Leta i den här bloggen

2010-12-24

In Hoc Anno Domini


When Saul of Tarsus set out on his journey to Damascus the whole of the known world lay in bondage. There was one state, and it was Rome. There was one master for it all, and he was Tiberius Caesar.

Everywhere there was civil order, for the arm of the Roman law was long. Everywhere there was stability, in government and in society, for the centurions saw that it was so.
 

2010-12-22

Anders Åslund och den svenska fastighetsbubblan

- USA har i genomsnitt haft en marginellt negativ realränta sedan januari 2002, vilket ledde till en ohygglig fastighetsbubbla, som i sin tur orsakade den stora recessionen i hela världen.

- Märkligt nog håller Riksbanken på att upprepa den amerikanska centralbankens misstag.

- Varför vill någon upprepa det största ekonomiska misstag världen sett efter att kommunismen föll?

Det frågar Anders Åslund på  DN Debatt 22/12 2010

Han varnar där för att fastighetspriserna kan komma att  kollapsa som i slutet av 1989.

- I stället för att låta denna bubbla växa ännu större bör Riksbanken å det snaraste höja räntan med rimligt snabba steg upp mot 5 procent, är hans råd.

Det är ett bra råd.  Felet är bara att Åslund liksom flera andra som uttalat sig i samma riktning kommer för sent.

Det är väl bra om man nu försöker hindra bubblan att bli ändå större, men bubblan har redan tillåtits bli så stor att Sverige redan nu liknar situationen i Irland och Spanien  före kollapsen i dessa länder.

2010-12-21

EU, the small dogs och de arbetslösa EUROpéerna

- Most eurozone policymakers come from small open economies.

- What each small country does has no impact on the rest of the world.

- But it is different when they act as a group, and if that group constitutes the world’s second-largest economy.

 Det skrev Wolfgang Münchau i Financial Times häromdagen.

EU-ledarna har microhjärnor, ovana vid att tänka i Big Macro.

Det är synd att så många EUROpéer därför skall tvingas till långvarig arbetslöshet.

Det är värre än så. Dom fattar uppenbarligen inte ens macro på microplanet.

- "Can countries inside a fixed exchange-rate system like the euro grow and tighten budget policy at the same time?

- I don't think so. It didn't work in Argentina,"

Detta enligt Andrew Bosomworth, head of Pimco's portfolio management in Europe.

2010-12-20

Sir Martin Jacomb: The flaw /in EMU/ was this

Martin Jacomb, FT December 19 2010
Sir Martin Jacomb is a former chairman of Prudential

The flaw was this: productive activity always tends to migrate to centres of economic success and prosperity.

This tendency is inevitable and visible in every single currency area.

Within a sovereign country that has its own currency, a large proportion of taxes raised by the government goes to benefit the less economically successful areas. This does not happen through regional aid, although this may help a little. It is achieved through wages paid to public sector employees, capital expenditure by central and local government and welfare-system transfer payments and so forth. Taxpayers tolerate this in the interests of social harmony.

In a single currency area, with no central economic government, as in the eurozone, there is no possibility of this. Structural regional aid in the EU is far too insignificant to compensate, and is anyway the wrong mechanism.

The basic economics must have been understood by those who constructed monetary union. The vision was, presumably, that it would indeed force federation, with a central government redistributing tax revenues to the poorer regions of the zone.

 Read more here

2010-12-18

Folkomrösta om EU:s fördragsändring för räddningsfonden

Fredrik Reinfeldt ser ingen överhängande risk för att fördragsförändringen som det beslutats om på mötet skulle kunna leda till nationella krav på folkomröstningar.

- Det ska ligga i linje med vad som kallas ett förenklat förfarande. Det bygger på att man kan fatta beslut på några få månader. Det kräver fortsatt ratifikation i alla 27 medlemsländer, men det behövs inga konvent ihop med EU-parlamentet eller folkomröstningar.

Nehej, det var väl det viktiga. Inga folkomröstningar. Det ville inte ledarna för EU eller deras halvstora eller små knähundar ha.

Det vet man ju hur det går i folkomröstningar.

Det är ju bara en liten ändring, två meningar, säger man.

Men det är två meningar som kan ställa till det rejält, påpekade SvDs reporter Teresa Küchler:
- Merkel var orolig för att den mäktiga tyska författningsdomstolen skulle opponera sig mot den tillfälliga krisfond på 750 miljarder euro, varav cirka 440 miljarder kommer från euroländerna och då främst Tyskland, som sattes upp i maj för att rädda Grekland och återupprätta förtroendet för euron på marknaderna. Från och med 2013 ska den bytas ut mot en permanent räddningsfond.

Men var där det för logik? Om den tyska författningsdomstolen har invändningar mot en tillfällig räddningsfond, varför skulle det vara OK med en permanent räddningsfond?

Det är väl onekligen ett stort steg att införa en permanent räddningsfond där alla länder går i borgen för alla andra länders skulder?

Att det bara är två meningar gör inte saken bättre.

Det är alltså frågan om en ändring av EU-fördraget som innebär en väsentlig ökning av Unionens uppgifter.

I valrörelsens hade väljarna inte någon möjlighet att ta del av detta förslag.

Regeringen saknar mandat att säga ja till detta.

För att få detta mandat bör regeringen utlysa en folkomröstning.

Något annat är att fortsätta på den fiffiga fiffelvägen som känntecknat EUs expansion sedan starten.

Läs mer här om Treaty Change - Fördragsändring 2010

Kanske det borde heta cheaty change?

2010-12-17

2011

Efter att ha sett den tekniskt imponerande, spännande och även lagom allvarliga filmen 2012 om jordens undergång beslöt jag mig för att skriva en bok med titeln 2011 om jordens ekonomiska sammanbrott. Det skrev jag om  på denna blog 2009-11-24

Ni får jag vatten på min kvarn.

The Economist skriver:

Behold 2011, the year of sovereign shocks

- If you want to know what to worry about in 2011, here’s a place to start. Sovereign-bond yields are rising—not just in beleaguered economies on the edge of the euro zone, but across much of the rich world.
Källa: The Economist print Dec 16th 2010

En tänkbar utlösande faktor kan bli att en eller flera regeringar inom EU misslyckas med att ratificera den nya permanenta krismekanismen.

Dom tänker väl försöka säga att det bära en liten sak, bara några meningar, och att en ratificering med folkomröstningar därför inte skulle vara nödvändigt.

Det är dock svårt att tro att den tyska författningsdomstolen tycker det är en obetydlig sak att införa en permanent mekanism enligt vilken det tyska folket skall åtaga sig andra länders skulder.

2010-12-16

Jetzt braucht es eine Revolution: Alle EU-Staaten müssen Steuern, Renten und Löhne koordinieren.

Der Euro ist in Gefahr - und Europas Spitzenpolitiker verkennen die historische Dimension der Bedrohung. 

Jetzt braucht es eine Revolution: Alle EU-Staaten müssen Steuern, Renten und Löhne koordinieren.
 

Sonst wird es gerade Deutschland schlecht ergehen.
 

Der Spiegel, 15/12 2010, von Sven Böll, Jahrgang 1975, Seit März 2010 stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft.

Früher konnten sich diese Staaten Wohlstand erkaufen, indem sie ihre Währungen abwerteten. Weil die Euro-Mitgliedschaft dies unmöglich macht, müssen sie heute auto-aggressive Sparmaßnahmen beschließen. Ohne zu wissen, ob die Genesung so gelingt.

Gelingen kann dies nur, wenn die Mitglieder der Euro-Zone ihre Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik koordinieren.

Ein erster Schritt wäre es, die Unternehmen-, Einkommen- und Mehrwertsteuer zu harmonisieren.

Die Steuerpolitik darf aber nur der Anfang sein. Langfristig muss es auch eine europäische Sozialpolitik geben.

Europas derzeitige Krise muss als Auslöser für eine Entwicklung zu einer echten politischen und wirtschaftlichen Union begriffen werden.

Översättning från tyska till svenska via Google:

Valutakris
Euron är i fara - och Europas ledare inte inser den historiska dimensionen av hotet.
Nu behöver en revolution: Alla EU-länder måste samordna skatt, pensioner och löner
.
Annars kommer det att gå illa just Tyskland.
 

Der Spiegel 15/12 2010, av Sven Böll, född 1975, sedan mars 2010, biträdande chef för nationalekonomi.

Tidigare kunde dessa stater köpa välstånd genom att devalvera sina valutor. Eftersom euron medlemskap detta omöjligt, måste de besluta nu auto-aggressiva kostnadsnedskärningar. Utan att veta om återhämtningen lyckas

Detta kan bara lyckas om medlemmarna i den samordnande euroområdet ekonomiska, finansiella och sociala politiken.

Ett första steg skulle vara att harmonisera bolaget, inkomstskatt och moms.

Den skattepolitik kan bara vara början. På lång sikt måste det finnas en europeisk socialpolitik.

Europas nuvarande krisen måste förstås som en utlösande faktor för en utveckling mot en verklig politisk och ekonomisk union.

Läs mer här

- Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Göran Persson

"Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere gemeinsame Zukunft"

“The euro is our common fate, and Europe is our common future,” sade Förbundskansler Merkel, enligt Financial Times.

Översättningen från engelska till tyska gjord av Google låter så här:

"Der Euro ist unser gemeinsames Schicksal, und Europa ist unsere gemeinsame Zukunft"


Det låter väl inte riktigt trevligt?

2010-12-14

Surprise, surprise

Huset används som bankomat
Även befintliga villa- och bostadsrättsägare tar upp nya lån på sina hus.Det avslöjas i e24 i dag 2010-12-14.

Som om detta vore någon nyhet.

Det har väl varit samtalsämne nummer ett på alla medelklasses+  middagar de senaste 10-20 åren.

Och så har vi statsministerns fåniga kommentar: "Vi har ingen bostadsbubbla"

Ja, vad skall han säga statsministern?

Om han talade sanning och sade att det bostadsbubblan är ett av hans och Anders Borgs största bekymmer skulle väl det utlösa prisnedgångar, som inte vore bra för sifo-siffrorna.

Det är därför han pratar mot bättre vetande.

Det måste kanske vara så i en demokrati, eller?

2010-12-13

Reinfeldt och bostadsbubblan

- Snittpriset för ett hus i Stockholmsområdet har gått upp till 3,7 miljoner kronor.
Det är högre än Londonområdet, där medelpriset uppges vara 3,3 miljoner kronor, enligt SEB:S Johan Javeus

Reinfeldt: Vi har ingen bostadsbubbla

Eurokrisen farligare än en terrorist från Tranås

Skall vi avskaffa EMU eller demokratin, det är frågan.

De politiker som har investerat sin prestige i EU-projektet och dess byggsten EMU väljer att hellre offra demokratin, i meningen de är beredda att uppge sina staters suveränitet hellre än att stå där med skammen när EMU kollapsar.

Det är numera uppenbart för envar att det är omöjligt att bibehålla EMU utan att överföra så mycket makt till Bryssel att staden bör byta namn till Rom.

Det som aktualiserar den frågeställningen att det senaste förslaget från Tyskland och Frankrike.

Om det skrev Ambrose Evans-Pritchard häromdagen:

- How can Germany or France agree lightly to plans that amount to an EU debt union, with a common treasury, tax system, and budget policy, the stuff of civil wars and revolutions over the ages?

- To do so is to dismantle the ancient nation states of Europe in all but name.

Read more here

Andrew Duff MEP skrev häromdagen i Financial Times att EU håller på att slira in en fiskal unio.

- “What is happening is not very democratic and it will take years for politicians to explain and justify the process by which fiscal union came about.”

Read more here

Göran Persson har berättat:

- Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.

Läs mer här

2010-12-09

Nils-Eric Sandberg och sökandet efter EMU:s Holy Grail

Min gode vän Nils-Eric Sandberg, f d ledarskribent i DN och numera publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen i Kristianstadsbladet, skrev där den 2 december 2010 om EMU.

Hans slutsats i artikeln var:

- Nu har alla länder i EMU en gemensam valuta, och därmed en gemensam penningpolitik. Men alla har en egen finanspolitik, och alla är överens om att det ska förbli så. Och därmed kommer systemet, i sitt nuvarande skick, inte att fungera.

Nils-Eric Sandberg har under lång tid varit landets mest euroskeptiske Ja-sägare.

Nu har han kommit fram till att systemet, i sitt nuvarande skick, inte kommer att fungera.

Även jag älskar inskjutna bisatser.

Här var nyckelbisatsen "i sitt nuvarande skick".

Det är väl i dag, mitt i eurokrisen, ett inte alltför djärvt påstående.

Om EMU inte fungerar i sitt nuvarande skick uppstår frågan i vilket förändrat skick den skulle kunna fungera. 

Dessvärre, och föga överraskande, får man det bestämda intrycket att makthavarna i Euroland just nu ägnar sig åt hugskottspolitik. Det ena efter det andra förslaget läggs fram och avvisas.

Men rätt vad det är kommer marknaden att tvinga fram ett svar.

Det svaret finns inte i dag. Euroledarna är villrådiga, famlar i blindo och köper tid på sina skattebetalares bekostnad för att aktieägarna i deras banker skall komma undan sitt ansvar.

Nils-Eric Sandberg håller dörren öppen för att EMU skulle kunna fungera i något annat skick än dagens.

Få är bättre skickade än han att finna denna Holy Grail.

Dels gäller det att hitta målet, låt oss kalla det B.

Det gäller också att finna vägen från nuläget A till slutpunkten B, vilket inte är så lätt.

Det är många som väntar med spänning på lösningen.

Jonung, Fölster och Flash Gordon om Euron

- "Det är viktigt att bromsa en bubbla tidigt", varnade Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster så tidigt som i dag den 9 december 2010.

- Belåningsgraden för svenska hushåll nu högre än innan 1990-talskrisen, och högre än för amerikanska hushåll.

Samma dag meddelade CNN att "The total value lost since the housing market's peak in 2006 is $9 trillion - ofattbart stor summa.

Pengarna är borta. Villaägarna var inte så rika som de trodde.

Synd att bankerna och bankinspektionerna inte var klokare är så.

I Sverige är det fd Röda Kors-chefen Bengt Westerberg som är styrelseordförande i Finansinspektionen.

Anders Borg manade redan den 7 december: "Bopriserna måste bromsas"

Sedan Northerm Rock har det invarit några köer utanför bankkontoren. Det är sådana "bank runs" som enligt Financial Times är "nightmare of worries behind the doors of once unquestionably sound institutions from Dublin to Athens".

Gordon Brown, som en kort tid fick heta Flash Gordon, när G20 räddae världken från en cataclysm, har nu skrivit en bok.

Han säger til BBC:
'We have a major crisis in the euro area' . The enormous liabilities of the eurozone's banks are a serious and substantial accident waiting to happen.

Den enda som är riktigt glad är Stefan Fölster.

Det är väl hans höga lön som gör honom så glad.

Han säger det han har betalt för att säga.

Så här säger han i dag:

Det är en väldigt liten sannolikhet för att euron kommer att bryta ihop. Och menar att krisen är stärkande och kan föra mycket gott med sig för Europas del i framtiden.

Lars Jonung fortsätter att driva Ja-sägar-tesen om att eurokrisen inte beror på euron utan på ländernas statsfinanser.

Men han ställer ändå frågan:

- Hur kunde euroområdet hamna i dagens prekära läge?

2010-12-07

Irlands nedskärningar motsvarar 110 miljarder kronor

Irland har en befolkning på 4,622,917 (July 2010 est.), enligt CIA

Sveriges befolkning är i runda tal det dubbla.

De nedskärningar som kallas besparingar i budgetn uppgår till sex miljarder euro.

Euron står i dag i 9,14 kronor.

Sex miljarder euros är således omkring 55 miljarder kronor.

Det är som om den svenska regeringen skulle föreslå besparingar på 110 miljarde kronor.
Det är ändå lågt räknat eftersom inkomstern per capita är högre i Sverige än på Irland.

Är det någon som tror att Sveriges ekonomin skulle skjuta fart efter nedskärningar på 110 miljarder kronor?

Kan det vara någon som tror att Irlands ekonomi kommer att skjuta fart efter dessa nedskärningar?

Naturligtvis kommer arbetslösheten att stiga än mer och underskottet i statsbudgeten kommer inte att sjunka mer sex miljarder euro, eftersom BNP kommer att sjunka och en sjunkande BNP försvargar statsfinanserna.

Detta måste man nog vara nationalekonom anställd av EU, som t ex Lars Joung, för att inte förstå.

Mer om Irland här

Mer om hur EMU spricker här

Anders Borg: "Bopriserna måste bromsas"

Riksbanken sänder nu ut varningssignaler om bostadspriserna. Det är så dags. Den bubblan borde ha stoppats för flera år sedan, skrev jag på denna blog den 4/12 2010.

Det har tydligen haft effekt (OBS självironi) för redan i dag, tre dagar senare, här även Anders Borg skådat ljuset.

Det har han säkert skådat för länge sedan, duktig ekonom som han är, men han är ju även en duktig politiker så det har han tigit med över valet.

- Sverige har ett till två år på sig att bromsa uppgången på bostadsmarknaden. En rad åtgärder kan bli aktuella, inklusive en vinstskatt för banker.

Det sade finansminister Anders Borg vid en presskonferens på tisdagen efter ekofinmötet, enligt e24 7/12 2010

– Bankerna ska vara medvetna om att vi kommer inte att acceptera den här expansionen. Vi kommer att dra i tillräckligt många bromsar, sade han.

Situationen på längre sikt är riskfylld om huspriserna och belåningen drar iväg. Risken ökar eftersom Sverige har en stor banksektor med stor exponering mot Baltikum och med en stor del av sin finansiering från utlandet.

– Vi kan inte utgå från att bankerna tar ett samhällsansvar, sade Anders Borg.

Full text hos e24

Mer om bopriserna i Sverige kan man läsa här2010-12-05

Reinfeldt, Rolf Gustavsson, Lissabonfördraget och Sudettyskarna

Lissabonfördraget fyller i dagarna ett år. Om det skriver Rolf Gustavsson i sin kolumn i SvD 5/12 2010:

- I fjol var det Fredrik Reinfeldts största framgång som ordförande i EU att han lyckades baxa fördraget på plats. Efter alla komplikationer i Tyskland, Irland och Tjeckien lyckades han till och med förmå den bångstyrige president Vaclav Klaus att skriva på.

Jag förundras, och förskräcks, av att Rolf Gustavsson, en av vårt lands mest kunniga EU-skribenter, kan skriva så.

Det var ju inte alls så att Fredrik Reindfeldt "lyckades förmå" Vaclav Klaus att skriva under.

Som Rolf Gustavsson säkert vet var det tvärtom så att  Vaclav Klaus fick igenom sina krav.

Fredrik Reinfeldt lade sig platt, man får förmoda efter påtryckningar från Tyskland och Frankrike.
(Har inte Wikileaks något om det?)

Tjeckien fick ett undantag som innebär att de tyskar som fördrevs från dåvarande Tjeckoslovakien (en politisk, ekonomisk och monetär union som spruckit och delats upp i nuvarande Tjeckien och Slovakien) inte kan åberopa EU's Charter of Fundamental Rights för att få tillbaka sin beslagtagna egendom.

Enligt BBC 18:07 GMT, Tuesday, 3 November 2009 hände följande:

- The Eurosceptic Mr Klaus had recently said he would no longer attempt to block the treaty, after receiving the promise of an opt-out from the EU's Charter of Fundamental Rights.

- Mr Klaus said the opt-out was needed to avoid property claims from ethnic Germans expelled from Czechoslovakia after World War II.

BBC report

Jag har tidigare skrivit om detta på denna blog 2009-10-13 under rubriken Klaus, EU och Sudettyskarna

You can read more here

Men har än ju pragmatiker, Fredrik Reinfeldt, så det är inte konstigt att han sade OK till detta.

Men att Rolf Gustavsson kan skriva så, det bekymrar mig.

2010-12-04

Är friheten hotad i USA?

- American society is breaking apart. Millions of people have lost their jobs and fallen into poverty. Among them, for the first time, are many middle-class families. Jag hänvisade till dessa rader i Der Spiegels utomordentliga engelskspråkiga  version på denna blog 2010-11-12.

Tidigare hade jag, efter lång tvekan ställt frågan:  Står USA inför en revolutionär situation?

I dag läste jag en artikel i Newsweek av Evan Thomas, Editor at Large of  Newsweek sedan September 2006, som sände kalla kårar längs min ryggrad.

- Can the United States go the way of Germany in the past—a great society undone by terrible social turmoil?

- True, America has a paranoid streak in its politics, and demagogues come along from time to time to feed on anger and resentment. But I have always subscribed to the 51 percent rule. The Huey Longs and Joe McCarthys can rant and rave, but they can never get to a simple majority in a national election. Their lies will ultimately be exposed by a free press, and the common sense of the American people will prevail. The political pendulum swings in the United States, sometimes wildly. But it always swings back.

- Lately, though, I’m beginning to wonder. It’s not that I see an immediate danger. I think the Tea Partiers, despite their contradictions, are not all wrong about Big Government. But I worry that, in time, a clever fearmonger could manipulate popular opinion into an electoral mandate. I no longer take for granted America’s gyroscope. Politics is becoming so polarized that neither side credits, or even hears, the other. The gap between rich and poor is growing in ways that mock American middle-class egalitarianism.

Read the article here

I går kunde man läsa att "The number of unemployed Americans rose to 15.1 million last month" samtidigt som en Tea Party-människa, en repubikansk kongressledamot lät som man föreställer president Hoover talade 1929: "The Fed can print money, but they can't print jobs," "Printing money is no substitute for sound fiscal policy

Read more here

Fantastiska diagram från den lysande siten CalculatedRisk

Det är en seglivad myt att det var inflationen som förde Hitler till makten.

Men det inte så, det var arbetslösheten.

- Var det Hitlers fel att han fick så mycket applåder?
- Hur ska vi skapa jobb när vi lägger ut allt arbete till arbetskraft i-fattigare länder?

Det frågade Roy Andersson, intervjuad i SvD 2/1 2009


Och om inte USA försvarar friheten, vem skall då göra det?

En svensk tiger?

Under rubriken Svensk tillväxt tar tigersprång, ökar snabbare än alla andra i EU,
skriver Johan Schück DN Ekonomi 30 november 2010:

- De svenska hushållen har klarat sig relativt väl, särskilt som bostadspriserna har hållits uppe.En annan berömd tiger är den keltiska tigern - Irland.

Tänk att man kan skriva en hyllningsartikel om den svenska ekonomin, illustrera den med den svenska tigern utan att dra paralleller med vad som hänt på Irland är en märklig prestation.

- Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser, skrev jag på denna blog 2010-11-21

Riksbanken sänder nu ut varningssignaler om bostadspriserna.

Det är så dags.

Den bubblan borde ha stoppats för flera år sedan.

Alliansen borde i alla fall inte ha avskaffat fastighetsskatten, ett vallöfte som Kristdemokraterna lyckades få igenom, vad jag minns påhejade av P J Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarsida.

Med sänkt fastighetsskatt och räntor nära nollstrecket är krogarna och lattebarerna i Stockholms innerstad välfyllda.

I själva verket är det nog så att det har gått så förhållandevis bra för Sverige under finanskrisen till huvudsaklig del beror, inte på jobbskatteavdraget, utan på de fortsatt stigande bopriserna.

Det är ju kul så länge det varar.

Dom hade kul i USA, England, Irland och Spanien också, så länge det varade.

Nu varar det inte längre där.

Det skall bli spännande att se hur länge det varar i Sverige.

Och tänk vad besvikna väljarna skall bli när de sedan inser att det inte berodde på jobbskatteavdrag och Rut och Rot att det länge gick så bra för Sverige.

När den krisen kommer skall  vi vara glada att vi inte är med i EMU.

När allt är som vanligt är det väl OK med euros.

Men när, inte om, det blir Kris är det väldigt dumt att ha låst nödutgången.

2010-12-03

EFSF, PCRM, ESM och Näst Högsta Domstolen

För några  veckor sedan skrev jag här om The European Financial Stability Fund (EFSF) and The Permanent Crisis Resolution Mechanism (PCRM).

Nu har det tillkommit ytterligare en acronym i raden - ESM - The European Stability Mechanism.

Der Spiegel berättar:

- The euro group of finance ministers from the 16 euro-zone member states approved the outlines of a long-term European Stability Mechanism (ESM) to come into force in mid-2013.

- But this mechanism will not end the current crisis.

 En tidigare EU-kramare våndas:

- It pains me to say this. I’m probably the most pro-euro economist on my side of the Atlantic.

I’m also a believer in the larger European project.

But given this abject failure of European and German leadership, I am going to have to rethink my position.

Det skriver Barry Eichengreen och fortsätter:

- The Irish “program” solves exactly nothing – it simply kicks the can down the road.

A public debt that will now top out at around 130 per cent of GDP has not been reduced by a single cent.
Ireland will be transferring nearly 10 per cent of its national income as reparations to the bondholders, year after painful year. This is not politically sustainable, as anyone who remembers Germany’s own experience with World War I reparations should know.

A populist backlash is inevitable.

Read more here

Anthony Mirhaydari verkar hålla med om detta:

- Slowly, people are beginning to realize that the eurozone's debt problems are structural. And that means adding more debt to countries like Ireland, already struggling to repay creditors, is a recipe for disaster. A disaster that could pull the global economy into the double-dip recession that was so feared earlier this year.

And it could potentially undermine the euro.

- The blame doesn't rest solely with spendthrift politicians in Greece or spendthrift bankers in Ireland.
- The troubles go to the very heart of the union behind the euro - the European Economic and Monetary Union, skriver han.

Mirhaydari ? Vem är det? Jag kollade och fann detta:

Hans artikel (klicka här) fanns på MSN Money, och hans bakgrund verkar helt OK:

- He studied finance at the University of Washington's Foster School of Business, graduating magna cum laude.

- 2011 will see the first member of the European single currency starting to talk seriously about leaving the euro zone. That country will be Germany, enligt Guy Johnson, CNBC "European Closing Bell" Anchor

- The only problem that lies in the way of this rational outcome is that much of Europe is currently burdened by a political elite that can't admit that it was wrong.

- There seems to be no desire among these politicians to recognize that that single currency was a mistake for many nations and that it is time to find an exit strategy.

Read more here

Självaste The Economist skriver i det senaste numret att:

- Breaking up the euro is not unthinkable, just very costly.

-Because they refuse to face up to the possibility that it might happen, Europe’s leaders are failing to take the measures necessary to avert it.

Philip Stephens, EU-vänlig kommentator på The Financial Times skrev häromdagen att:

I become nervous when Angela Merkel says the future of the euro and that of the EU are inextricably linked.

What worries me is that, on the evidence so far, Berlin does not have the political will to rescue the single currency.

Förmodligen blir det den tyska författningsdomstolen som fäller EMU.

När Maastricht skulle ratificeras satte domstolen upp gränser för hur mycket suveränitet som kunde överföras till EU från det tyska folket.

Jag antar att Tyskland i sin författning har en skrivning som motsvarar den i den svenska grundlagen om att all offentlig makt utgår från folket.

Därmed avser den tyska författningsdomstolen det tyska folket, hur demokratiskt EU än kan komma att bli.

I Sverige är vi vana vid att lyda överheten, de svenska kungarna ansågs sig ha sin makt av Gud, liksom dagens ayatollor.

Men efter vad jag förstår är nu efter Lissabon all makt av EU-domstolen. Högsta Domstolen får vackert begära förhandsbesked från EU-domstolen i de fall de inte är säkra på att deras dom skulle överensstämma med EU-reglerna.

Det är ovärdigt en institution som kallar sig Högsta Domstolen.

Tänk om någon modig riksdagsledamot skulle våga motionera om ett namnbyte för HD till Nästa Högsta Domstolen (NHD).2010-12-02

Spain's Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero: "[Our banking system] is definitely healthy"

Spain's Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero:
"[Our banking system] is definitely healthy"
CNBC 1 Dec 2010, with video


 "It's not only healthy and well-capitalized, it's done its homework ... and on top of that, it will be one of the most attractive financial systems for investments."


Read, and watch,  more here


In one of my favorite TV shows, Yes Minister, the all-knowing civil servant Sir Humphrey explains to cabinet minister Jim Hacker that you can never be certain that something will happen until the government denies it, skrev Michael Petis 24/11 2010.


Hans slutsats var där:


- Once the dust finally settles Europe will either be a unified country with fiscal sovereignty firmly established in Berlin or Brussels, or it will be fragmented with little chance of reunion.


Se även:


State of The Union
Rolf Englund Internet 20/1 2003 


http://www.internetional.se/stateoftheunion.htm


"ever closer union"

http://www.nejtillemu.com/englundcloser0506.htm

 

 

2010-12-01

- The survival of the Euro is no longer up for debate

- The survival of the Euro is no longer up for debate.

The only real question is how does the breakdown happen and which countries Berlin is prepared to take with it.
 

Many nations will need a debt restructuring. This will not be a pleasant experience for debtors or creditors.
 

Once this episode is over, almost everybody will be much happier.
 

Guy Johnson, CNBC "European Closing Bell" Anchor 29 Nov 2010

2010-11-30

Nu börjar Eurokrisen bli riktigt rolig


Vi som anser att ju förr EMU spricker, desto bättre är det för Europas folk, har nu glada dagar.


Ord som Endgame dyker upp allt oftare.
 

I dag användes E-ordet av Eurointelligence som skrev:
 

- The same pattern again. The EU agrees a pact, and the markets are panicking.
This time it took them only a few hours. The EU’s credibility is sinking with each agreement.
We are now fast approach default time. Yields have been rising in Spain and even Italy yesterday afternoon,and the situation continued to deteriorate overnight.
We at Eurointelligence consider a default of Greece, Ireland, and Portugal a done deal.
 

Read more here

Carl B Hamilton, snart den ende kvarvarande EMU-entusiasten, har chansen att placera sina pensionspengar med ränta på 9.5 procent i tio år framåt. Så mycket får han nämligen i dag, eller fick i morse, om han köper irländska statsobligationer.
 

- The markets attention shifted from the immediate funding problems to the underlying solvency issues.
Ireland’s interest rates under the EFSF will average 5.8%, and investors realised that this rate is too high to be sustainable.
As the country’s nominal growth is almost certain to lie well below that number for many years to come, Ireland’s debt will be on an explosive trajectory.
The markets have come to recognise that Ireland is insolvent. This morning, the yields on 10 years were close to 9.5% - which entails a high default probability.
 

Men dagens verkliga glädjeämne för oss EMU-kritiker är påminnelsen om att Italiens statsskuld, den största i världen efter USA och Japan, uppgår till två triljoner euros.

Det är svårt att förstå hur mycket det är, men det låter som om det vore väldigt mycket.
Å andra sidan är nog de italienska hushållens bostadslån väsentligt mindre än i länder som Irland, Sverige och Spanien...
 

- "The EU rescue fund cannot handle Spain, let alone Italy," said Charles Dumas, from Lombard Street Research. "We we may be nearing the point where Germany has to decide whether it is willing take on a burden six times the size of East Germany, or let some countries go."
 

Read more here

Det var en bra början på dagen.


Vi får se hur dagen slutar.

2010-11-26

Eurokrisen från PIGS till BIIGS

Det blir bara värre dag för dag.


Bland livets många orättvisor hör att engelsmännen är mycket duktigare på att uttrycka sig, i synnerhet på engelska, något som många deltagare i internationella konferenser har fått erfara.


Detta gäller i synnerhet The Economist, som ofta får till formuleringar som är en njutning.


Som nu häromdagen då de skrev: The euro crisis, Spreading from Ireland to Iberia.


Det sprider sig, och spreadarna, som vi säger, blir allt större på marknaden mellan länder som Sverige och Tyskland, för att inte taala om Grekland och Irland.


http://www.nejtillemu.com/spanien.htm#spreading


Acronymen PIGS känner vi redan, Portugal, Irland, Grekland och Spanien.


CNBC har nu kommit på acronymen BIIGS, varmed de avser Belgien, Irland, Italien, Grekland och Spanien.


Belgien skall försöka sälja obligationer på måndag och spänningen är stor om hur stor den spreaden blir.


http://www.nejtillemu.com/goranp.htm#homeland


- Belgien är en konstruktion från 1830 som aldrig har blivt en harmonisk enhet, skrev Annika Ström Melin för en tid sedan.


De som drömmer om ett enat federalt Europa, Peter Wolodarski och andra, borde först se till att ena Belgien.


Därvid skulle de kunna börja med att ena Bryssel, som i dag är en delad stad.


This is probably one of the best pieces of analytical commentary we have yet read on the eurozone situation

- This is probably one of the best pieces of analytical commentary we have yet read on the eurozone situation, skrev Eurointelligence.

Its official – Spain and Portugal will need to be bailed out soon.  How do I know?
 

In one of my favorite TV shows, Yes Minister, the all-knowing civil servant Sir Humphrey explains to cabinet minister Jim Hacker that you can never be certain that something will happen until the government denies it, skrev Michael Petis 24/11 2010.

“Absolutely not,” said Elena Salgado, Spanish finance minister, when asked in a radio interview on Monday whether Spain needed help from the European Union. “Spain is doing everything it has promised to do, with tangible results.”
 

Petis skriver:
 

- I think it is pretty safe to make the following predictions:

1. Greece will be forced to default and restructure its debt, and the restructuring will come with a significant amount of debt forgiveness.  The idea that it can grow its way out of the current debt burden is a fantasy.
 

Det påminner mig om när jag skrattade ut Gredklands fd Riksgäldschef på ett möte med fina farbröder hos SNS.

2. Spain, Portugal, Ireland, Italy, Belgium and much of Eastern Europe will also face severe financial distress and possible default.
 

3. Political radicalism in these countries will rise inexorably as a consequence of rising class conflict.
 

4. So why not bite the bullet and just get it over with?  Because the European banking system would not survive even the best-case restructuring scenario.
 

5. Several countries, most notably Spain, will be forced to choose between giving up sovereignty to Germany, suffering extremely high rates of unemployment for several years, or giving up the euro.
 

Hans slutsats blir fölljande:
 

- This has been said before, but in a way this crisis is the European equivalence of the American Civil War.  

- Once the dust finally settles Europe will either be a unified country with fiscal sovereignty firmly established in Berlin or Brussels, or it will be fragmented with little chance of reunion.
 

Full text

2010-11-24

EU är i kris och i dag ändrar vi grundlagen som EU-kramarna vill

EU och EMU handlar ytterst om demokratin - folkstyret.


Den tyska författningsdomstolen sätter gränser för hur mycket makt som kan överföras till Bryssel från folket.


Med folket avser författningsdomstolen det tyska folket.


Dom svenska EU-kramarna tycker väl  att makten lika väl kan liggga hos det rumänska, bulgariska eller turkiska folket.


Det är en bra med en grundlag. Den skall vara svår att ändra. Den skall vara en garanti för att beslut inte tas i hastigt mod och utan att folket med mellanliggande val, men även detta är numera inskränkt med Per Unckels hjälp.


Du har väl märkt att grundlagen ändrades av riksdagen den 2 juni?


Då beslöt riksdagen att grundlagsfästa Sveriges medlemskap i EU.


Som sig bör upptog denna fråga en betydande del av debatten inför höstens val.


Jaså inte?


I dag fattar riksdagen ett nytt beslut härom.


Efter det är det närmast "against the Constitution" att utträda ur EU.


Ingen bra timing när Angela Merkel säger att läget för EU är mycket kritiskt.


Den grundlagsförändring som riksdagen den 2 juni i år enhälligt röstade för i en första omgång,
och som kan komma att klubbas igenom den 24 november, innefattar punkter som
försvagar det svenska medborgarskapet, grundlagsbefäster mångkulturalismen samt innebär krav på att
grundlagen åter måste ändras i det fall Sveriges vill träda ur den europeiska unionen.
Jimmie Åkesson och Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, SvD Brännpunkt 19 november 2010Det är pinsamt - och mycket oklokt - för den svenska demokratin att Sverigedemokraterna skall vara det enda riksdagsparti som protesterar.


En civiliserad höger är det bästa skyddet mot en ociviliserad höger, heter det.


Regeringen erkänner att lagligheten i riksdagens ratificering av Nice-fördraget kan ifrågasättas
Ur Prop. 2001/02:72
Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m.

Sid 31 ff


http://www.nejtillemu.com/72.htm#olagligt


Det vore bra med en författningsdomstol


http://www.nejtillemu.com/vonstauffenberg.htm

2010-11-23

Krugman: Det är ingen bail-out för Irland och några ord om Dagens Nyheter

Nobelpristagaren Paul Krugman påpekar i dag något lika uppenbart som viktigt.

Irland och dess banker får ingen bail-out. Det Irland får är lån på 80-90 miljarder euros, nästan 10 gånger så mycket i svenska kronor.

Vem tror att Irland kan betala tillbaka 800 miljarder om tre-fyra år?

Problemet är inte, som EMU:s Ja-sägare med DNs Peter Wolodarski i spetsen, försöker få oss att tro, statsfinanserna i Irland.

Problemet är att de irländska bankerna har lånat ut en väldiga belopp mot säkerhet i fastigheter, som dessvärre har sjunkt med 30-50 procent i pris.

Dom pengarna är borta, om inte fastighetspriserna stiger med uppemot 100 procent.

För att komma till noll efter en nedgång på 50 procent måste priserna upp 100 procent.

Om pengarna är borta är bankerna konkursmässiga, insolventa som det heter med ett fint ord.

Om  man är insolvent måste man ha bidrag, inte lån, för att överleva.

De irländska bankernas fordringsägare är till stora delar engeslka och tyska banker.

I fallet Grekland var det mest franska och tyska banker som räddades av EU.

Precis som Lettland fick stöd av Sverige för att inte Swedbank och SEB skulle råka illa ut, vilket de hade bort efter sin vårdslösa utlåning.

Krugman skriver så här:

- The Irish bailout is not, after all, what one normally thinks of as a bailout —  it’s not like the Texas S&L bailout, where national taxpayers assumed the losses of failed Texas banks.

- It’s simply an agreement to lend Ireland funds at more or less safe market rates.

- We can also see why the bailout isn’t likely to succeed. The basic situation is that given the cost of rescuing Ireland’s banks and the damage harsh austerity is inflicting on Ireland’s economy, investors are understandably skeptical that the Irish government will actually be able to meet its commitments

Read more here

Dagens Nyheter skriver samma dag att vad som behövs är mera makt till EU.

- EU har ännu (kurs. här) ingen helt gemensam skattepolitik, skriver DN.

Men det framgår tydligt att DN gärna vill ha en sådan inom EU.

Detta trots att, som DN själv skriver:

"Beskattningsrätten är kärnan i det nationella självbestämmandet och demokratin. Medborgarna kan påverka politikens utformning i allmänna val och rösta bort den regering som inte sköter sig."

- Det är fortfarande (kurs. här) de nationella regeringarna som har ansvar för den ekonomiska politiken, vars grundbult är skatterna.

- Den aktuella krisen visar att det är dags för något mer i EU. Det behövs en mer gemensam ekonomisk politik, skriver DN och är, verkar det tyvärr som, beredd att krossa Rubicon på vägen mot det nya Romarriket.

Läs mer här om DN-ledaren

Nordkorea, Sydkorea och en minnesvärd afton med Lennart Bodström

Whiskyn serverades i dricksglas på TCO:s bekostnad på Foresta.


Styrkt av detta lyckades jag övervinna min blyghet och ställa frågan till Lennart Bodström:
 

- Villket land tycker Du är bäst? Nordkorea eller Sydkorea?


Det kunde, eller ville, Lennart Bodström inte svara på. 


Min minnesbild är att han sade att det var omöjligt för honom att som representant för Sveriges tjänstemän ta ställning till vilket land som var bäst, Nordkorea eller Sydkora.


Bakgrunden var att den löntagarfondsvänlige Lennart 


- Bodström fick ständig kritik på ledarsidorna i den borgerliga pressen, vilket i längden blev så irriterande för det splittrade TCO att något måste göras. En utredning kartlade några av de värsta motståndarna bland ledarskribenterna, bland dem Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen och undertecknad /Mats Johanson/ i Norrköpings Tidningar.Vår belöning blev en mutmiddag för journalister på det för många medlemsmiljoner nyinköpta och lyxrenoverade fackliga slottet Foresta på Lidingö. 


Läs mer här

www.internetional.se/matsjfonderbodis.htm


Den nuvarande vice riksbankschefen Villy Bergström reste 1971 till Pyongyang på den nordkoreanska regimens bekostnad.

Tillsammans med sin reskamrat Kurt Wickman skrev han en obehaglig liten bok, Bilder från Nordkorea, på Tidens förlag med dagboksanteckningar och samhällsanalys.


Boken innehåller bland annat det dokument som de överlämnade till nordkoreanerna vid hemresan:


"En av de saker som imponerat på oss är att alla koreanska medborgare tycks ha sina grundläggande behov väl tillgodosedda. Detta är så mycket mer imponerande som Demokratiska Folkrepubliken Korea var ett underutvecklat land och nästan fullkomligt förstört av USA-imperialismen, så sent som 1953. Vår självklara slutsats av denna iakttagelse är att den socialistiska samhällsordningen är överlägsen den kapitalistiska."


Sofia Nerbrand, SvD ledarsida 3/10 2005


2010-11-22

Var det Gunnar Fischer som var geniet bakom Ingmar Bergman?

Jag har alltid tyckt att Ingmar Bergman gjort knäppa filmer, med vackert foto.


Här är kanske förklaringen.
1945 fotograferade Gunnar Fischer en provfilm åt debutanten Ingmar Bergman. 

Med tiden gjorde de filmer som ”Smultronstället”, ”Sommaren med Monika” och ”Det sjunde inseglet”. 

I dag fyller Gunnar Fischer 100 år. 

SvD 18 november 2010EMU onödigt för freden

- Aldrig mer krig. Det var en både enkel och begriplig målsättning, länge så framgångsrik att unga européer i dag mest rycker på axlarna åt den eftersom de tar fred som något självklart.

Det skrev Richard Swartz i DN 15/5 2010

Det enda kriget vi har haft i Europa sedan 1945 är det som utspelades vid upplösningen av den ekonomiska, politiska och monetära unionen Jugoslavien. 

Sverige och Norge var nära att hamna i krig vid unionsupplösningen 1905.

I en intressant artikel hävdas att freden i Västeuropa var säkrad redan 1954 eller så, vilket förklarar ungdomarnas inställning eftersom fredsargumentet sedan länge saknar grund.

- The European creation myth of the 1990’s (“Europe must accept supranational political and economic structures to prevent future conflict”) may be flawed.

Det skulle förklara att medborgarna, som förstår detta, röstar nej till grundlagsändringar som inskränker den nationella suveräniteten.

In the wake of the 1992 ERM collapse, why did Europe attempt another monetary union given large differences in language, labor mobility and productivity?

It makes sense if seen as part of a broader effort to create a United Europe, both politically and economically.

A few years ago, Swedish and Dutch politicians responsible for mobilizing support for the EU Constitution referred to “Yes” votes as necessary tribute to honor the dead from the Second World War, and more urgently, to avoid the pre-war divisions which led to it.

-  However, conditions for securing a lasting peace within Western Europe were arguably already in place by 1954.

 Read more here

2010-11-21

Peter Wolodarski försvarar EMU om Irland och Grekland

- Hur hade finanskrisen slagit mot Europa om de gemensamma pengarna inte funnits?
- Tror någon att utvecklingen hade varit mer harmonisk och stabil med 27 olika sedlar och mynt?

Peter Wolodarski tror sig säkert därmed ha utdelar en råsop i signerade artikel i DN 21/11 2010.

Men det är nämligen just det vi EMU-skeptiker anser.

Det hade varit bättre inte bara för PIGS-länderna Portugal, Grekland, Irland och Spanien, utan för hela Europa, om länderna haft flytande växelkurser.

För det första hade krisen inte blivit så djup. Varningssignalerna hade kommit tidigare.

För det andra hade länderna haft en nödutgång.

Wolodarski låtsas tro, hoppas man, att EMU-skeptikerna vill ha nationella valutor, som går att devalvera. Han vet nog egentligen att det efter 1992 inte längre är gångbart med valutor som går att devalvera. Alternativet till att ha euron är att ha en valuta som flyter.

Skvalpar, brukar kronkursförsvarern Bildt föraktfullt säga.

Men D-marken hade kunnat gå upp och den irländska valutan hade kunnat sjunka, vilket hade mildrat krisen.

Shit happens. När det händer är det bra om det finns nödutgångar och livbåtar. Det brukar kallas Brandförsäkringsargumetet och har vältaligt utvecklats av Anders Ferm i en artikel med rubriken "EMU kan sluta med katastrof".

Wolodarski fortsätter med en annan retorisk fråga.

- Euron är inget perfekt monetärt samarbete, men vilket samarbete är perfekt? Valutaunionen mellan 50 amerikanska delstater som trots skiftande budgetdisciplin, ekonomisk struktur och politik bär upp dollarn?

Wolodarski borde veta att 50, om det nu är det, amerikanska delstater inte alls har skiftande budgetdisciplin. Delstaterna i USA är tvingade, liksom kommunerna i Sverige, att varje år balansera sina budgetar.

Wolodarski har en berättigad fråga.

- Var befann sig de irländska politikerna när kreditvolymerna steg mot skyn. Om regeringen velat sakta ner tempot i ekonomin hade den kunnat strama åt statsbudgeten eller införa tuffare regler för bankerna. Det hade motverkat bubbeltendensen och i bästa fall förhindrat dagens kris.

Det är ju som den duktiga Annika Ström Melin skev i DN 18/11 2010 att till skillnad från till exempel Grekland gick Irland in i den finansiella och ekonomiska krisen utan underskott och med närmast exemplariskt skötta statsfinanser.

Det borde Alliansens vänner tänka på när Anders Borg skryter med de goda svenska statsfinanserna.

Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser.

När manade Wolodarski senast till åtgärder mot den utvecklingen.

Det kan gå i Sverige som det har gått på Irland.

Mene Tekel, som jag brukar säga.

2010-11-18

The Irish government has issued guarantees to its banking system worth approximately 176 percent of GDP

The Irish government has issued guarantees to its banking system worth 
approximately 176 percent of Irish gross domestic product.  

Irish banks, increasingly shut out of private markets, have grown ever more reliant on liquidity provided by the ECB.
 

Source: Jacob F. Kirkegaard, research fellow at the Peterson Institute for International Economics, 
New York Times November 17, 2010

DN och SvD drar inga slutsatser av Irland och EMU

- Otack är världens lön, kan säkert många irländare känna. Här har de under snart två års tid genomlevt brutala offentliga nedskärningar och lönesänkningar. Ändå straffar marknaden Irland med allt högre räntor på statspapper och en ny fas av finanskrisen.

Det skriver Dagens Nyheter i en ledare 18/11 2010.

DN fortsätter att odla Ja-sägarnas myt om att problemen beror på budgetunderskotten.

- Självklart måste Irland fortsätta kampen mot sina budgethål. Hittills har landet gjort mer än de flesta, men det har inte räckt.

Att det inte har räckt beror naturligtvis på att den irländska krisen i grund och botten är en bankkris.

Bankkrisen beror på att landets fastighesbubbla, till skillnad från den svenska, redan har spruckit.

När bankerna fick problem gjorde man på Irland det vi också gjort i Sverige, garanterat samtliga bankers samtliga skulder, gentemot sparare (ganska bra) och andra banker och långivare (inte alls bra).

Trots detta har de irländska bankerna svårt att  rulla runt sina lån när de förfaller och har fått vända sig till ECB för att klara sig.

- It is not an exaggeration to say that there would not be a banking system in Ireland - and therefore not an economy in any conventional sense. If it weren't for the generosity of the European Central Bank in providing loans to Irish banks that the markets won't provide, skrev Robert Peston, the BBC's business editor, 15/11 2010.

I stället för att bankerna hotades av konkurs hotas nu i stället den irländska staten av konkurs.

Nu överväger man att låta Euro-länderna garantera den irländska staten skulder, med risk för att i stället hela Euroland går i konkurs.

Som dom har ställt till det.

DN:s ledarredaktion borde förbereda sig på att svänga om EMU.

Detsamma gäller Svenska Dagbladet, som försöker skoja bort krisen för EMU:

- Trots sedvanligt larm och stoj har EU hanterat finanskrisens hyggligt.

- Irland behöver EU:s lugnande tigerbalsam.

- Ju snabbare Irland nu sväljer den beska medicinen, desto lättare blir det att stilla marknadsoron, utropar tidningen.

Läs mer här

Den irländske ekonomen Kevin O’Rourke har ställt den berättigade frågan:

- How do you try to convince markets that an economy is going to grow even in the face of serious budget cuts, at a time of already high unemployment?

- You produce some supply side structural reforms from a hat, et voila!, skojar han.

Han hänvisar till att  "just a couple of months since Morgan Stanley provided a completely contrary reason for being bullish about Ireland":

Clearly, Ireland is facing major challenges in the quarters and years ahead. But, if there is one economy in the euro area that could meet such challenges, it is probably the Irish economy, in our view. We believe that Ireland is fundamentally different from the other peripheral countries in that it is a fully deregulated, fully liberalised market economy. Hence, it should be able to adjust to the new environment and work its way out of the current situation more quickly.

Read more here

Den irländska keltiska tigern var ju för inte så länge sedan Timbro-högerns trumfkort.

Se så bra det går för Irland som har avreglerat, sade man.

Man förstod inte att det var kreditexplosionen som gav (de tillfälliga) snabba framstegen i kombination med EMU-medlemskapet.

- Man borde ha kylt ned marknaden, skriver SvD och låtsas inte om att Irland som medlem av EMU inte hade någon ränta att höja i avkylande syfte.

Jo, EMU-medlemskapet var en orsak till framstegen. Irland importerade tyska räntor och körde full fart i byggsektorn med lånta pengar, som i Spanien.

Och EMU-medlemskapet tog bort nödutgången, växelkursjusteringen, eftersom man nu, till skillnad från t ex Sverige, inte har någon växelkurs att justera.

Titta på bilden från Irland

Titta på bilden en gång till alla Ja-sägare och skäms - och var tacksamma för att folket var klokare än de EMU-kramare som besynnerligt nog fortfarande inbillar sig att de är någon elit.

2010-11-17

Die Welt och Frankfurter Allgemeine Zeitung låter som organ för Medborgare mot EMU

The conservative Die Welt writes:
"The unthinkable has happened. The euro, the common currency and pride of the Europeans, is suspiciously close to the abyss."

"Europe is in the deepest crisis since its foundation.
The community began as a project for peace and reconciliation. Its credo was: The whole is more important than the individual country.

Little remains of that sentiment. The EU of today is like a club of 27 egotists, that are somehow connected through technocratic procedures and the competition for the biggest slice of the European wealth cake.

Europe is exhausted. It lacks strength, ideas, a common purpose and an indentity."
Cit by Der Spiegel 17/11 2010

"It could only come to this because the EU elites have failed for years and have not met their responsibilities.
The debt mountains and the serious breaches of simple economic rules could only have occurred as a result of selfish calculation on the part of EU member state governments."

"Now decisiveness, solidarity and political leadership are required. A politics of business as usual has slammed up against the wall.
But will the politicians be able to change their spots?"
---
The center-right Frankfurter Allgemeine Zeitung writes:
 
"The euro, which was supposed to make European integration 'irreversible' could become its undertaker.

Der Spiegel

Medborgare Mot EMU

Hoppas att dom skäms nu, Ja-sägarna.

Wolfgang Munchau says the sheer degree of incompetence at the top level of the German government is breathtaking

Wolfgang Munchau says the sheer degree of incompetence at the top level of the German government is breathtaking

Munchau on Germany’s handling of the crisis 

In his FT Deutschland column, Wolfgang Munchau makes the point that there is a long tradition of sheer incompetence at the top echelons of the German government, when it comes to the handling of international financial crises. 

Even after the various currency crises of the 1970s until the 1990s, there is nobody in the finance ministry, let alone the chancellor, with even a rudimentary understanding of global financial markets, and the subtle interactions between finance and politics. 

What is showing in each of the crises that Germany has a fundamentally different understanding of the monetary union, and that both the German public, but in particular the country’s political classes are simply not prepared for life in a monetary union under bad weather. 

He also makes the point that the European Council is not a suitable institution to run economic policy. 

2010-11-16

EU:s president och Tysklands förbundskansler pratar strunt


- If we don't survive with the eurozone we will not survive with the European Union, sade EU-presidenten Mr Van Rompuy 

(Mr President, som i USA).
 

Det är trams.
 

Visst kan EU överleva utan en gemensam valuta. EU hade ju funnits i många år innan några storhetsvansinniga personer införde den gemensamma valutan för att tvinga fram ett nytt Romar-rike.
 

- 'If the euro fails, then Europe fails,' utropade den östtyska prästdottern som på något vis har blivit tysk förbundskansler.

Det är ändå större trams.


Kan hon inte skilja på EU och Europa?
 

Europa försvinner inte från kartan när Euron spricker, jag lovar.

Några citat om Krisen för EMU


- Europe stumbles blindly towards its 1931 moment. Unless the ECB takes fast and dramatic action, it risks destroying the currency it is paid to manage, and allowing a political catastrophe to unfold in Europe, Ambrose Evans-Pritchard
 

- Euro under siege after Portugal hits panic button. 'If the euro fails, then Europe fails,'  warned the German Chancellor Angela Merkel last night, Daily Telegraph

 - It is not an exaggeration to say that there would not be a banking system in Ireland if it weren't for the generosity of the European Central Bank in providing loans to Irish banks  that the markets won't provide, 

Robert Peston, the BBC's business editor

- Det finns de som försöker skylla den aktuella krisen på euron, Peter Wolodarski

- Den som skrapar på ytan upptäcker något helt annat: Det finns egentligen inte någon Eurokris,  

Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster

2010-11-12

The European Financial Stability Fund (EFSF) and The Permanent Crisis Resolution Mechanism (PCRM)

The European Financial Stability Fund (EFSF) mentioned by the finance ministers is the existing €750bn fund set up last May to help countries with difficulty repaying their debts.

The Permanent Crisis Resolution Mechanism (PCRM) is what they propose should replace it in 2013.

Anyone wanting to know just how daft and self defeating the EU’s latest utterences on the Permanent Crisis Resolution Mechanism (the structure through which sovereign bailouts would be conducted) really are, should take a look at the note just published by Marco Annunziata, chief economist at UniCredit Group.

Jeremy Warner, assistant editor of The Daily Telegraph

När och hur spricker EMU?

Massmördaren Pol Pot, Vietnamrörelsen och professor Jacob Sundberg

Massmördaren Pol Pot, Kambodjas diktator mellan 1975 och 1979. Under honom miste 1,7 miljoner människor livet, vilket motsvarar en femtedel av landets befolkning.

Ändå fanns det en grupp svenskar – ofta med en bakgrund i Vietnamrörelsen – som aktivt ställde sig bakom Pol Pot. Forum för levande historia
DN-ledare 2010-11-10

En som inte alls stödde Pol Pot, tvärtom kan man nog säga, var av professor Jacob W.F. Sundberg, numera emeritus.

Han har nyligen utgivit sina "Minnen från landet där den offentliga lögnen fått en svindlande omfattning".

Se gärna t ex kapitlet om "Massmedia och DDR-skolan" på sidan 53

Läs mer här

American society is breaking apart

- Står USA inför en revolutionär situation?

Den frågan ställde jag på denna blog 2010-01-26

Som vanligt var jag för tidigt ute och hade kanske ett för högt tonläge.

Men jag kom att tänka på det inlägget när jag i Der Spiegels utmärkta engelskspråkiga version läste följande.

- American society is breaking apart. Millions of people have lost their jobs and fallen into poverty.

Among them, for the first time, are many middle-class families.

Meet Pam Brown from New York, whose life changed overnight.

Han ser helt uppigven ut, Pam Brown, om det nu är han, på bilden.

En bild säger, ibland, mer än tusen ord.


Der Spiegel artikel

2010-11-11

Christer Bergquist tänker fly landet

Skandalbolaget Countermines sparkade vd Christer Bergquist tänker fly landet och bosätta sig i Portugal.

Det framgår av hans yttrande till Stockholms tingsrätt i veckan, enligt E24

Om jag inte minns fel var sagde  Christer Bergquist den som Arne Mårtensson och Carl Bildt ville göra till chef för Bankinspektionen 1990.

Eller, om jag minns fel, var det när Anders Sahlén lämnade posten på inspektionen.

Christer Bergquist hade ett förflutet inom MUF, där Arne Mårtensson varit vice ordförande.

2010-11-10

Martin Wolf about QE2

 http://www.ft.com/cms/s/0/93c4e11e-ec39-11df-9e11-00144feab49a.html#ixzz14s1VLXZg
The essence of the contemporary monetary system is creation of money, out of nothing, by private banks’ often foolish lending. Why is such privatisation of a public function right and proper, but action by the central bank, to meet pressing public need, a road to catastrophe? When banks will not lend and the broad money supply is barely growing, that is just what it should be doing (see chart).

The hysterics then add that it is impossible to shrink the Fed’s balance sheet fast enough to prevent excessive monetary expansion. That is also nonsense. If the economy took off, nothing would be easier. Indeed, the Fed explained precisely what it would do in its monetary report to Congress last July. If the worst came to the worst, it could just raise reserve requirements. Since many of its critics believe in 100 per cent reserve banking, why should they object to a move in that direction?

2010-11-09

DN, EU, grundlagsfusket och den nya krismekanismen

Häromdagen skrev jag om Tyskland, grundlagsfusket och den nya krismekanismen.

DN tar i en ledare 2010-11-07 upp samma ämne.

Först konstaterar DN att "den tillfälliga fond som inrättades under den grekiska krisen i våras innebar utan tvivel ett slags regelbrott".

- Enligt gällande fördrag är en bail-out – betalning av annat lands skulder – förbjudet. När Tyskland och övriga euroländer trots det gick med på att hjälpa Grekland följde de nödens lag, inte EU:s.

- De politiska ledarna försäkrar att det handlar om en ”begränsad” ändring. Men att inrätta en permanent krismekanism låter inte som en detalj.

Samtliga 27 medlemsländer måste godkänna justeringen, tror DN.

- I bästa fall kan de nya bestämmelserna vara ratificerade vid mitten av 2013. I värsta fall drar hela processen ut på tiden samtidigt som fler euroländer får akuta svårigheter med att betala sina skulder. Då finns ingen Plan B att sätta in.

DN synes inte ha uppfattat att EUs ledare bestämt sig för att undvika en formell ratificering.

Jag hänvisade häromdagen till att "A treaty change will be rammed through under Article 48 of the Lisbon Treaty, a trick that circumvents the need for full ratification".

- I grunden handlar försvaret av euron om framtiden för den politiska sammanhållningen i Europa, utropar DN som slutsats av det hela.

Med den trevliga formuleringen "den politiska sammanhållningen" menar DN den fortsatta vägen mot en ny statsbildning, utan folkligt mandat härför.

Det är snarare utopistisk fanatism än klok liberalism.

2010-11-03

Tyskland, grundlagsfusket och den nya krismekanismen

German Finance Minister Wolfgang Schaeuble said the euro’s stability depends on making investors pay for future debt crises, brushing aside warnings that Germany’s demands are hurting Europe’s most indebted countries.

“Participation of the private sector is a central element of the mechanism,” Schaeuble said in a speech at the Sorbonne University in Paris late yesterday. “I would like to remind those who still have problems with such a crisis resolution mechanism that the currency union was never designed as a model for the enrichment of financial speculators.”

Irish bonds fell for a seventh day, sending the 10-year yield to a euro-era record.


Greek bonds were little changed after a run of seven straight declines, the longest losing streak since April.

The debt mechanism intended to replace the euro fund when it expires in three years “needs a clear legal basis” in EU treaties, Merkel said.
Source:  Bloomberg Nov 3, 2010

A treaty change will be rammed through under Article 48 of the Lisbon Treaty, 
a trick that circumvents the need for full ratification.


Ambrose Evans-Pritchard 31 Oct 2010


Det finns egentligen inte någon Eurokris.
Tvärtom tvingar euron fram reformer som sedan länge varit nödvändiga, vilket alltid har varit ett av de starkaste argumenten för en gemensam valuta.
Stefan Fölster, Magasinet Neo 2010-06-15


EMU spricker

2010-11-01

EU border guards after deal with Libya

European authorities have agreed to send a team of border guards to help patrol Greece’s frontier with Turkey, which has emerged as the main point of entry for illegal immigrants to the European Union. 

According to the European Commission, 90 per cent of illegal entries into the EU are now made at the Greek-Turkish border – 45,000 in the first half of 2010 alone.


The surge at the Greek-Turkish border follows EU agreements with north African states, notably Libya, which made it harder for asylum seekers to cross the Mediterranean, until recently the most popular migration route to Europe.


Source: FT October 25 2010

2010-10-29

The Economist, QE och finanspolitisk stimulans

Glad blev jag häromdagen när även min Guru nr 1, Martin Wolf i Financial Times, gav sitt stöd åt Stiglitz tanke att det behövs mer finanspolitisk stimulans.


Nu är även The Economist på den linjen.


- QE is a potent weapon against deflation, its power to support recovery is limited.


It can help growth by weakening the dollar and thus boosting exports. 


But with many households unable to borrow, others keen to pay down debt and many businesses swimming in cash, lower interest rates are likely to have only a modest effect.


Rather than rely on Mr Bernanke alone, politicians should complement QE2 with more short-term fiscal stimulus.


Hear, hear.


Jag får inte en annan tanke ur mitt huvud. Vad var det Alliansregeringen gjorde under den värsta finanskrisen som var så bra?


Skröt med att Sverige hade de bästa statsfinanerna i Europa.


Men, när skall man använda de goda statsfinanserna om inte när det massarbetslöshet?


Och varför applåderar alla att Alliansregerinen inte gjorde det?

2010-10-28

Bäddat för ny bonusfest i bankerna

- Fem miljarder avsätts till rörliga ersättningar, skrev DN Ekonomi 28/10 2010

- De svenska storbankerna mår allt bättre. Små kreditförluster och stigande marginaler i både in- och utlåning stärker resultaten. 


Blir fjärde kvartalet starkt väntas bankerna spränga femmiljardersvallen.
 

Har bankdirektörerna blivit duktigare? 

Nä.

Har Riksbanken lånat ut 500 miljarder kronor till bankerna nästan gratis?


Ja

So do not be fooled by anybody who says that the central bank cut interest rates for the benefit of innocent citizens, skrev FTs Wolfgang Munchau

2010-10-26

Räntan kan bli lägre än noll

Räntan, dvs realräntan, nominell ränta minus inflation, kan bli lägre än noll.


Det har den nu blivit i USA.


- Investors accepted a yield of minus 0.55 per cent on $10bn of Treasury Inflation Protected Securities – or Tips – which compensate holders if the consumer price index rises.Financial Times 26/10 2010


Observera att detta gäller dollar-papper, som "alla människor" förväntar sig skall sjunka.


Det betyder att investerarna är nöjda med en avsevärd negativ avkastning, mot att de är säkra på att få tillbaka sina pengar, more or less, eftersom USA har en egen sedelpress, i motsats till t ex Grekland eller Frankrike, som är med i EMU.

2010-10-24

1968 in Paris again, more or less

That afternoon Arianne, the daughter of a marketing executive, took part in her first protest march, called by unions representing schoolchildren and university students. 

They were campaigning against Sarkozy’s bill that will raise the minimum retirement age from 60 to 62 and the full pension age from 65 to 67.

At times the march felt more like a party than a protest, with the teenagers snapping pictures of one another with their mobile phones as they bopped and jived to music blaring from giant loudspeakers mounted on two trucks. The Times 24 October 2010

Det får mig att tänka på Cecilia Malmström och Birgitta Ohlsson, på något vis.

2010-10-21

Franska videos

Jag har roat mig med att samla några videos från typ BBC och CNN som visar hur det franska facket vill påverka pensionssystemets utformning.


Se dem via denna länk

2010-10-20

Är det rätt av facket att göra uppror?Utan olja och bensin stannar Sverige, liksom t ex Frankrike, där facket protesterar genom att blockera besintillförsel och allmänna kommunikationer.


Skälet är att dom är missnöjda med pensionerna, säger dom.


Pensionsvillkoren kan fastställas på olika sätt.


- Genom marknaden där en enskilde själv via sitt försäkringsbolag avgör pensionsvillkoren.


- Ett annat sätt, via det demokratiska systemet, förekommande t o m i USA, är att staten delvis bestämmer villkoren.


- Och så har vi det tredje sättet,  att facket använder sin makt att lamslå samhället för att få igenom vad facket anser.


Det är att göra uppror.


Facket har väl ingen rätt att göra uppror?


Den uppenbara lösningen är att slå dom med batongen.


Men det gör sig så illa i TV. 


En samling vanliga medborgare, en pöbelhop, har inte rätt att lamslå landet.


Det har inte facket heller.The French government has authorised the use of a special intervention force 
to deal with protesters blocking fuel depots
BBC 20/10 2019 with nice vidoe

French interior minister Brice Hortefeux authorised use of the paramilitary police to break blockades at fuel depots. He said he respected the right to protest, but that did not include the right to block workers or to commit pillage or violence.

The BBC's Christian Fraser said this force was the equivalent of a Swat team whose normal duties include hostage rescue.

Läs mer här och se videon