Leta i den här bloggen

2009-04-23

Mats Odell löntagarfonderna och principerna

Man undrar hur Mats Johansson och de andra gamla tappra fondkämparna känner sig i dag.

Mats Odell har med sin karaktäristiska oförmåga att förstå principer gjort något osannolikt.

Danne Nordling har tagit upp Mats Odells beslut att beordra AP-fonderna att gå emot bonusar.

–AP-fonderna har ju hittills inte använts för statens ägarstyrning och det här gör ju att löntagarfondsargumentet kommer tillbaka, säger en ledamot i en av AP-fondernas styrelser.
Mats Odell avfärdar kritiken.

–Det är fel att kalla det här politisering. Det är ju inget som går stick i stäv med vad folk i allmänhet eller ekonomer tycker är rimligt, säger han.
SvD 22 april 2009

För AP-fonderna är det en ny värld. Fram till nu har en hörnpelare varit att varje AP-fond formulerar sin egen ägarpolicy. Självständighet har varit ett nyckelord. Nu är det historia. Istället blir direktörerna marionetter som ska framföra regeringens riktlinjer i ägarfrågor.

Något att undra över är hur de nya riktlinjerna går ihop med den lag som styr AP-fondernas verksamhet (Lagen om AP-fonderna).

Det övergripande målet är maximal avkastning till pensionärerna. I propositionen till lagen talas det också uttryckligen om att ”näringspolitisk eller andra ekonomisk-politiska uppgifter ska inte finnas”.

Följer man lagen med de nya riktlinjerna?

Jan Almgren SvD Näringsliv 22 april 2009

Kommentar av Rolf Englund:
Det inträffade visar att de som varnade för att fonderna skulle bli den politiska maktens redskap om de fick rätt att köpa aktier har fått rätt.
Det är en ödets ironi att detta händer med en moderat statsminister.
De nya moderaterna är kanske inte bättre än de gamla, bara mer principlösa.

----

Finansmarknadsminister Mats Odells (kd) vårdföretag har sålts
med finansiering från AP-fonderna för 72 miljoner kronor,
samtidigt som Odell själv är ansvarig minister för fondernas arbete.

Det är inte första gången Odell uppmärksammats för sitt aktieinnehav i vårdsektorn. I samband med att han drev på för att häva förbudet mot privatisering av sjukhus inleddes en internutredning mot honom för att få klarhet i jävmisstankarna.
Den rapporten hemligstämplades av Odell, och senare förnekade han dess existens.
Läs mer här

Du som är ung och inte kan minnas och Du som är gammal och har svårt att minnas
Läs här mer om Löntagarfonderna

1 kommentar:

Danne Nordling sa...

Vi som kämpade för att stoppa löntagarfonderna på sin tid har anledning att se upp. Skall våra instser och uppoffringar till stor del ha varit förgäves genom Mats Odells påfund?

Reinfeldt borde ta honom i örat. Hans kompetens i stort verkar inte vara så imponerande. Odell kan avskedas. Värre är det med KD i stort. Det är ett parti som tydligen håller på att göra sig självt obehövligt.

Eller är det så att det är det "nya arbetarpartiet" som ligger bakom den populistiska utvecklingen? Måste det bildas ett nytt parti?
/DNg