradsmässigt avfärdas av svenska socialdemokrater.

- Den som skyller dagens finansiella turbulens på valutaunionen bör inte glömma hur det såg ut innan euron infördes, fortsätter Expressen.

Ja, då hotades i alla fall inte Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Irland av statsbankrutt...

2011: The Year of the European GIPSI?

När Italien sätter in ett I utöver I som i Irland blir PIGS till GIPSI

2011: The Year of the European GIPSI?

Seeking Alpha 15 November 2010  

PIIGS is truly not a flattering acronym, and can be deemed offensive and downright cruel.

But the ugly acronyms don't stop there and STUPID (zerohedge.com) is yet another one that refers to another group: Spain, Turkey, U.K., Portugal, Italy, and Dubai.

As a matter of fact, just about any country in Europe can be bundled into a new group, because the economic landscape across the pond is quiet dire.

Full text
Italien

Det skall bli intressant att se hur de svenska ny-hooveristerna skall ta emot President Obamas senaste stimulanspaket på 447 miljarder dollar.

På sina ställen, inte bara i Sverige, förefaller nyliberalismen har muterat till ny-hooverism.
Johanna Möllerström, Harvard och Hoover

Det skall bli intressant att se hur de svenska ny-hooveristerna skall ta emot President Obamas senaste stimulanspaket på 447 miljarder dollar.

Skall de utmåla Mark Zandi, chief economist at Moody’s och  JPMorgan chief U.S. economist Michael Feroli som oansvariga sossar som bara vill blåsa på och inte tänker på den farliga statsskulden?

JPMorgan chief U.S. economist Michael Feroli:
“The plan would go a long way toward stabilizing confidence, forestalling another recession and jump-starting a self-sustaining economic expansion.”

JPMorgan chief U.S. economist Michael Feroli:
“It offsets what would otherwise have been a huge drag from the fiscal restraint” that was due next year, he said.
“The plan reduces the risk of a recession in 2012, though it doesn’t do much for growth in the second half of this year.”

Detta enligt Bloomberg
 
Men det kanske är tidsandan som har svängt så fort att många opportunister inte har hängt med?

Stephanie Flanders, BBC Economics editor, har noterat att

There was a time, not so long ago, when politicians were profligate and the markets begged for restraint.
Not any more.
Now it is politicians - on both sides of the Atlantic - who demand fiscal restraint and spending cuts.
While the financial markets seem to be looking for stimulus.

Read more here

2011-09-09

9 SeptemberDen italienska obligationsmarknaden är världens tredje i storlek.
Med dessa väldiga volymer kan ECB inte i längden uppträda som yttersta garant, när de privata aktörerna drar sig undan.
Mer varaktiga stödköp skulle dessutom knappast vara förenliga med reglerna i EU-fördraget.
Johan Schück, DN Ekonomi 9 september 2011

Tidskriften /The Economist/ hävdar att byråkraternas och teknokraternas välde i EU har kommit till vägs ände.
Att den metod som Jean Monnet uppfann på 1950-talet, och som allt sedan dess har använts för att skapa
det som i fördragen kallas ”en allt fastare sammanslutning” av unionens medlemsländer, inte längre fungerar.
Annika Ström Melin, DN 9 September 2011

"Euron och Saab har lite för mycket gemensamt"
I hägnet av krishanteringen träder ett nytt EU fram
Claes Arvidsson, SvDs ledarsida 9 september 2011

Den gemensamma valutan ska räddas genom exit för de stater som gör euron sjuk. I den bästa av världar kan detta ske under ordnande former.
I verkligheten är det lätt att se ett kaotiskt förlopp som inte bara skulle slå hårdare mot ett land som Grekland,
utan som i den tätt tvinnade ekonomin skulle spridas vidare likt ringar på vattnet.
Claes Arvidsson, SvDs ledarsida 9 september 2011

Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Euron är numera kärnan i det europeiska samarbetet.
Utan den reduceras samarbetet till ett frihandelsområde, mindre långtgående och mindre betydelsefullt än
den politiska union som med en gemensam valuta möter globaliseringens utmaningar.
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011

“Rates can be lower than you’d imagine for longer than you’d think,” said Kit Juckes, currency analyst at Société Générale.
“But you wouldn’t expect the kind of things we’ve seen in [European] rates unless you’re thinking something terrible will happen.”
FT 9 September 2011

Unless there is a dramatic and simultaneous shift in the politics of Italy, Germany and the European Central Bank,
the collapse of the eurozone is all but certain. Neither Italy, Spain, Portugal, Ireland nor Greece will be able to maintain their membership in the eurozone,
and maintain sustainability of their sovereign debt at current interest rate spreads.
Wolfgang Munchau, Eurointelligence 9 September 2011

The biggest constraints on action in the major developed economies now have less to do with those economic realities and
more to do with political paralysis, misplaced fears about inflation and moral hazard,
and unwarranted disaffection with the efficacy of the traditional fiscal tools of tax cuts and investment to encourage growth.
Tim Geithner, FT 8 September 2011

It is time to take the bull by the horns and say that
fiscal policy should aim to balance the economy and not just the national budget,
especially at times when monetary policy cannot do the job on its own.

Samuel Brittan, FT, 8 September 2011

2011-09-07

Lars Jonung, ny ordförande för Finanspolitiska Rådet, har en fråga att besvara

Lars Jonung var på sin tid, vid kronkursförsvaret 1992, rådgivare åt statsministern, Carl Bildt.


Finansministern hette Anne Wibble.


Dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis:


"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges.


- Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett.


- I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitken."


Kommentar av Rolf Englund:
Men han måtte väl ändå ha upplyst Bildt och Wibble om sin uppfattning. Det var hans jobb.
Då är den ännu obesvarade frågan: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?

Jag ställde den frågan till Joung för ett tiotal år sedan och fick svaret:- Tänk att det skulle ta Dig 12 år att hitta den frågan. Jag skall besvara den vid ett senare tillfälle.


Men inget svar har inkommit och ingen journalist har mig veterligt ställt den frågan.


Nu kanske det är dags.


När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?


Läs mer här

Gunnar Hökmarks generande förslag om eurokrisen

Gunnar Hökmark, tidigare partisekreterare, var ekonomisk-politisk talesman för moderaterna och den som  tillsammans med de andra i bunkergänget lade grunden för moderaternas valkatastrof 2002, som den hygglige Bo Lundgren fick bära skulden för.

Hökmark avgick och skickades i exil till EU-parlamentet, en ganska mjuk landning för ett så stort valnederlag.

Han har nu tagit till orda på Brännpunkt för att ge sitt recept för lösning av eurokrisen.

Hans recept är generande enkelt: Inga nya beslutsformer och inga nya förändringar av fördraget.
Allt som behövs är statsfinanser i balans och reformer som ökar tillväxten.


Han låtsas inte om att han förstår, för det gör han väl, att ett dominerande problem är att nedskärningar för att förbättra statsfinanserna leder till lägre efterfrågan och därmed lägre produktion och statsinkomster. Detta i ett läge där landet är medlem i EMU och inte genom en växelkursförändring kan ersätta bortfallande inhemsk efterfrågan med ökad efterfrågan från utlandet.


Som skedde i Sverige efter Bildts misslyckande med att upprätthålla den fasta växelkursen.

Några av det som skall öka tillväxten, enligt Hökmark, är en transatlantiskt frihandelszon, ett lyckligt slut på WTO:s Doharunda och att "de arabländer som kastar av sig förtryckarna erbjudas betydande frihet att exportera till EU".

Ett sådant initiativ skulle bidra till förstärkt dynamik även i den europeiska ekonomin, tror Gunnar Hökmark, neo-moderaterns motsvarighet till den äppelkindade Cecilia Malmström.

Gunnar Hökmark och de andra Euroanhängarna uppträder fortfarande som om de tror att krisen handlar om Grekland och statsfinanser.

De vill inte inse att  tanken, att ha en gemsam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke. Allt var fel från början, precis som kommunismen.

- Om bara inte Stalin hade kommit...
- Om bara inte Grekland hade misskött sin ekonomi...


2011-09-05

Riksbankens inflationsmål bör höjas från nuvarande 2 till 3 eller 4 procent för att skapa bättre möjligheter att möta framtida kriser. Det säger professor Lars Calmfors

- Riksbankens inflationsmål bör höjas från nuvarande 2 till 3 eller 4 procent för att skapa bättre möjligheter att möta framtida kriser. Det säger professor Lars Calmfors i en intervju med Dagens Nyheter
DI, 5 september 2011

 "Med en reporänta som under normala förhållanden ligger högre får Riksbanken mer svängrum när det verkligen behövs. Det gäller i en djup kris där ekonomin verkligen behöver extra stimulans", säger Lars Calmfors.

Läs mer här


Den kan verka kontroversiellt i Sverige. Men samma förslag har framförts av Olivier Blanchard, the IMF’s chief economist.

Central banks should raise their inflation targets—perhaps to 4% from the standard 2% or so.

The Economist print Feb 18th 2010

Och Martin Wolf har ställt frågan "Did inflation targeting fail?"

Central banks have mostly escaped blame for the crisis.
How can it have gone so wrong? Also about The Taylor Rule

Martin Wolf, Financial Times, May 5 2009

The ideas that sustained the pre-crisis policy framework have been thoroughly discredited

Among these ideas, the central and most clearly falsified are the supposed “Great Moderation” in economic volatility and the “Efficient Financial Markets Hypothesis”.

John Quiggin, FT November 29 2010

Wolodarski, Monnet och EUs bristande legitimitet

- Brittiska The Economist gör i sitt senaste nummer en träffsäker observation om eurokrisen.
Det skriver Peter Wolodarski, DN 4 september 2011.

Han konstaterar att under det kalla kriget kunde Finland inte tillåta sig att ansöka om medlemskap i Europeiska unionen på grund av sin långa gräns mot Sovjetunionen. Först när Berlinmuren föll och Sovjet upplöstes blev det möjligt att närma sig Västeuropa, och Finland kom att bli en mycket aktiv och engagerad EU-medlem.

Ja, det var naturligtvis Den Stora Grannen i Öster som gjorde Finland, liksom Estland, Lettland och Litauen, EU- och EMU-vänligt, inte någon annorlunda djup ekonomisk analys av hur bra det skulle vara att ha en gemensam valuta.

- I Sverige har Sannfinländarna uppmärksammats för sin inställning till invandrare. Det har fått många att missa att det är i Europafrågan som Soini stöper om finländsk politik, påpekar Wolodarski.

- Medan Sverige stötte och blötte dessa frågor i åratal med hjälp av två folkomröstningar var det förhållandevis tyst på andra sidan Östersjön. Eurobeslutet drevs igenom utan någon större debatt.

- Europaprojektet kom till för att hålla tillbaka nationalism och fientlighet mellan stater. Men med sina stolta ideal och bristande demokratiska förankring i människors vardag är EU också en bekväm spottkopp för populister, är Wolodarskis slutsats.

Är verkligen kritik mot det som Wolodarski kallar "bristande demokratiska förankring" något som man skall avfärda som "en bekväm spottkopp för populister"?

Jag upptäcker nu att Wolodarski och jag har läst samma artikel i The Economist.

Charlemagne: The end of Monnet
The debt crisis is exposing problems in the basic design of the European Union
The Economist print 2 September 2011

Artikelns slutsats är

The limits of Monnet’s method are being reached.
Governments are running out of modest steps that can be passed off as technocratic fixes.

Short of an unexpected change in the markets, or a sudden return to growth, they must confront a fundamental political decision: if the euro area wishes to avoid the nuclear option of complete disintegration, it will have to make the leap towards fiscal union.

It is time to set Monnet aside. Tell voters what the real choices are.

Vill Wolodarski fråga väljarna?


Och vad säger Svenska Dagbladet?


Svenska Dagbladet tiger.


2011-09-03

Ett lysande framträdande av Caroline Fourest om Islam och Multikulti

Mångkultur och mångkulturalism är inte samma sak.

Den mångkulturalism som utbrett sig i Europa är i själva verket en form av rasism.

Problemen börjar när man i diversitetens namn accepterar och gör undantag, exempelvis vad gäller kvinnors rättigheter.

Detta säger Caroline Fourest, fransk författare och debattör som menar att vi inte kan tolerera intolerans.

Från ett seminarium om religionsfrihet och individuell frihet. Arrangör: Humanisterna.

Och sånt visar dom på Utbildningsradion nuföriden.

TITTA på det här

Hennes böcker hittar Du här

Vad skall Mona säga?

Är det någon som undrar det?


2011-09-02

Ja-sägarna sade ingenting i folkomröstningen om en Federation, som Joscha Fischer nu anser nödvändig

Det går långsamt upp för allmänheten – också i Tyskland – att finanskrisen kan tillintetgöra hela det europeiska unions­projektet, eftersom den skoningslöst blottar svagheterna i eurozonen och dess konstruktion.

Det skriver Joschka Fischer i en Kolumn på  DNs ledarsida den  2 september 2011

- Eurozonen vilar på en bräcklig konfederation som är bunden till en valutaunion och vill samtidigt behålla sin finanspolitiska suveränitet. I en kris fungerar det inte.

Dessa svagheter är politiska snarare än finansiella eller ekonomiska, påstår han
.
Det är i alla fall en steg framåt mot euroanhängarna tidigare linje om  att krisen handlar om Grekland.

De vill inte inse att  tanken, att ha en gemesam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke, skrev jag på denna blog 2011-07-22

Nu hävdar eurons Ja-sägare att allt kommer att bli bra bara vi bildar en riktig federation, det jag brukar kalla ett nytt Romerskt rike.

Men om det är svårt för den grekisk regering, vald av grekerna, att genomföra de reformer som påstås vara nödvndig, hur svårt skulle det då inte vara att genomföra detta från Bryssel och/eller Frankfurt?

Enligt Fischer och det nu rådande konsensuspladdret har Europa  tre möjligheter.

Att traska på som förut trappar bara upp krisen och förlänger den. Om valutaunionen upplöses går det europeiska projektet i graven och följden blir ett ohanterligt kaos.

Den tredje möjligheten är att EU går framåt mot reell ekonomisk och politisk integration.

Det vågar dagens ledare inte göra därför att de inte tror sig ha det nödvändiga folkliga stödet i sina länder, skriver Fischer.

Däri har dagens ledare fullständigt rätt. Det finns inget folkligt stöd, än midre något folkligt mandat, för att omvandla det forna EEC, som jag var och är för, till en stat med de nuvarande staterna som provinser.

Skall man införa ett Romerskt rike får man först fråga sina folk.

Och, slutligen men inte minst. Är det någon som kan erinra sig någon från Ja-sidan i folkomröstningen om EMU som sade att EMU skulle komma att kräva "reell ekonomisk och politisk integration"?

Hur många röster hade Ja-sidan fått då?

Jag delar Göran Perssons uppfattning att  "Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att jag tror inte att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa"


Läs mer här