Ja-sägarna sade ingenting i folkomröstningen om en Federation, som Joscha Fischer nu anser nödvändig

Det går långsamt upp för allmänheten – också i Tyskland – att finanskrisen kan tillintetgöra hela det europeiska unions­projektet, eftersom den skoningslöst blottar svagheterna i eurozonen och dess konstruktion.

Det skriver Joschka Fischer i en Kolumn på  DNs ledarsida den  2 september 2011

- Eurozonen vilar på en bräcklig konfederation som är bunden till en valutaunion och vill samtidigt behålla sin finanspolitiska suveränitet. I en kris fungerar det inte.

Dessa svagheter är politiska snarare än finansiella eller ekonomiska, påstår han
.
Det är i alla fall en steg framåt mot euroanhängarna tidigare linje om  att krisen handlar om Grekland.

De vill inte inse att  tanken, att ha en gemesam valuta för Tyskland och Grekland, Finland och Cypern, var och är en felaktig tanke, skrev jag på denna blog 2011-07-22

Nu hävdar eurons Ja-sägare att allt kommer att bli bra bara vi bildar en riktig federation, det jag brukar kalla ett nytt Romerskt rike.

Men om det är svårt för den grekisk regering, vald av grekerna, att genomföra de reformer som påstås vara nödvndig, hur svårt skulle det då inte vara att genomföra detta från Bryssel och/eller Frankfurt?

Enligt Fischer och det nu rådande konsensuspladdret har Europa  tre möjligheter.

Att traska på som förut trappar bara upp krisen och förlänger den. Om valutaunionen upplöses går det europeiska projektet i graven och följden blir ett ohanterligt kaos.

Den tredje möjligheten är att EU går framåt mot reell ekonomisk och politisk integration.

Det vågar dagens ledare inte göra därför att de inte tror sig ha det nödvändiga folkliga stödet i sina länder, skriver Fischer.

Däri har dagens ledare fullständigt rätt. Det finns inget folkligt stöd, än midre något folkligt mandat, för att omvandla det forna EEC, som jag var och är för, till en stat med de nuvarande staterna som provinser.

Skall man införa ett Romerskt rike får man först fråga sina folk.

Och, slutligen men inte minst. Är det någon som kan erinra sig någon från Ja-sidan i folkomröstningen om EMU som sade att EMU skulle komma att kräva "reell ekonomisk och politisk integration"?

Hur många röster hade Ja-sidan fått då?

Jag delar Göran Perssons uppfattning att  "Ett av de avgörande argumenten för mig mot en federal utveckling är att jag tror inte att det kommer att gå att skapa ett europeiskt parlamentet som kommer att upplevas som legitimt som lagstiftare av folkflertalet i Europa"


Läs mer här

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Sju chefsekonomer med delade meningar (2,5 eller 2,25)

Röd Öppning - Red Opening

Niklas Ekdal, bunkergängets apologet