9 SeptemberDen italienska obligationsmarknaden är världens tredje i storlek.
Med dessa väldiga volymer kan ECB inte i längden uppträda som yttersta garant, när de privata aktörerna drar sig undan.
Mer varaktiga stödköp skulle dessutom knappast vara förenliga med reglerna i EU-fördraget.
Johan Schück, DN Ekonomi 9 september 2011

Tidskriften /The Economist/ hävdar att byråkraternas och teknokraternas välde i EU har kommit till vägs ände.
Att den metod som Jean Monnet uppfann på 1950-talet, och som allt sedan dess har använts för att skapa
det som i fördragen kallas ”en allt fastare sammanslutning” av unionens medlemsländer, inte längre fungerar.
Annika Ström Melin, DN 9 September 2011

"Euron och Saab har lite för mycket gemensamt"
I hägnet av krishanteringen träder ett nytt EU fram
Claes Arvidsson, SvDs ledarsida 9 september 2011

Den gemensamma valutan ska räddas genom exit för de stater som gör euron sjuk. I den bästa av världar kan detta ske under ordnande former.
I verkligheten är det lätt att se ett kaotiskt förlopp som inte bara skulle slå hårdare mot ett land som Grekland,
utan som i den tätt tvinnade ekonomin skulle spridas vidare likt ringar på vattnet.
Claes Arvidsson, SvDs ledarsida 9 september 2011

Konstruktionen kring euron har inte varit fel
Euron är numera kärnan i det europeiska samarbetet.
Utan den reduceras samarbetet till ett frihandelsområde, mindre långtgående och mindre betydelsefullt än
den politiska union som med en gemensam valuta möter globaliseringens utmaningar.
Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt, SvD Brännpunkt, 9 september 2011

“Rates can be lower than you’d imagine for longer than you’d think,” said Kit Juckes, currency analyst at Société Générale.
“But you wouldn’t expect the kind of things we’ve seen in [European] rates unless you’re thinking something terrible will happen.”
FT 9 September 2011

Unless there is a dramatic and simultaneous shift in the politics of Italy, Germany and the European Central Bank,
the collapse of the eurozone is all but certain. Neither Italy, Spain, Portugal, Ireland nor Greece will be able to maintain their membership in the eurozone,
and maintain sustainability of their sovereign debt at current interest rate spreads.
Wolfgang Munchau, Eurointelligence 9 September 2011

The biggest constraints on action in the major developed economies now have less to do with those economic realities and
more to do with political paralysis, misplaced fears about inflation and moral hazard,
and unwarranted disaffection with the efficacy of the traditional fiscal tools of tax cuts and investment to encourage growth.
Tim Geithner, FT 8 September 2011

It is time to take the bull by the horns and say that
fiscal policy should aim to balance the economy and not just the national budget,
especially at times when monetary policy cannot do the job on its own.

Samuel Brittan, FT, 8 September 2011

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet

Swedbank: Svagare krona krävs för att nå inflationsmålet