Leta i den här bloggen

2009-04-28

WHO höjer, för första gången, pandemivarningsnivån från fas 3 till fas 4

Världens länder bör därmed övergå från förberedelser till genomförandet av beredskapsplaner.

Viruset har redan spridits så snabbt och långt att det inte helt kan slås ut .


Läs mer här om pandemier och på sidan Cataclysm om andra katastrofer som hotar

2009-04-23

Carl B Hamilton: På sina håll i näringslivet, regeringskansliet och facket anser man att Sverige i krisen drar fördel av den flytande växelkursen


Det skrev Carl B Hamilton, ekonomisk-politisk talesman (fp) i SvD 22 april 2009, tillsammans med EU-parlamentarikern Olle Schmidt (fp).

De har hittat statistik som enligt deras förutfattade mening leder fram till deras 
"Slutsats: Sveriges euro-utanförskap har inte inneburit skydd för vår industri eller sysselsättning. Krisen stärker argumenten för svenskt eurointräde." 

- Det viktiga är att inträdesbeslutet nu tas – inte hur det tas, skriver de.

Därmed har Olle Schmidt bytt fot genom en föga elegant kappvändning.

Dick Erixon har tidigare skrivit:

- Nu talas det tystare om folkomröstningar. Men det är glädjande att ett antal svenska politiker, som EU-parlamentarikern Olle Schmidt (fp) och flera c-riksdagsledamöter, ställer krav på folkomröstning om detta "reformfördrag". 

Till Svenska Dagbladet säger Schmidt:
- Det finns en rädsla för att folk röstar fel. Det är ett väldigt dåligt argument. 

Ja, i synnerhet som samma sorts reform tidigare avvisats i folkomröstningar, får den särskilt svag legitimitet om den nu drivs igenom utan folkets hörande.

Och etablissemangen gör det svårt för sig genom att inte erbjuda europas folk två alternativ för Europas framtida inriktning - ett socialistiskt-gaullistiskt (det liggande) och ett minimalistiskt-liberalt-federalt. 


Det enda positiva man kan säga om Carl B Hamilton är att han är den enda av kronkursförsvararna som har gjort någon slags avbön:

- Kraften i den ekonomiska nedgången och de offentliga finansernas sårbarhet underskattades. 
Kronan skulle ha släppts tidigare efter andra krispaketet 1992 och räntorna sänkts snabbare.


Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov att följderna av vårt medlemskap i EU återspeglas i grundlagen
Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess
För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras
Rapport från Sieps, Författare: Carl Fredrik Bergström, oktober 2008


Mats Odell löntagarfonderna och principerna

Man undrar hur Mats Johansson och de andra gamla tappra fondkämparna känner sig i dag.

Mats Odell har med sin karaktäristiska oförmåga att förstå principer gjort något osannolikt.

Danne Nordling har tagit upp Mats Odells beslut att beordra AP-fonderna att gå emot bonusar.

–AP-fonderna har ju hittills inte använts för statens ägarstyrning och det här gör ju att löntagarfondsargumentet kommer tillbaka, säger en ledamot i en av AP-fondernas styrelser.
Mats Odell avfärdar kritiken.

–Det är fel att kalla det här politisering. Det är ju inget som går stick i stäv med vad folk i allmänhet eller ekonomer tycker är rimligt, säger han.
SvD 22 april 2009

För AP-fonderna är det en ny värld. Fram till nu har en hörnpelare varit att varje AP-fond formulerar sin egen ägarpolicy. Självständighet har varit ett nyckelord. Nu är det historia. Istället blir direktörerna marionetter som ska framföra regeringens riktlinjer i ägarfrågor.

Något att undra över är hur de nya riktlinjerna går ihop med den lag som styr AP-fondernas verksamhet (Lagen om AP-fonderna).

Det övergripande målet är maximal avkastning till pensionärerna. I propositionen till lagen talas det också uttryckligen om att ”näringspolitisk eller andra ekonomisk-politiska uppgifter ska inte finnas”.

Följer man lagen med de nya riktlinjerna?

Jan Almgren SvD Näringsliv 22 april 2009

Kommentar av Rolf Englund:
Det inträffade visar att de som varnade för att fonderna skulle bli den politiska maktens redskap om de fick rätt att köpa aktier har fått rätt.
Det är en ödets ironi att detta händer med en moderat statsminister.
De nya moderaterna är kanske inte bättre än de gamla, bara mer principlösa.

----

Finansmarknadsminister Mats Odells (kd) vårdföretag har sålts
med finansiering från AP-fonderna för 72 miljoner kronor,
samtidigt som Odell själv är ansvarig minister för fondernas arbete.

Det är inte första gången Odell uppmärksammats för sitt aktieinnehav i vårdsektorn. I samband med att han drev på för att häva förbudet mot privatisering av sjukhus inleddes en internutredning mot honom för att få klarhet i jävmisstankarna.
Den rapporten hemligstämplades av Odell, och senare förnekade han dess existens.
Läs mer här

Du som är ung och inte kan minnas och Du som är gammal och har svårt att minnas
Läs här mer om Löntagarfonderna

2009-04-19

Inga-Britt Ahlenius och den svenska stalinistiska historieskrivningen

Svenska Dagbladet har, i dag söndag 19/4 2009, på familjesidan en stor intervju med Inga-Britt Ahlenius, i anledning av hennes 70-årsdag, gjord av Eyal Sharon Krafft från 35:e våningen i FN-huset i New York.

Artikeln för tankarna till historieskrivningen i Stalins Sovjetunionen där det förflutna skrevs om.
När KGB-chefen Beria hamnade i onåd skrevs uppslagsböckerna om.
Eller rättare sagt det skickades ut en ändring av sidan med hyllningen till Beria var nedkortad och där avsnittet om Berings Sund fick väsentligt ökat utrymme.

I folkdjupet är hon nog mest känd för det där med telefonsamtalet och intervjun med Bosse Ringholm där Ringholm på en presskonferens 1999 om Ulla-Britt Ahlenius uppdrag, upprepade en enda fras
(”Hon har uttryckt intresse för ett annat uppdrag”) som svar på alla reportrarnas frågor.

Sitt nuvarande uppdrag i FN fick hon på förslag av USA, inte på förslag av Sverige. En av anledningarna därtill var naturligtvis den sak som inte med ett ord omnämndes i EU-kramarnas huvudorgan i Sverige, Svenska Dagbladet, det faktum att hon ingick i den grupp som på EU-Parlamentets uppdrag granskade EU-Kommissionens affärer, vilket ledde till att hela EU-Kommissionen fick avgå.

Det är ingen liten händelse. Nog hade det varit värt att nämna kan man tycka.

Läs i stället om det nedan.

The entire European Commission - the executive body of the European Union - has resigned in the wake of a damning report exposing fraud, corruption and mismanagement at senior levels.
BBC March 16, 1999

Ahlenius was a member of the Committee of Independent Experts that was called for by the European Parliament with a mandate to examine the way in which the European Commission detects and deals with fraud, mismanagement and nepotism. Their report led to the resignation of the Commission.

Ahlenius was appointed as Under-Secretary-General for United Nations Internal Oversight Services for a five-year term starting on July 15 2005.

The previous controversy from 2003 was noted by Swedish media since Mrs. Ahlenius was proposed for the position by the United States and not by her native Sweden.

Wikipedia

The Santer Commission was the European Commission in office between 23 January 1995 and 15 March 1999. The administration was led by Jacques Santer (former Prime Minister of Luxembourg).

The body had 20 members and oversaw the introduction of the euro. It was cut short when the Commission became the first to resign en masse due to allegations of corruption.

Wikipedia

De farliga jasägarna
Inga-Britt Ahlenius kolumn DN 12/5 2004


Mer om Inga-Britt Ahlenius och EU-skandalerna


http://www.eniro.se/query?search_word=Inga-Britt+Ahlenius&geo_area=&what=all

2009-04-14

Håll ögonen på KPIF när det gäller inflationen

Inflationstakten var bara 0,2 procent räknat på de senaste 12 månaderna, om man får tro KPI.

Det skall man nog inte göra, för bostadsposten och dess räntedel är en ständig och evig källa till missvisning, i Sverige och andra länder.

Men SCB räknar också på Riksbankens uppdrag ut ett index som kallas KPIF där egnahemsägarnas räntor antas vara konstant.

2009-04-02

Nya bankregler betyder End of Mark to Market Economy

Glädjeyran på världens aktiebörser måste vara svår för Alliansregeringen att förstå, eftersom Londonmötets stimulanspolitik väl inte stämmer överens med deras sk försiktiga och ansvarsfulla politik. I skymundan från gruppfoton och mediabevakning av Michelle har en amerikansk myndighet, FSA, beslutat att ändra på redovisningsreglerna för bankerna. Tills nu har bankerna varit tvungna att ta upp sina tillgångar till marknadspris (Mark-to-market). Detta har de senaste åren dessvärre tvingat bankerna att redovisa stora förluster, eftersom deras värdepapper och fordringar har fallit i värde på marknaden, i den mån det funnits en marknad för dem. Nu skall man blunda i stället för att se sanningen i ögonen. Man skall värdera sina tillgångar över marknadsvärdet. Simsalabim så kanske det kan bli bonusar igen och finanskrisen kommer att synas avta. Read more about Mark-to-Market here