Leta i den här bloggen

2011-09-27

Francesco Guerrera

Det är inte han som har brukat sätta upp lappar på Stockholsm gator.

Francesco Guerrera är The Wall Street Journal's Money & Investing editor.

Han har i dag pekat på en väsentlig orsak till dagens eurofinanskris. 


Bankerna har i vinstsyfte (bonusarna) köpt på sig en massa statspapper, placeringar som enligt gällande och kommande Basel-regler har ansetts riskfria och därmed inte belastat banken.


Undra på att det har gått som det har gått.


Det verkar som vi har inkompetenta ledare.

"The broad problem is clear: Bank balance sheets are stuffed full of government bonds issued by the 17 euro-zone governments — 

courtesy of misguided capital rules that encouraged lenders to gorge on these assets by ascribing zero risk to sovereign debt. 

Read more here

Inga kommentarer: