Leta i den här bloggen

2011-09-19

Greklandskrisen på 30 sekunder

Grekland kan betala sin förfallande skulder om de får nya lån. 


Men det hjälper inte kostnadsläget.


Calmfors pekar på Eurokrisens huvudproblem, kostnadsläget

Inga kommentarer: