Leta i den här bloggen

2008-02-19

Fidel Castro och Palme sida vid sida


Bilden är från Olof Palmes besök på Kuba 1975.
Sida vid sida åker de jeep och hyllas av folket.

Bilden är från SIDA. Jag hittade den i deras bildarkiv och satte in den i min bok "Till vänster om marknaden - Bistånd med slagsida", Timbro 1991.

1975 var också det år som Nordvietnamesiska trupper med ryskbyggda stridsvagnar intog Saigon och då Rudolf Meidner och Anna Hedborg lade fram sitt förslag om löntagarfonder.

- Porsche has decided to select HCM City as the place to enter Vietnam.
Read it here

För en yngre generation kanske man skall uttyda HCM. Det är en förkortning av namnet på kommunistledaren Ho Chi Minh.

Men flygplatsen i Saigon har fortfarande förkortningen SGN.

2008-02-16

Sverige släpar inte längre efter?

Sverige har tagit ett rejält kliv uppåt i OECD:s så kallade välståndsliga. På ett år har vi klättrat från fjortonde plats till en delad niondeplacering 2007.

- Finansminister Anders Borg har hittills inte gått ut med denna fördelaktiga nyhet. Gillar regeringen inte att skryta? Inte heller har några glädjerop hörts från Svenskt Näringsliv.

Det skrev Johan Schück i DN 15/2 2008.

Mer info om det här


Varför är dom inte glada?

Danne Nordling har en kommentar 15/2
- Sverige har förbättrat sin position i den s k köpkraftsligan från 14:e till 9:e plats 2007. Det rapporterade OECD häromdagen (pdf), (med länk till OECD).

Danne kommer fram till att svaret på Schücks fråga sannolikt är: kommunikativ inkompetens.

Det tror inte jag är huvudförklaringen.

Skälet till att jag så häftigt och ofta kritiserar talet om eftersläpningen är att det är fel.

Varför för man fram felaktiga argument?

Det tror jag hänger samman med kronkursförsvaret - det största ekonomiskt-politiska misslyckandet i vårt lands historia.

Eftersom de ansvarig fortfarande vägrar erkänna att det var fel att införa (Ingvar Carlsson) och fel att hålla fast vid (Carl Bildt och Mona Sahlin m fl) den fasta växelkursen, måste de skylla på något annat.

De hävdar att problemen är strukturella.

Se t ex Mats Svegfors 1994:

"Visst beror dagens problem i ekonomin i någon mån på missgrepp i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Men i grunden har Sverige inte hamnat i en stabiliseringspolitisk kris. Underskottet i statsbudgeten beror djupare sett på att vi försöker överbrygga en konjunkturnedgång när det i själva verket handlar om en grundläggande strukturell förändring."

Läs mer här

Som framgår av diagrammet ovan går ekonomin som regel framåt ungefär lika mycket i Sverige som inom OECD - kurvorna går parallelt.

Med vissa undantag.

Det lilla undantaget är under Fälldin-regeringen.

Det stora dominerande undantaget är under Bildt-regeringen.

Läs mer här


Ja, jag vet att jag tjatar om kronkursförsvaret. Men som Barbro Hedvall påpekat har vi en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik.

2008-02-13

Till Jonungs försvar

Häromdagen uppmärksammade jag Lars Jonungs kolumn i DN 8/2 om att
"Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt."

Nu har de första replikerna från Bunkergänget börjat inflyta i pressen.

Där sparas det inte på krutet, om man därmed menar tonläget.

- "en fräck, nära nog skamlös, kolumn", skriver Henrik Bredberg signerat i Sydsvenskan.

- Sänkta barnbidrag och minskad ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen var några av många impopulära åtgärder. Men besluten drevs igenom inte minst därför att Göran Persson, flankerad av främst centerledaren Olof Johansson, var fast besluten att förhindra att svensk välfärd skulle ligga i händerna på ”flinande 25-åriga börsmäklare” i New York.

- Jonung är inte vem som helst. Han var statsminister Carl Bildts (m) ekonomiska rådgivare 1992–94, påpekar Henrik Bredberg.

Men kronkursförsvaret och den missriktade åtstramningspolitiken hade stöd av hela Bungergänget, inklusive s-delen, numera ledd av Mona Sahlin, som satt med på gängets mest kända presskonferens.

- Jag menar att historien redan har gett Persson rätt. Hela socialdemokratin kan sträcka på sig för den insatsen, skriver Svante Säwén, både i Länstidningen (s) Östersund och Dagbladet (s) Sundsvall.

Men Svenska Dagbladet tiger.

Det är inte hedrande.

Men det är nog bäst så.

Dom själva gör i alla fall den bedömningen.
2008-02-11

Moderaterna: -Vi har det som i dag är EU att tacka för att militärdiktaturer har ersatts av demokratier, att Berlinmuren fallit,

-Vi har det som i dag är EU att tacka för att militärdiktaturer har ersatts av demokratier, att Berlinmuren fallit, och att kommunism och planekonomi ersatts av frihet och marknadsekonomi.

Detta snarast osannolika prov på den moderata omdömesförmågan vad gäller EU kan man läsa i "Rapport inför valet till Europaparlamentet",
Nya Moderaterna, februari 2008, Sid 17.

Författaren till rapporten är ingen mindre än EU-nämndens ordförande,
Anna Kinberg Batra, hon som är från Stockholm.

Man kan dock glädja sig åt att rapporten bara ägnar tre meningar år den europeiska valutan, enligt huvudledaren i DN 11/2.

2008-02-08

Lars Jonung, sanningen och kronkursförsvaret

Jonung skriver i en kolumn i DN, i dag 8/2 2008, sanningen om den bank- och finanskris som ledde fram till att orsaken till krisen, den fasta växelkursen, bröt samman. 

Jonung låtsas tro att det är först nu som den nationalekonomiska forskningen har kommit på sanningen. - Det tog mer än 30 år för nationalekonomerna i USA att komma fram till en klar bild av den ekonomiska kris som började kring 1930, skriver han. - Hur många år tar det innan forskningen ger oss en korrekt tolkning av den svenska krisen på 1990-talet, frågan han oskuldsfullt. 

Men sanningen är redan känd, åtminstone från det att Ekonomisk Debatt nr 1 utkom år 1998. - Den 21 november 1985 vid ett-tiden fick jag - som chef för Stadshypotek - meddelandet om att Riksbanken hade upphävt alla utlåningsrestriktioner. Jag tittade på mina medarbetare och undrade om man på Riksbanken verkligen förstod vad man gjorde, skrev Lars Wohlin i ett av flera tunga inlägg.


Men det var känt långt tidigare. Nils-Eric Sandberg hade länge outtröttligt förklarat: "Både teori och erfarenhet säger att staten kan styra bara en av de tre variablerna, ränta, inflationstakt och växelkurs. Staten kan fritt välja ut vilken av de tre ska fixeras, men bara en. Ty två av dessa variabler blir i längden alltid en funktion av den tredje. 

Om staten fixerar växelkursen får man ta den ränta och den inflationstakt som blir följden. Om man fixerar räntan till en viss nivå kommer inflationstakt och växelkurs att anpassas efter det. Etc." Detta citat är hämtat från DN 18/9 1987, således flera år före 1992.

 - Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt. Förtjänar Persson hjälteglorian eller är han, medvetet eller omedvetet, en skicklig mytmakare som marknadsför en felaktig historietolkning? Det frågar Jonung. 

Men det har varit många mytmakare i arbete. Bunkgergänget och de övriga kronkursförsvararna har blåst under myten om det fina med Göran Perssons "budgetsanering" eftersom den myten stöder deras egen förklaring till krisen. 

Det skulle sparas i budgeten för att försvara växelkursen. De insåg inte att underskotten inte var krisens orsak, utan dess följd. Niklas Ekdal, som politisk chefredaktör för Dagens Nyheter en av de ledande talesmännen för bunkergänget, skrev i sin anmälan av Perssons memoarer att "Ingen kan ta ifrån Göran Persson att han räddade Sveriges ekonomi efter sammanbrottet".


Och Jonung själv har ju vetat, ehuru tigit. Bengt Dennis skrev om Jonung i sin bok bok 500 % , 1998: "En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges. Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett. 

I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitiken." 

På något förunderligt sätt och genom journalisernas inkompetens har Lars Jonung kommit undan att svara på den sjävklara frågan: "När sade Lars Jonung vad till Carl Bildt och Anne Wibble?" 

Varför följde då inte statsminister Bildt råden från sin ekonomiske rådgivare Jonung? Bildt skrev i sitt veckobrev v1/2002: "Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag." "Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik. " http://www.internetional.se/emucab.html#kombi 

- Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik. Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992. ... Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar. Det menar jag var ett stort moraliskt haveri, sade Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet, 29/10 2006 http://www.internetional.se/bildtwibblehedvall.htm 

Ett annat flagrant exempel på bristande ansvarsutkrävande är att Mona Sahlin gjorts till partiledare och nu siktar på att bli statsminister år 2010.

Hon satt på Ingvar Carlssons högra sida, på bilden från presskonferensen där de tillsammans med Bildt, Westerberg och Olof Johansson hade kommit överens om ett "sparpaket".

Hon fortsatte sedan, med något avbrott, som medlem av s-regeringarna som drev igenom den åtstramning som Jonung nu dömer ut som skadlig. http://www.internetional.se/mona92pic.htm 

 Läs gärna mer om Jonungs artikel på http://www.internetional.se/jonung0802.htm

2008-02-03

Huspriserna och recessionen


John Mauldin har en website och ett nyhetsbrev om ekonomi i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet. Sedan flera år har jag läst honom med stort intresse. Man känner sig ju lite som tillhörande finanseliten när man läser hans nyhetsbrev som dimper ner i inkorgen.

Nu är det dock så att den eliten är ganska stor, närmare bestämt har John, om jag får kalla honom så, en miljon mottagare av sitt nyhetsbrev.

Han har därför nog mer inflytande än vad Östros någonsin kommer att få.

Där ser man vad elektroniska media betyder.

I sitt senaste brev hade han ett diagram över BNP i USA, faktisk BNP och vad den sannolikt hade varit om de amerikanska konsumenterna inte hade spenderat pengar som de tagit ut genom så kallade MEWs (mortgage equity withdrawals). Pengar som de fått genom att höja lånen på sina hus, som stigit i värde.

Eftersom priserna på bostäderna i USA nu inte stiger, utan sjunker, kommer de inte att kunna spendera lika mycket av sina villavinster som tidigare.

Därav recessionen.

Och därav krisen för banker och andra finansinstitut, men det är en annan historia.

Några länkar:

John Mauldin

Hans artikel varifrån diagrammet är hämtat